36. Bölge Çanakkale Eczacı Odası

BOĞAZ KOMUTANLIĞI VE FATURALARI HAKKINDA

GENEL HUSUSLAR


· Çanakkale Boğaz Komutanlığı Loj. Şb. Sağ. Ks. A.de; M.S.B., Gn.Kur.Bşk., K.K.K. ve Dz.K.K.’na ait reçetelerin kontrol ve ödemeleri yapılmaktadır.
· Reçetelerde hastanın adı, soyadı, yakınlık derecesi, poliklinik protokol numarası, tabip kaşesi ve imzası, tarih bilgileri tam olarak bulunacaktır.
· Reçete Çanakkale Asker Hastanesi’nde yazıldıysa, muhteviyatının Çanakkale Asker Hastanesi Baştabipliği eczanesinde bulunmadığını belirten kaşe ve eczacı onayı bulunacaktır. Reçete, askeri sağlık kuruluşları dışında yazılmışsa belirtilen kaşe ve eczacı onayı aranmayacaktır.
· TSK’da erbaş/erler dahil tüm personele otokopili sağlık muayene fişi tahsisi yapılmış olup TSK Sağlık Muayene Fişi haricinde yazılı reçeteler iade edilerek ödeme yapılmayacaktır. (Yatan hasta için yazılan ilaçlar “Yatan Hasta Reçetesi”ne yazılabilir.)
· Reçete üzerinde yapılan her türlü düzeltme, reçeteyi yazan tabip tarafından kaşelenip onaylanacakır.
· Reçete yatan hasta adına düzenlenmişse “Yatan Hasta” kaşesi basılacak ve “İhale Komisyonu Kararı” evrağı eklenecektir. Bu reçetelerde sevk evrağı aranmayacaktır.
· Reçete muhteviyatında majistral ilaç olduğu takdirde “Majistral İlaç Dökümü” reçeteye eklenecektir.
· TSK İç Hizmet Kanunu kapsamında bulunan personelin bakmakla yükümlü bulunduğu aile fertleri ile TSK’da görevli 657 sayılı Kanuna tabi devlet memurlarının bakmakla yükümlü bulunduğu aile fertlerinin sağlık kurum ve kuruluşlarındaki tedavileri nedeniyle düzenlecek reçetelere “sağlık muayene fişinin ön yüz fotokipisi” eklenecekktir.
· “Muhtaç Er/Erbaş Ailesi” reçeteleri karşılanırken mutlaka TSK Sağlık Muayene Fişi’nin geçerlilik süresi kontrol edilecektir.
· “Acil” kaşesi olan reçetelerde, reçete muhteviyatının Çanakkale Asker Hastanesi Baştabipliği eczanesinde bulunmadığını belirten kaşe ve eczacı onayı aranmayacaktır.
· Subay/Astsubay yakınlarının merkez sağlık ocaklarında yazılmış reçeteleri karşılanmayacaktır.

SEVK İŞLEMLERİ


· Muayene olmak üzere ilk amirine başvuran görevdeki TSK Personeli ve Er/Erbaş; adına sevk evrağı düzenlenerek, sevk zicirine uygun olarak sevk edilir.
· Acil durumlar dışında, askeri sağlık teşkillerinden yararlanma hakkı ve imkanı olduğu halde, diğer sağlık kurumlarına başvuran personelin (657 sayılı Kanuna tabi devlet memurları hariç) tedavi giderleri karşılanmaz.
· “Subay/Astsubay”ın bakmakla yükümlü olduğu aile bireyleri, birinci basamak askeri sağlık kurumlarına uğramadan asker hastanesine gidip muayene olabilirler. Ancak devlet hastanesi ve üniversite hastanesine gidebilmeleri için askeri hastaneden sevk evrağının düzenlenmesi gerekmektedir.
· Devlet memurlarının aileleri; asker hastanesi, devlet hastanesi ve özel sağlık kurumlarında doğrudan sağlık karnesi ile muayene olabilirler.
· Garnizon içi sevklerde, sevk tarihinden geçerli olmak üzere en geç 3 (üç) mesai günü, garnizon dışı sevklerde ise en geç 5 (beş) mesai günü içerisinde sağlık kurum ve kuruluşuna başvurulur.
· “Acil” kaşesi olan personel reçetelerine ilk mesai gününde sevk evrağı eklenecektir.


FATURA VE REÇETE PAKETİ TESLİMİ


· Fatura teslimi:
· Fatura aslı ve ikinci nüshası,
· TSK Sağlık Provzyon ve Tahakkuk Sisteminden alınan 2 (iki) adet fatura dökümü,
· TSK Sağlık Provzyon ve Tahakkuk Sisteminden alınan 2 (iki) adet paket dökümü,
· TSK Sağlık Provzyon ve Tahakkuk Sisteminden alınan ve Çanakkale Boğaz Konutanlığı, İkmal Destek Komutanlığı, Çanakkale Asker Hastanesi Baştabipliği, Onarım Destek Komutanlığı, Askerlik Şubesi Başkanlığı, Garnizon Dışı şeklinde ayrılarak ,hastanın bağlı bulunduğu maaş mutemetliği belirtilerek ve ayrı ayrı sayfalarda çıkartılmış EK-2 listesi 3 (üç) adet hazırlanacak olup, evrakların okunaklı ve kurum payı da görülecek şekilde ve eczane kaşesi ile eczacıya ait imza her belgede bulundurularak yapılacaktır. (Sadece “Garnizon Dışı”na ait EK-2 listesi tek nüsha olarak hazırlanacaktır.)
· Fatura “Çanakkale Boğaz Komutanlığı” adına düzenlenecek ve provizyon sistemine de bu şekilde kayıt edilecektir.
· Fatura paketine eklenen EK-2 listelerindeki “Mutemetlik” kısmı sadece Çanakkale Boğaz Konutanlığı, İkmal Destek Komutanlığı, Çanakkale Asker Hastanesi Baştabipliği, Onarım Destek Komutanlığı, Askerlik Şubesi Başkanlığı ve Garnizon Dışı olarak provizyona girilir. Dış birlikler için hasta katılım payları “Garnizon Dışı” olarak kaydedilip reçete sahibinden eczanede tahsil edilir.

SIK KARŞILAŞILAN İADE SEBEPLERİ


· Personele ait sevk kağıdının eklenmemiş olması
· Sevk kağıdı ile reçete tarihi arasında belirtilen sürenin aşılması
· Reçete Çanakkale Asker Hastanesi’nde yazılmışsa, muhteviyatının Çanakkale Asker Hastanesi Baştabipliği eczanesinde bulunmadığını belirten kaşe ve eczacı onay imzasının bulunmaması
· Reçeteye TSK Sağlık Provzyon ve Tahakkuk Sistemine kaydedilen ilacın muadilinin küpürünün eklenmesi
· Hv.K.K., J.Gn.K. ve S.G.K.’na ait reçetelerin fatura edilmesi
· Yatan hasta adına düzenlenmiş reçetelere “İhale Komisyonu Kararı” evrağının eklenmemiş olması
· EK-2 listelerinin hastaların bağlı bulunduğu maaş mutemetliği belirtilerek ve ayrı ayrı sayfalarda çıkartılmamış olması
· Yatan hastalara düzenlenen reçetelere yazılan serumların, “Setli” ibaresi belirtilmemişse TSK Sağlık Provzyon ve Tahakkuk Sistemine “Setli” olarak kaydedilmiş olması
· Subay/Astsubay yakınlarının merkez sağlık ocaklarınca düzenlenmiş reçetelerinin fatura edilmesi
· Reçete muhteviyatında majistral ilaç olduğu halde “Majistral İlaç Dökümü”nün reçeteye eklenmemiş olması
· “Provizyon Fatura Çıktısı” ile eczanenin düzenlemiş olduğu faturadaki “Genel Toplam” değerlerinin birbirinen farklı olması

TERCİH EDİLEN ÖRNEK REÇETE DÜZENİ


Reçete kontrollerinin daha hızlı ve daha düzgün yapılabilmesi için tercih edilen örnek reçete düzeni aşağıda belirtilmiştir:

· A 4 boyutundaki kağıdın üst kısmına provizyon çıktısı alınız,
· Reçeteyi A4 kâğıdının sol alt kısmına, sol yan kısmından bantla ya da zımba ile tutturunuz,
· Küpürleri A4 kâğıdının sağ tarafında kalan boş kısıma ve arkasına (reçetede verilen ilaç sırasına uygun olacak şekilde düzenleyerek) barkod ve küpürler gözükecek şekilde yapıştırınız.
· Bir ilacın barkod ve küpürü diğer ilacın barkod ve küpürünü kapatmamalıdır.
· Aynı ilacın kupürleri alt alta birbirinden farklı yerlerde olmayacak şekilde yapıştırılmalıdır.
· Küpürler reçete kontrol sırasında kontrolör eczacı tarafından kırmızı kalem ile çizilip iptal edileceğinden tüm küpürü kaplayacak şekilde bantlanmaması gerekmektedir.
· Reçete ekindeki belgeleri (sevk, rapor, tetkik sonucu, güvenlik izlem formu vb.) katlanmadan A 4 boyutunda sırası ile reçete arkasına ekleyiniz,
· Zarf içine reçeteleri katlamadan A 4 formatında koyunuz.
· Reçetelerinizi ay sonlandırma yapmadan önce tek tek kontrol ediniz, liste ile karşılaştırınız, küpürleri ve provizyon çıktılarınızı kontrol ediniz.


TERCİH EDİLEN ÖRNEK FATURA PAKETİ DÜZENİ


Fatura paketlerinin kontrollerinin daha hızlı ve daha düzgün yapılabilmesi için tercih edilen örnek fatura paketi düzeni aşağıda belirtilmiştir:

1. Fatura aslı
2. TSK Sağlık Provzyon ve Tahakkuk Sisteminden alınan fatura dökümü
3. TSK Sağlık Provzyon ve Tahakkuk Sisteminden alınan paket dökümü
4. Fatura ikinci nüshası
5. TSK Sağlık Provzyon ve Tahakkuk Sisteminden alınan fatura dökümü
6. TSK Sağlık Provzyon ve Tahakkuk Sisteminden alınan paket dökümü