36. Bölge Çanakkale Eczacı Odası

SGK’nın 2018/2. Dönem İlaç Geri Ödeme Komisyonu Kararlarına İstinaden Yapılan Düzenlemelere İlişkin Duyurusu Hakkında

SGK’nın 2018/2. Dönem İlaç Geri Ödeme Komisyonu Kararlarına İstinaden

Yapılan Düzenlemelere İlişkin Duyurusu Hakkında

Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından “2018/2. Dönem İlaç Geri Ödeme Komisyonu Kararlarına İstinaden Yapılan Düzenlemeler Hakkında” başlıklı duyuru yayımlanmıştır.

Duyuruda;

A-Tebliğin 4.2.14.C numaralı maddesinin üçüncü fıkrasının (ı) bendinin (a) alt bendi kapsamında yer alan “Bosutinib” etkin maddeli ilaç ile halen tedavi olmakta olan hastaların yapılan düzenleme öncesindeki mevcut raporlarının süresi sonuna dek geçerli olduğu;

B-Tebliğin 4.2.14.C numaralı maddesinin üçüncü fıkrasının (aa) bendi kapsamında yer alan “Beksaroten topikal” etkin maddeli ilaç ile halen tedavi olmakta olan hastaların yapılan düzenleme öncesindeki mevcut raporlarının süresi sonuna dek geçerli olduğu; düzenlenecek raporlar için “Üçüncü basamak sağlık kurumlarında düzenlenen en az 3 dermatoloji uzmanının yer aldığı en fazla 6 ay süreli sağlık kurulu raporuna istinaden üçüncü basamak sağlık kurumlarında dermatoloji uzman hekimleri tarafından reçete edilmesi halinde bedelleri Kurumca karşılanır…” içerikli (b) alt bendi esas alınacağı;

C-Tebliğin 4.2.13.1 numaralı maddesinin üçüncü fıkrasının (1) numaralı bendi kapsamında “Tenofovir alafenamid fumarat” etkin maddeli ilaç ile halen tedavi olmakta olan hastaların yapılan düzenleme öncesindeki mevcut raporlarının süresi sonuna dek geçerli olduğu;

Ç- Tebliğin 4.2.25 numaralı maddesi kapsamında “gabapentin” ile “pregabalin” etkin maddeli ilaçlar ile halen tedavi olmakta olan hastaların yapılan düzenleme öncesindeki mevcut raporlarının süresi sonuna dek geçerli olduğu bu sağlık kurulu raporuna istinaden nöroloji uzman hekimlerince reçete edilmesi halinde Kurumca karşılanacağı;

D- Tebliğin 4.2.35 numaralı maddesi kapsamında “gabapentin” etkin maddeli ilaç ile halen tedavi olmakta olan hastaların yapılan düzenleme öncesindeki mevcut raporlarının süresi sonuna dek geçerli olduğu bu sağlık kurulu raporuna istinaden nöroloji, beyin cerrahisi, fiziksel tıp ve rehabilitasyon, algoloji, deri ve zührevi hastalıkları, romatoloji, ortopedi ve travmatoloji, geriatri veya endokrinoloji ve metabolizma hastalıkları uzman hekimlerince reçete edilmesi halinde Kurumca karşılanacağı;

E- Tebliğin 4.2.35.A numaralı maddesi kapsamında “pregabalin” etkin maddeli ilaç ile halen tedavi olmakta olan hastaların yapılan düzenleme öncesindeki mevcut raporlarının süresi sonuna dek geçerli olduğu bu sağlık kurulu raporuna istinaden romatoloji, algoloji, deri ve zührevi hastalıkları, endokrinoloji ve metabolizma hastalıkları, nöroloji, fiziksel tıp ve rehabilitasyon, nefroloji, ortopedi ve travmatoloji, geriatri veya beyin cerrahisi uzman hekimlerince, Tebliğin 4.2.35.B numaralı maddesi kapsamında “pregabalin” etkin maddeli ilaç ile halen tedavi olmakta olan hastaların yapılan düzenleme öncesindeki mevcut raporlarının süresi sonuna dek geçerli olduğu bu sağlık kurulu raporuna istinaden romatoloji, ortopedi ve travmatoloji, fizik tedavi ve rehabilitasyon veya algoloji uzman hekimlerince reçete edilmesi halinde Kurumca karşılanacağı;

F- Tebliğin 4.2.2 numaralı maddesi kapsamında SNRI, SSRE, RIMA, NASSA grubu antidepresanlar ile halen tedavi olmakta olan hastaların yapılan düzenleme öncesindeki mevcut raporlarının süresi sonuna dek geçerli olduğu bu rapora istinaden 6 aydan uzun süre kullanılması gereken durumlarda psikiyatri uzman hekimlerince reçete edilmesi halinde bedelleri Kurumca karşılanacağı;

G- Tebliğin 4.2.2 numaralı maddesi kapsamında bupropiyon HCl, vortioksetin ve agomelatin içeren ürünler ile halen tedavi olmakta olan hastaların yapılan düzenleme öncesindeki mevcut raporlarının süresi sonuna dek geçerli olduğu bu rapora istinaden psikiyatri uzman hekimlerince reçete edilmesi halinde bedelleri Kurumca karşılanacağı;

Ğ- Tebliğin 4.2.2 numaralı maddesi kapsamında klozapin, olanzapin, risperidon, amisülpirid, ketiapin, ziprosidon, aripiprazol, zotepine, sertindol veya paliperidon içeren ürünler ile halen tedavi olmakta olan hastaların yapılan düzenleme öncesindeki mevcut raporlarının süresi sonuna dek geçerli olduğu bu rapora istinaden psikiyatri uzman hekimlerince reçete edilmesi halinde bedelleri Kurumca karşılanacağı;

H-Tebliğin 4.2.24.B numaralı maddesi kapsamında yer alan etkin maddeli ilaçlar ile halen tedavi olmakta olan hastaların yapılan düzenleme öncesindeki mevcut raporlarının süresi sonuna dek geçerli olduğu;

I- Tebliğin 4.2.49 numaralı maddesi kapsamında yer alan etkin maddeli ilaç ile halen tedavi olmakta olan hastaların yapılan düzenleme öncesindeki mevcut raporlarının süresi sonuna dek geçerli olduğu;

İ- Tebliğ eki “EK-4/D Hasta Katılım Payından Muaf İlaçlar Listesi” 5.1.5 numaralı maddesinde yer alan “mepolizumab” etkin maddeli ilaçlar açısından; halen tedavi olmakta olan hastaların yapılan düzenleme öncesindeki mevcut raporlarının süresi sonuna dek geçerli olduğu;

J- Tebliğ eki “EK-4/F Ayakta Tedavide Sağlık Raporu (Uzman Hekim Raporu/Sağlık Kurulu Raporu) İle Verilebilecek İlaçlar Listesi” 37 nci maddede yer alan “Alprostadil 10 ve 20 mcg/ml”, 47 nci maddede yer alan “Deferasiroks”, 77 nci maddede yer alan “fludrokortizon” ile 78 nci maddede yer alan “intratekal baklofen” etkin maddeli ilaçlar açısından; halen tedavi olmakta olan hastaların yapılan düzenleme öncesindeki mevcut raporlarının süresi sonuna dek geçerli olduğu bildirilmektedir.

Tüm meslektaşlarımızın bilgisine sunarız.

TÜRK ECZACILARI BİRLİĞİ

Kurum duyurusu için tıklayınız.