36. Bölge Çanakkale Eczacı Odası

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞININ VERGİ DAİRESİ DEĞİŞİKLİĞİ HAKKINDA

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığının vergidairesi Çankaya VergiDairesi olarak değişmiştir.Verginumarasında değişiklik olmamıştır.
Kurum adına hazırlanan faturaların ;
Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı
Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü
Ankara
Çankaya Vergi Dairesi -7750409379” olarak düzenlenmesi gerekmektedir.