36. Bölge Çanakkale Eczacı Odası

KARNİTİNE ETKEN MADDESİ İÇEREN İLAÇLAR HAKKINDA ÖNEMLİ

29.09.2017 - KARNİTİN ETKİN MADDESİ İÇEREN İLAÇLAR HK.

Son zamanlarda karnitin etkin maddesini içeren ilaçların karşılanması sırasında bazı tereddütler yaşanması, Karnitin etken maddesi içeren ilaçların EK4/D Hasta Katılım Payından Muaf İlaçlar listesinde bulunduğu tanılar altında yıldız (*)bulunmamasına rağmen parentez içi belirtilen tanı ve ICD10 kodları ile kısıtlanmış olduğu görülmektedir.

Bu sebeple;

Karnitin etkin maddesi içeren ilaçların karşılanmasında Sağlık Uygulama Tebliğinin 4.1.4. 4 madde kapsamında bir ilacın ruhsatlı endikasyonları ve kısa ürün bilgisi dışında kullanımı ancak Sağlık Bakanlığınca verilen endikasyon dışı izinle mümkündür hükmü gereğince prospektüs endikasyonlarının da belirtildiği Ek4/D Hasta Katılım Payından Muaf ilaç listesinde yer alan aşağıdaki tanılarda karşılanması gerekmektedir.

Ek4/D hasta katılım payı listesinde yer alan tanılar:

1. Kronik böbrek yetmezliği (sadece hemodiyaliz uygulanan hastalarda)

2. (G71:3) Mitokondriyal miyopati, başka yerde sınıflanmamış

3. ((E71:1) Dallı-zincirli amino-asit metabolizmasının diğer bozuklukları

4. (E72.3) Lizin ve hidroksilizin metabolizması bozuklukları

5. Primer karnitin yetmezliği Karnitin etkin maddesi içeren ilaçların reçetelenmesi durumunda endikasyon uyumuna dikkat edilmesi hususunu dikkatinize sunarız.