36. Bölge Çanakkale Eczacı Odası

ÖNEMLİ 2018 YILI SATIŞ HASILAT BELGELERİ HAKKINDA

Değerli meslektaşımız,

Eczanelerin 2018 yılı hasılatlarını gösterir EK-5 formlarının; ilgili vergi dairesinden onaylanmış veya elektronik ortamda düzenlenmiş şekilde üzerine eczane sicil numarası yazılarak, 08 Mayıs 2019 Çarşamba günü öğlen saat 12:00 ' a kadar odamız sekreteryasına ivedilikle teslim etmenizi rica ederiz. .

Not: 7143 sayılı kanun kapsamında düzenlenen stok affı faturası var ise fotokopisine “ASLI GİBİDİR” yazılarak ECZANE KAŞE/İMZA yapılarak eklenecektir.

EK-5 formu içinTIKLAYINIZ.