36. Bölge Çanakkale Eczacı Odası

SGK TARAFINDAN İLAÇ TEMİN PROTOKOLÜNÜN FESİH İŞLEMİNİN YÜRÜTÜMÜNÜN DURDURULMASINA İLİŞKİN DUYURU YAYIMLANDI

Sosyal Güvenlik Kurumu resmi internet sitesi üzerindenyayımlanan duyuru ile, Eczane Sözleşmelerinin yürütümüne devam edeceği bildirilmiştir. Duyuru metni aşağıdaki şekildedir:

"Sosyal Güvenlik Kurumu ile Türk Eczacıları Birliği Arasında 19/01/2009 tarihinde imzalanarak 01/02/2009 tarihinde yürürlüğe giren “Sosyal Güvenlik Kurumu Kapsamındaki Kişilerin Türk Eczacıları Birliği Üyesi Eczanelerden İlaç Teminine İlişkin Protokol” (10.1) numaralı maddesine istinaden 16/12/2009 tarihinde Türk Eczacıları Birliğine tebliğ edilerek feshedilmişti.

Konu hakkında Kurumumuz aleyhine Danıştay 10. Dairesinde açılan davada söz konusu protokolün feshedilmesine ilişkin Kurumumuz işleminin yürütmesinin durdurulmasına karar verilerek karar Kurumumuza 14 Ocak 2010 günü tebliğ edilmiştir. Söz konusu yargı kararı gereği gerek TEB gerekse eczanelere yapılan fesih ihbarları yürütmeyi durdurma kararı süresince geçerliliğini yitirdiğinden mevcut Protokol ve sözleşmelerin yürütümüne devam edilecektir.

Kamuoyuna arz olunur."