36. Bölge Çanakkale Eczacı Odası

SGK İL MÜDÜRLÜĞÜNDEN BİLDİRİLMİŞTİR

Ekim 2009 dönemi fatura teslimatı ve kontrolü sırasında gözlenen bazı aksaklıklar için alınması gereken önlemler yazımız ekindeki listede belirtilmiştir.Fatura düzeni ve teslimatına dair standartların oluşturulması bağlamında anılan listede belirtilen hususlara uyulması gerekmektedir.Konunun önemine binaen üyelerinizin en kısa sürede bilgilendirilmesi için,gereğini bilgilerinize rica ederim.
DR.MURAT AKIN
Sağlık Sosyal Güvenlik Merkez Müdürü V.
FATURA TESLİMATI SIRASINDA KARŞILAŞILAN SORUNLAR İÇİN ALINACAK ÖNLEMLER:
1-Fatura evrak düzeni aşağıdaki şekilde olacak ve ayrı ayrı zımbalanacaktır.
1.TAKIM:
Fatura aslı
Döküm listesi
SSK Döküm listesi
ES döküm listesi
Bağ-kur döküm listesi
GSS döküm listesi
2.TAKIM:
Fatura sureti
Döküm Listesi
SSK döküm listesi
ES döküm listesi
Bağ-kur döküm listesi
GSS döküm listesi
3.TAKIM:
Fatura sureti
2- Fatura adresi olarak "SGK İl Müdürlüğü Sağlık Sosyal Güvenlik Merkez Müdürlüğü BALIKESİR" adresi kullanılacaktır.
3-Vergi Dairesi olarak "Başkent Vergi Dairesi" Vergi Daire Numarası olarak "7750409379" fatura üzerinde belirtilecektir.
4-Faturadaki düzeltmeler için kesinlikle daksil ve benzeri materyaller kullanılmayacaktır.Düzeltilecek olan kısma tek çizgi çekildikten sonra doğrusu yazılıp kaşe paraf ile onaylanacaktır.Ayrıca bütün düzeltmeler için yapılan düzeltmenin yanına paraf ve kaşe onay ile onaylanacaktır.
5-Evrak teslimi sırasında fatura takımlarındakiler hariç olmak üzere 3 adet döküm listesi hazırda bulundurulacaktır.Bu döküm listelerinden birisi evrak teslimatından sonra kurum kaşe ve evrak numarası verildikten sonra faturaları teslim eden kişiye geri verilecektir.
6-Faturalar kaşelenip,imzalanacaktır.
7-Her ayın 01-15 i arasında teslim edilmesi gereken reçeteler çoğunlukla son 3 güne yığılmaktadır.Bu konuda gereken hassasiyet gösterilip sözleşmeli eczanelerimizin hazırlıklarını ona göre yapmaları ve kuruma geldikten sonra yaklaşık 30 dk süren örnekleme işlemleri de gözönüne alınarak en geç 16.00 da kurumda olmalarına özen göstermeleri gerekmektedir.
8-Reçete tesliminin son günü saat 17.00 den sonra evrak kaydı yapılmayacaktır.
9-Küpürlerini iptal etmemiş eczanelerin evrakları küpür iptalleri yapıldıktan sonra teslim alınacaktır.Küpür iptallerine ilişkin kod her ayın 20 sinde eczacı odası vasıtasıyla duyurulacaktır.
10-Faturalar Cumartesi veya Pazar a gelmesine bakılmadan her ayın son günü tarihini taşıyacak şekilde sonlandırılacak ve faturalandırılacaktır.