36. Bölge Çanakkale Eczacı Odası

Yemen'e Umut Ol Kampanyası

Birliğimize T.C. İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı tarafından gönderilen "Yemen'e Umut Ol Kampanyası" konulu yazı ile,

Birleşmiş Milletlerin raporlarına göre Yemen'de süregelen iç çatışmalar neticesinde 29 milyon ülke nüfusunun % 7 5'ine te e kabül eden 22 milyon kişinin insani yardıma muhtaç hale geldiği, 11.3 milyon kişinin gıda ksikliği n edeniyle ölüm riskiyle mücadele içinde olduğu, 3 milyon kişinin ülke içinde açıkta kaldığı ve yetersiz beslenme, temiz suya ulaşamama v.b nedenlere bağlı olarak 5.8 m ilyon çocuğun acil insani y ardıma muhtaç olduğu; bu kapsamda, Başkanlık Makamı'nın 12.11.2018 t arih ve 12028 sayılı Olur'u i le Yemen halkına ulaştırılmaküzere yardım kampanyası başlatıldığı bildirilmektedir.

Yemen'e Umut Ol Kampanyası hakkında bilgi ve yardımlarınızın gerçekleştirilebileceği hesap numaraları ekte yer almaktadır.

Bilgilerinize sunulur.

Ecz.Arman ÜNEY

Genel Sekreter

Yemen'e Umut Ol Kampanyası (Ek)