36. Bölge Çanakkale Eczacı Odası

ÖNEMLİ 2017 SATIŞ HASILATLARI HAKKINDA

ÖNEMLİ

Medula Eczane ekranında kayıtlı bulunan 2017 yılı hasılatlarının İzmir Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğünce ‘’TEYİT’’ işlemlerinin yapılabilmesi için, 2017 yılı hasılatını gösterir Protokol eki Ek:5 formlarının ilgili vergi dairesinden onaylanmış şekilde (üzerine eczane sicil numarası yazılarak ) 18 Nisan Çarşamba Günü saat: 19:00 mesai bitimine kadar odamız sekreteryasına göndermenizi önemle bilgilerinize sunarız.

Ek dosya için tıklayınız...