36. Bölge Çanakkale Eczacı Odası

SGK NIN SÖZLEŞMELERİN YÜRÜTÜMÜNÜN DEVAMINA DAİR DUYURUSU İLE İLGİLİ TEB MERKEZ HEYETİNİN AÇIKLAMASI

Bilindiği gibi, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı ile Birliğimiz arasında 19.01.2009 tarihinde imzalanan “Sosyal Güvenlik Kurumu Kapsamındaki Kişilerin Türk Eczacıları Birliği Üyesi Eczanelerden İlaç Teminine İlişkin Protokol”ün; noter aracılığıyla 16.12.2009 tarihinde yapılan tebligat ile tek taraflı olarak feshedilmesi işlemi T.C. Danıştay Onuncu Daire’nin 12.01.2009 tarihli kararı ile durdurulmuştur.

Bu karar uyarınca, Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından, işleme ilişkin savunma verildikten veya yasal savunma verme süresi geçtikten sonra karar tesis edileceğinden, Birliğimiz ile Sosyal Güvenlik Kurumu arasında şu an yürürlükte bulunan Protokol Danıştay’ın nihai kararına kadar geçerliğini koruyacaktır. Kurum ile sözleşmeli eczaneler Kurumla imzalamış oldukları “tip sözleşmeler”e uygun olarak ilaç temin hizmetini vermeyi sürdürecektir.

Diğer yandan, Türk Eczacıları Birliği tarafından, 18 Eylül 2009 tarihinde İlaç Fiyat Kararnamesi’nde ve Sağlık Uygulama Tebliği’nde yapılan düzenlemelerden kaynaklanan sorunlar ile eczacıların mevcut sorunlarına çözüm içeren hükümlerin yer aldığı yeni bir protokol imzalanması için Sosyal Güvenlik Kurumu ile Türk Eczacıları Birliği arasında görüşmelerinin sürdürülmesi değerlendirilmiştir.

Ancak, bugün (15.01.2010) Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanı Sayın M.Emin Zararsız’ın, bazı basın organlarına verdiği açıklamalarda, Danıştay Kararının Sosyal Güvenlik Kurumu’na tebliğinden sonra 30 gün içerisinde uygulamaya konulabileceği ifade edilmiştir. Bu gelişme üzerine, Türk Eczacıları Birliği Merkez Heyeti, SGK Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürü Sayın Hasan Çağıl ile bir toplantı yaparak, Kurum tarafından konuya açıklık getirecek bir açıklama yapılmasının gerekliliğine dikkat çekmiştir. Genel Müdürlük ile yapılan görüşmede ayrıca, Türk Eczacıları Birliği’nin 14.01.2010 tarihinde gerçekleşen 2. Başkanlar Danışma Kurulu Toplantısı’nda alınan kararlar doğrultusunda, Birliğimizin 18 Eylül sürecinden itibaren yaptığı üç Başkanlar Danışma Kurulu Toplantısı’nda ortaklaştırdığı taleplerini içeren bir protokolün yapılması konusundaki görüşleri aktarılmıştır.

Görüşmenin ardından, Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü tarafından, Kurum’un Danıştay’ın yürütmeyi durdurma kararına uygun olarak davranacağı ve eczacılar ile imzalanmış bulunan 2009 Yılı Eczane Protokolü’nün yürürlüğünün devam ettiğini bildiren bir duyuru hazırlanarak Kurumun web sitesinde yayımlanmıştır.

Türk Eczacıları Birliği ile Kurum arasında yukarıda bahsedildiği şekilde, eczacıların 4 Aralık sürecinde dile getirilen sorunlarını çözmeye yönelik hükümleri içeren bir protokol imzalanması talebi ile ilgili ise değerlendirme yapılacağı ve önümüzdeki hafta içerisinde Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından bilgi verileceği ifade edilmiştir.

Türk Eczacıları Birliği Merkez Heyeti’nin, Sosyal Güvenlik Kurumu ile 11.01.2009 tarihinde yapılan görüşmede Kurum tarafından bildirilen ve TEB tarafından kabul edilemeyeceği ifade edilen, web sitemiz üzerinden yapılan duyurumuzda da aktarılan hususlarla ilgili olarak herhangi bir görüş değişikliği söz konusu değildir. Ancak, eczacının mevcut sorunlarına çözüm olacak bir protokol için görüşmelerin bir an önce başlaması konusunda bir irademiz ve isteğimiz mevcuttur.

Bugün İstanbul Eczacı Odası tarafından, Odanın web sitesi üzerinden, hiçbir şekilde gerçeği yansıtmayan, şu anda en son ihtiyacımız olan şekilde bir güven bunalımı yaratmaya yönelik bir duyuru yayımlanarak, gerçek olmayan duyumlara dayalı bir bilgilendirme yapılmıştır. Birliğimiz tarafından, bu duyuruda belirtildiği şekilde, “dayatmaları kabul edecek” bir şartnameye imza atılması söz konusu bile olamaz.

Birliğimiz, eczacıları 4 Aralık sürecine götüren sorunların devam ettiğinin altını çizmekte ve bu sorunları ortadan kaldırmak için muhatapları kimse, onlarla görüşmeye devam etmektedir. Bu dönemde temel ihtiyacımız, eczacıların birlikte, dayanışma içinde mesleğini ve meslek hakkını korumaya devam etmesidir. Eminiz eczacı meslektaşlarımız da, bu dayanışmayı bilinçli ya da bilinçsiz olarak ortadan kaldırmaya yönelik içeriden veya dışarıdan gösterilen tepkilere prim vermeyeceklerdir.

Tüm meslektaşlarımıza duyurulur.

TÜRK ECZACILARI BİRLİĞİ
MERKEZ HEYETİ