36. Bölge Çanakkale Eczacı Odası

YOLUMUZ AÇIK OLSUN !!!

Değerli Meslektaşlarımız,

Hepinizin bildiği gibi, 4 Aralık’tan sonra teker teker kapanacağımıza, 4 Aralık’ta hep beraber eczanelerimizi kapatacağız. Bizler çözümden yana bugüne kadar çok çaba sarf ettik. Ancak geldiğimiz noktada bize çözümsüzlük çözüm olarak dayatıldı. 4 Aralık’ta ilk elden 3.000 eczanemizin kapanmasına, bu sayının yılsonuna kadar 7.000’i bulmasına göz yumamazdık, yummayacağız.

Bugün, bizi 15-16 Ocak’taki eylemliliğimize götürenden çok daha ağır bir tablo söz konusudur. O dönemde doğrudan eczanelerin karlılığına yüzde 10 oranında müdahale edilmişti. Ancak bugün daha büyük bir yıkım yaratacak süreç maskelenerek hayata geçirilmek isteniyor. Fiyat düşüşü ve kamu kurum iskonto yükselişi ile (-ki bunun sonucu da fiyat düşüşüdür), eczanelerimiz büyük oranda eriyecektir. Bu sürecin sonunda pazar yüzde 21 küçülecektir. Bu, eczanenin giderleri sabit kaldığından, eczane karlılığının % 30-40 küçülmesi anlamına gelecektir. Bunun üstüne eklenen stok zararları ve kamu kurum iskontolarını taşımaktan kaynaklı yükümüz, eczanelerimizin geleceğini daha da karartacaktır.

Bu ülkede eczacılık hizmeti sunan tüm meslektaşlarımız; var olan haliyle uygulamaya geçmesi halinde 4 Aralık eczaneler için bir yıkım demektir. Eczacılık alanına bugüne kadar yapılmış en radikal müdahalelerden biridir.

Söz konusu sürecin hedefi açıkça, güçsüz eczanelerimizin kapanması ve eczanelerin yeniden yapılandırılmasıdır. Bunun karşısında bizim yaklaşımımız ise, “feda edecek tek bir eczanemiz bile yok” şeklindedir.

Kamu otoritesine ve politika yapıcılara taleplerimizi açık ve net bir biçimde deklare etmiş bulunuyoruz. Bu süreçteki stok zararımız eksiksiz ve devlet güvencesi dahilinde karşılanmalı ve alandaki küçülme sonucu uğradığımız kayıp meslek hakkı verilerek ya da eczacı karlılığı yükseltilerek karşılanmalıdır. 4 Aralık’ta bu iki talebimiz bir arada ve aynı anda yerine getirilmezse, eczanelerimiz kapanacaktır.

Bu kapatma, bir uyarı mahiyetindedir. Bir yıl içerisinde meslektaşlarının üçte birini kaybedecek bir mesleğin isyanıdır. 4 Aralık önümüzdeki dönemin ilk günüdür. Bundan sonra yaşanacak durumun provasıdır. Belki ancak o zaman eczanelerin üçte birinin kapanmasının sağlık hizmetinde ne büyük bir kesintiye yol açacağını anlatabiliriz.

Değerli Meslektaşlarımız,

Bizler sağlık çalışanlarıyız. Hastalarımızın sağlığını her şeyin üstünde tutmak, Eczacılık Yeminimizin temelidir. Bu bakımdan, Eczacı Odalarımız hasta mağduriyetinin önlenmesi için gereken tedbirleri alacaklardır. Ancak, 4 Aralık’ın bir eylem günü olacağının bilinciyle, tüm meslektaşlarımız nöbetçi eczanelerde beyaz önlükleriyle hastalarımıza ilaç ve eczacılık hizmeti vermeye, mesleğimizin sorunlarını anlatmaya devam etmelidir.

4 Aralık’a kadar geçen süreçte, tüm meslektaşlarımız Eczacı Odalarının ve Birliğimizin web sitesini takip etmeli, ortak refleksimizi güçlendirmek için, gözü ve kulağı bizde olmalıdır.

Bu süre içinde, Eczacı Odalarımız ve Birliğimiz tam bir bütünlük ve dayanışma içinde, aşağıdaki eylem planını gerçekleştirecektir:

Gazete İlanları Aynı Zamanda Birer Afiştir

2 Aralık 2009 tarihinde web sitemizde ilan edilecek gazetelerde tam sayfa İKİ GÜN KALDI

3 Aralık 2009 tarihinde web sitemizde ilan edilecek gazetelerde tam sayfa BİR GÜN KALDI

4 Aralık 2009 tarihinde web sitemizde ilan edilecek gazetelerde tam sayfa sağlık hizmetini hep beraber durdurduğumuzu ilan eden “BUGÜN KAPALIYIZ, YARINI BİLMİYORUZ” afişini içeren gazete ilanı yer alacaktır.

4 Aralık tarihinde yapılacak olan eczane kapama eyleminin öncesinde, 2-3 Aralık tarihinde yayımlanacak gazete ilanlarının da eczanelere asılması, 1-4 Aralık 2009 sürecinin bir bütün halinde yaşanmasına katkı sağlayacaktır.

TEBİM Üzerinden İlaç İade İşlemi

4 Aralık 2009 Cuma günü fiyatı düşecek olan ilaçların yaratacağı stok zararını engellemek amacıyla bu ilaçların depolara iadesini sağlamak üzere hazırlanan Türk Eczacıları Birliği İlaç İade Modülü (TEBİM) güncellenmiş versiyonu ile web sitemiz üzerinden 2 Aralık 2009 tarihinde işlem yapmaya başlayacaktır. TEBİM’de yapılan güncelleme ile, eczacılarımız, eczanesinde bulunan ve 4 Aralıkta fiyat değişikliği meydana gelecek ilaçları modüle kaydetmesi sonrasında, bu ilaçların 4 ARALIK ÖNCESİ VE 4 ARALIK SONRASI fiyat farkından kaynaklı olarak, ekonomik durum analizini görebileceklerdir.

İade edilecek ilaçlar, TEBİM aracılığıyla oluşturulan liste ile birlikte koliler halinde hazırlanacak ve yapılacak duyurunun ardından depolar tarafından eczanelerden teslim alınacaktır.

Kooperatiflerimiz ve Ecza Depoları

Birliğimiz, 4 Aralık 2009 günü ecza depolarının tam kapasite hizmet vermesi ve nöbetçi eczanelerin ilaç temininde hiçbir şekilde zorluk yaşamaması için 1 Aralık günü, eczacı kooperatiflerimiz ve ecza depoları ile bir toplantı yapmıştır. Özellikle bu kritik günlerde nöbetçi olarak eczacılarımızın iade işlemlerinin Bölge Eczacı Odaları yardımıyla gerekirse yerinde tespitle yapılması, böylece nöbetçilerimizin ilaçsız bırakılmaması ve fiyat farklarından dolayı mağdur edilmemesi için gereken tüm kolaylıklar depolar tarafından sağlanacaktır. Diğer yandan kooperatiflerimiz ve depolar sayısı artırılmış kuryelerle çalışacak ve 24 saat açık olacaktır.

Kooperatiflerimiz ve ecza depoları 4 Aralık Cuma günlü çek ve senetleri 8 Aralık Salı gününe, 7 Aralık Pazartesi günlü çek ve senetleri ise 9 Aralık Çarşamba gününe erteleyecektir. Bu konuda olası aksaklıkların üyelerimizi mağdur etmemesi için, belirtilen tarihlere çek vermiş olan meslektaşlarımızın depolarla mutlaka iletişime geçmesi ve çeklerinin takastan çekildiğini teyit etmeleri gerekmektedir.

3 ARALIK: SGK Eczanelerimizin Anahtarını İstiyor

3 Aralık 2009 Perşembe günü 12.00-13.00 saatleri arasında ülke genelinde Sosyal Güvenlik Kurumu’na anahtar bırakma eylemi gerçekleştirilecektir. Bu sürece diğer sağlık meslek örgütlerinin, sendikaların, ilgili derneklerin de katkısının sağlanması için Merkez Heyetimizce ve Eczacı Odalarımızca gerekli görüşmeler yapılmaktadır. Meslektaşlarımızın da, hastalarımıza çağrı yapmaları ve bu eylemliliği mümkün olduğunca çok katılımcı ile gerçekleştirmek için çalışmaları eylemin gücünü ve başarısını artıracaktır.

4 ARALIK: Kapalıyız! Nöbetçi Eczanelerde Nöbetteyiz!

Sağlık hizmetini hep beraber 4 Aralık 2009 Cuma günü durduracağımızı ilan eden afişler Bölge Eczacı Odalarına gönderilmiştir. Afişlerin, 3 Aralık akşamı eczanelerin kapanış saatinde tüm eczanelere asılmış olması eylemin bütünlüğünü göstermesi açısından son derece önemlidir.

4 Aralık 2009 Cuma günü verilecek eczacılık hizmetlerinde yaşanacak aksamaların hastaları mağdur etmemesi, sağlık sorunlarına sebebiyet vermemesi için, nöbetçi olmayan meslektaşlarımızın, nöbetçi eczanelerde bulunarak işgücü ve gerekli hallerde ilaç desteği vermesi uygun olacaktır. Eczacılarımızın dayanışma içinde olması, beyaz önlükleri ile nöbetçi eczanelerde yerlerini alması, eylemimizin haklılığı noktasında herhangi bir kırılma yaşanmaması için elzemdir.

Değerli Meslektaşlarımız,

Geleceğe, genç meslektaşlarımıza onurlu bir gelecek bırakmak için, emeğimiz, mesleğimiz, çocuklarımızın geleceği, çalışanlarımızın ekmeği, hastalarımızın sağlığı için, eczanelerimizin yaşaması sağlanmazsa 4 Aralık’ta hep beraber eczanelerimizi kapatacağız.

Hepimize bu zorlu süreçte başarılar diliyoruz. Bu bir topyekün varlık-yokluk mücadelesidir. 15-16 Ocaklar gibi, 21 Aralık gibi bu süreçten de alnımızın akıyla çıkacağımıza hiçbir biçimde şüphe duymuyoruz.

Yolumuz açık olsun.

TÜRK ECZACILARI BİRLİĞİ

MERKEZ HEYETİ