36. Bölge Çanakkale Eczacı Odası

YEŞİL KART TEDAVİ KATILIM PAYI HAKKINDA

Müdürlüğümüze teslim edilen Yeşil Kart faturalarının ekinde yer alan Yeşil Kart muayene Katılım Payı Tahsilat Listelerinde, bazı hastalardan Acil Polikliniklere müracaat etmelerine rağmen muayene katılım ücretinin tahsil edildiği buna gerekçe olarak da reçete ekinde yer alan provizyonda muayene katılım ücretinin görüldüğünün belirtildiği ayrıca sistemlerinde yer alan muayene katılım ücreti bölümünde muayene tarih ve ücretlerinin görüldüğü bu nedenle sisteme göre işlem yapıldığı anlaşılmıştır.

Bilindiği üzere 31.12.2008 tarih ve 27097 sayılı resmi gazete de yayınlanan Tedavi Katılım Payının uygulanması hakkında tebliğ de " Acil Poliklinik Ücretinden Katılım Payı Alınmaz" denilmekte olup Acil Polikliniğine müracaat eden Yeşil Kartlı Hastalardan muayene katılım ücretinin talep edilmemesi , ancak sistemde görülen ve daha önceki tarihlerde muayene olup tahsil edilmemiş muayene katılım ücretinin tahsili söz konusu ise bunun tahsil edilip reçete ekindeki provizyonda eczacı tarafından not yazılarak beliritlmesi uygun olacaktır.