36. Bölge Çanakkale Eczacı Odası

İLAÇ TAKİP SİSTEMİ VE KAREKODLU ÜRÜNLER HAKKINDA ÇOK ÖNEMLİ DUYURU

Bilindiği gibi, karekod sisteminin gerekli teknik altyapı hazırlıklarının tamamlanmadan yürürlüğe girmesinin, eczane uygulamaları ve Kurum uygulamaları açısından sorunlar yaşanmasına neden olacağı Merkez Heyetimiz tarafından, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı ve Sağlık Bakanlığı İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğü ile yapılan çeşitli görüşmelerde aktarılmış ve erteleme taleplerimiz sonucunda, Sağlık Bakanlığı tarafından 30/05/2009 tarihli 27243 sayılı ve 30/09/2009 tarihli 27362 sayılı Resmi Gazetelerde yayımlanan Beşeri Tıbbi Ürünler Ambalaj ve Etiketleme Yönetmeliği’nde yapılan değişiklikler ile karekod uygulamasının başlangıç tarihi 01.01.2010’a ertelenmişti.

Daha sonra İTS ve karekod uygulamaları ile ilgili olarak Türk Eczacıları Birliği, SB İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğü ve Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı arasında “İTS kapsamında karekod uygulamasına geçişe ilişkin Pilot Eczane Uygulaması Protokolü” tüm taraflarca imzalanarak 01.07.2009 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

“Pilot Eczane Uygulaması Protokolü”nün 4.maddesinin son paragrafında “…Pilot eczaneler dışındaki eczanelerin ve herhangi bir nedenle karekodlu ilaç temin edemeyen pilot eczanelerin reçete karşılama, faturalama ve bunların SGK tarafından geri ödemeleri yürürlükteki mevcut protokollere göre eskisi gibi sürdürülecektir. Pilot uygulama yeterince izlenip, sistemin yeterince sorunsuz işlediğine tarafların mutabakatı ile kanaat getirildikten sonra pilot uygulama sonlandırılacak, TEB tarafından Bakanlığın İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğü’ne 12/06/2009 tarih 36.B.01.005845 sayılı yazısı ile (Ek-2) bildirilmiş olan taleplere ilişkin Bakanlık ve TEB’in mutabakatını takiben yürürlükteki protokoller taraflarca revize edilerek tüm eczaneler için uygulama başlatılabilecektir” hükmü yer almaktadır.

Ancak, 31.12.2009 tarihinde Sağlık Bakanlığı İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğü tarafından resmi web sitelerinde (www.iegm.gov.tr) 2009/84 sayılı ve “İlaç Takip Sisteminin Uygulanması” konulu bir Genelge yayımlanmıştır. Bu genelgede, “Pilot Eczane Uygulaması Protokolü” ile imza altına alınan şartlara aykırı bir biçimde, Birliğimizin hiçbir şekilde mutabakatı bulunmadığı halde, pilot uygulamanın sonlandırıldığı ve ülke genelinde 01.01.2010 tarihinden itibaren İlaç Takip Sistemine geçileceği şeklinde açıklama yapılmıştır.

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı tarafından, 29.01.2010 tarihinde, 2010/11 sayılı, İlaç Takip Sistemi ile karekodlu ürünlerin bedellerinin ödenmesi konulu bir Genelge yayımlanmıştır.

Bu Genelgede; İlaç Takip Sistemi ve karekod uygulamaları ile ilgili olarak Sağlık Bakanlığınca Yönetmelikle yapılan düzenlemelere açıklayıcı olarak 31/12/2009 tarihinde yayımlanan “İlaç Takip Sisteminin Uygulanması” konulu 2009/84 sayılı Genelgede yer alan:

  • “… ürünlerde karekodun konulma mecburiyeti 01 Ocak 2010 tarihi olarak belirlenmiştir. Bu tarihten itibaren ‘üretilen’ tüm ürünlere karekod konulacaktır. İthal ürünlerin de üretim tarihleri 2010 içinde ise karekod mutlaka konulacaktır …”
  • “… Eczaneler karekodlu ilaçların satışı esnasında mutlaka İlaç Takip Sistemi’ne satış bildirimi yapacaklardır. …”
  • “… Geri ödeme kurumlarının 01 Ocak 2010 tarihinden itibaren ilaç ödemelerinde karekodlu ilaçları İlaç Takip Sistemi’nden kontrol etmeleri gerekmektedir”

hükümleri gereğince, Sosyal Güvenlik Kurumunun bedelini ödeyeceği ilaçları İlaç Takip Sistemi üzerinden kontrol etme zorunluluğunun doğduğu, bu kapsamda, Kurum tarafından 03/07/2009 tarihli ve 27277 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Sosyal Güvenlik Kurumları Harcama Belgeleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” ile karekodlu ürünlerin ödenmesi için reçete ekine barkod ve kupür yapıştırılması zorunluluğunun kaldırıldığı ifade edilmektedir.

2010/11 Sayılı Genelge ile söz konusu ilaçların bedellerinin ödenmesinde Sağlık Bakanlığı İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğünün “İlaç Takip Sisteminin Uygulanması” konulu 2009/84 sayılı Genelgesinde belirtilen şekilde İlaç Takip Sistemine yapılacak üretim ya da ithalat, satış, iade, ihracat ve deaktivasyon bildirimlerinin esas alınacağı bildirilmektedir. Buna göre, İlaç Takip Sistemi kapsamında üretilen ürünlerin Sağlık Bakanlığı İlaç Takip Sistemine kaydedilerek Kuruma faturalandırılma işlemlerinde uyulacak usul ve esaslar ile karekodlu ürünlerin İTS’den onay alınarak Kuruma faturalandırılması ile ilgili esaslar duyurularak, Genelgenin 29.01.2010 tarihinden itibaren yürürlüğe girdiği bildirilmiştir.

Ancak SGK’nın yayımladığı Genelge, Birliğimiz ile SGK arasında 19.01.2009 tarihinde imzalanmış olan “SOSYAL GÜVENLİK KURUMU KAPSAMINDAKİ KİŞİLERİN TÜRK ECZACILARI BİRLİĞİ ÜYESİ ECZANELERDEN İLAÇ TEMİNİNE İLİŞKİN PROTOKOL”’e aykırı hükümler taşımaktadır. Şöyle ki, Protokolün;

3.2.5inci maddesinde: “Verilen ilaçların tamamına ait kupür ve barkod diyagramları reçeteye düşmeyecek şekilde eklenecektir”,

3.2.6ncı maddesinde “ Fiyat kupürü ve barkodu bulunmayan ilaçların bedeli ödenmez…” hükmü yer almaktadır.

Protokolün fesih hükümlerini içeren 6.3.4üncü maddesinde ise “Reçetelere orijinal ambalajından kesilmiş ilaç fiyat kupürleri ve barkodu yerine ilaç kutusunun her hangi bir yerinden ilaç ismi taşıyan kısımlarının reçetede kupür yerine kullanılarak Kuruma fatura edilmesi durumunun ilk tespitinde kupür tutarının 5 katı tutarında cezai şart uygulanarak eczacı yazılı olarak uyarılır, tekrarı halinde kupür tutarının 5 katı tutarında cezai şart uygulanarak sözleşme feshedilir ve 6 (altı) ay süre ile sözleşme yapılmaz” denilmektedir.

Ayrıca, Protokolün 7.6 ncı maddesinde “Protokol hükümleri ancak tarafların mutabakatı ile değiştirilebilir” hükmü yer almaktadır.

Bu nedenle, Birliğimiz tarafından, İlaç Takip Sistemi ve karekod uygulamaları ile ilgili olarak gerekli mutabakatın sağlandığına ilişkin duyurunun yapılacağı tarihe kadar;

1. Ambalajında sadece karekod bulunan ve/veya üzerinde kupür ve etiketi içermeyen ilaçların eczanelere kesinlikle kabul edilmemesi,
2. Bu şekilde gelmiş olan ilaçlar var ise, bu ilaçların derhal ilgili ecza deposuna iade edilmesi,
3. Firmanın ilgili ilacı sadece “karekodlu” olarak ürettiği bilgisi mevcut ise, bu durumda, kupür ve etiket içeren muadillerinin temin edilerek, hastaların mağdur edilmemesi rica ederim.