36. Bölge Çanakkale Eczacı Odası

BALIKESİR SGK İL MÜDÜRLÜĞÜNDEN BİLDİRİLMİŞTİR.YURTDIŞI REÇETELERİ HAKKINDA

Yurtdışı sigortalılarımıza ait reçetelerin kontrolü sonucu karşılaşılan eksiklikler,hatalar ve alınması gereken önlemler yazımız ekindeki listede belirtilmiş oluo,bu reçetelerin karşılanmasında bu kritelere uyulması gerekmektedir.
Gereğini bilgilerinize rica ederim.
Dr.Süleyman Tekirdağ
1-) Yurtdışı ilaç faturaları ülke bazında ayrılmadan,tek bir fatura olarak kesilecektir.
2-) Standart bir uygulama birliği sağlanması bağlamında,yurtdışı reçeteleri için provizyon sisteminden deneme çıktısının alınmasına müteakip Eczacı Odasının web sayfasında yer alan "Reçete Listeleme Formu" nun kullanılarak reçete listesinin oluşturulması çok büyük önem taşımaktadır.Reçete Listeleme Formunun dışında yapılan listeler ile provizyon deneme çıktıları arasında fiyat farkı oluştuğundan dolayı muhaseben geri dönmektedir.Bu form kullanılmadan düzenlenen faturalar iade edilecektir.
3-) Reçete Listeleme Formunda Kurum iskontosu kısmına yüzde işareti koymadan iskonto oranı girilir.
4-) Deneme Ekranında;
Emekli Sigortalılar için,Sicil No olarak,555555555 (9 adet 5),karne sayfa no ya Z555555 girileceketir.
Çalışan sigortalılar için, Sicil no olarak 444444444 (9 adet 4),karne sayfa noya Z123456 girilecektir.
Reçetenin düzenlendiği hastane,protokol no,doktor adı ve soyadı,doktor diploma no,reçete tarihi,ilaç alım tarihi reçeteye göre girilecektir.
Reçete sayfa no bölümüne Bayan için 98 erkek için 99 girilir.
5-) Faturada düzeltme yapıldığında düzeltilecek kısım bir çizgi ile çizilerek alt yada üst tarafına yeni tutar yazılıp,faturanın alt nüshasında da bütün düzeltmelerin yanına ıslak imza ve kaşe yapılmalıdır.Fatura ve reçete listeleri (alt nüshalarına "aslı gibidir" yazılıp,ıslak imza ve kaşelenerek) mutlaka üçer nüsha gönderilmelidir.
6-) Yurtdışı reçetesi ekinde mutlaka Sosyal Güvenlik İl Müdürlüklerinden alınan TA belgelerinin fotokopisi olmak zorundadır.Diğer yandan,Sosyal Güvenlik İl Müdürlüklerinden alınmamış (türkçe olmayan) sağlık yardım belgeleri geçersizdir.
7-) Reçeteler ve eki belgeler ile TA belgelerinin fotokopileri,fatura ekinde reçete aslı ve eki belgeleri ile birlikte ayrı ayrı 2 takım halinde (aynı zarfın içinde) Kurumumuza ibraz edilecektir.Konu ile ilgili fotokopi örneği Eczacı Odasının web sayfasında yayınlanmaktadır.
Yurtdışı Reçete Evrak Düzeni
aşağıdaki şekilde lacak ve ayrı ayrı zarfa konulacaktır.
1.Takım
Reçete,Deneme Çıktısı ve Küpürlerin Aslı
Varsa Sağlık Raporu
TA Belgesi
2.Takım
Reçete,Deneme Çıktısı ve Küpürlerin Fotokopisi
Varsa Sağlık Raporu Fotokopisi
TA Belgesi Fotokopisi
8-) Yurtdışı sigortalı hastanın sağlık raporu var ise raporun geçerlilik süresi kontrol edildikten sonra ekinde doktor tarafından doldurulmuş ilaç takip formu mutlaka olmalıdır.Rapor ile daha önce ilaç alınmış ise ilaç takip formunda raporun çıktığı tarihten itibaren ilgili rapor ile alınmış daha önceki ilaçlara ait kayıtlar bulunmalıdır.Rapor tarihi çok daha eski olmasına karşın sadece bir önceki ilaç alımının kaydının olması ya da (rapor arkasına da işlenmemişse) ilaç takip formunun olmaması iade nedenidir.
Verilen rapora tabi ilaçlar,miktarları ile birlikte rapor takip dormunda doktorun yazdıklarının yanına ilaç bitiş tarihleri ile birlikte eczacı tarafından yazılıp imza ve kaşelenmelidir.
İlaç Takip Formu,Reçete Listeleme Formu (25lik,50lik,100lük ve 200lük) ve Evrak Teslim Dilekçesi örnekleri Eczacı Odasının web sitesinden temin edilebilir.
9-) Yurtdışı reçetelerin karşılanması hakkında detaylı bilgi http://yurtdısı2008.tripod.com/ adresinde yer almaktadır.
10-) Yurtdışı reçeteleri de diğer reçetelerin teslim alındığı tarihlerde (her ayın ilk 15 günü içerisinde) Kurumumuza teslim edilecektir.


Ek-1
Ek-2
Ek-3