36. Bölge Çanakkale Eczacı Odası

ECZANE RUHSATNAMELERİNİN YENİLENMESİ HAKKINDA ÖNEMLİ DUYURU

.

Sayı : 35787233-513.01.01
Konu : Sertifikalı Eczane Ruhsatnamesi

İlgi :

a) Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumunun 04.12.2018 tarihli ve E.209767 sayılı yazısı b) Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumunun 31.12.2018 tarihli ve E.242177 sayılı yazısı

Düzenlenmesi

T.C. ÇANAKKALE VALİLİĞİ İl Sağlık Müdürlüğü

.

DAĞITIM YERLERİNE

Bakanlığımızın ilgide kayıtlı yazılarına istinaden, İlimizdeki tüm eczanelerin mevcut ruhsatnameleri alınarak “sertifikalı eczane ruhsatnamesi” ile değiştirilmesine ilişkin işlemlerin Mart ayına kadar tamamlanması planlanmıştır.

Mevcut eczane ruhsatnamesinin aslını veren ve ruhsatnamede yer alan bilgilerde değişiklik talep etmeyen eczacılardan ruhsat harcı alınmayacaktır.

Eczacıların diplomalarında fakülte giriş tarihi verisinin bulunmaması durumunda, eczacının eczacılık fakültesine girdiği tarihi belirttiği kendi el yazısı ile yazılmış imzalı beyanı gerekmektedir. Söz konusu beyanın ve istenen diğer bilgilerin yer aldığı dilekçe örneği yazımız ekinde yer almaktadır. Dilekçe örneğinin 36. Bölge Eczacı Odasının internet sayfasında yayımlanması;

Ruhsat değişikliği için İl Merkezindeki eczacıların İl Sağlık Müdürlüğümüze başvurmaları; İlçelerdeki eczacıların İlçe Sağlık Müdürlüklerine başvurmaları ve İlçe Sağlık Müdürlüklerinde ilçedeki tüm eczanelerin başvuruları toplanınca tek seferde İl Sağlık Müdürlüğümüze gönderilmesi;

Başvuru dilekçesinin bilgisayarda veya okunaklı el yazısı ile doldurulabileceği; dilekçe ekinde eczane ruhsatnamesinin aslının ve eczacı diplomasının ön-arka yüzü fotokopisinin eklenmesi; İlimizdeki tüm eczacıların 15 Şubat 2019 tarihine kadar ruhsat yenileme başvurusu yapmalarının eczacılara duyurulması hususlarında;

Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.

Ekler:
1- Bakanlık yazıları (2 adet, 6 sayfa)
2- Dilekçe örneği ruhsat yenileme formu (1 sayfa)

Dağıtım:
11 İlçe Sağlık Müdürlüğüne
36. Bölge Çanakkale Eczacı Odası Başkanlığına

e-imzalıdır. Dr. Ali TAŞÇI İl Sağlık Müdürü

Cevatpaşa Mah. Ziveriye Sk. No:18/3 Çanakkale Bilgi için: Birgül ÖZTÜRK Telefon: Faks No: HEMŞİRE

e-Posta: Birgul.Ozturk1@saglik.gov.tr İnternet Adresi: www.canakkaleism.saglik.gov.tr

Telefon No: (286) 217 11 58 dahili: 21515

Evrakın elektronik imzalı suretine http://e-belge.saglik.gov.tr adresinden daf5a119-f253-430b-a5c1-e24766c26783 kodu ile erişebilirsiniz. Bu belge 5070 sayılı elektronik imza kanuna göre güvenli elektronik imza ile imzalanmıstır.

Ek dosya için tıklayınız...