36. Bölge Çanakkale Eczacı Odası

HASTA BİLGİLENDİRME FORMU

Değerli Meslektaşlarımız;

4 Aralık sürecini hastalarımıza çok iyi anlatmamız gerekiyor.Ekte sunulan hasta bilgilendirme formunu çoğaltarak hastalarınıza vermenizi önemle rica ederiz.


Ek-1