36. Bölge Çanakkale Eczacı Odası

MEDULA-REÇETE PROVİZYON SİSTEMİ İLE İLGİLİ YAPILACAK BİLDİRİMLER HAKKINDA

Bilindiği gibi, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı tarafından Kurum web sitesinde yayımlanan 25.02.2010 tarihli duyuru ile, 01.03.2010 tarihinden itibaren, yeni MEDULA-Reçete Provizyon Sistemi’nin devreye alınacağı ve mevcut sistemin 28.02.2010 günü saat 24.00 itibariyle sadece yeni reçete girişine kapatılacağı duyurulmuştur.


Yeni MEDULA-Reçete Provizyon Sistemi’nin devreye alınması ile yaşanabilecek aksaklıkların, mümkün olan en doğru ve hızlı biçimde Kuruma aktarılması ve çözümlenmesinin sağlanması için yapılabilecek çalışma ve izlenecek yöntemlerin değerlendirilmesi amacıyla, bugün Sosyal Güvenlik Kurumu ve Birliğimiz yetkilileri bir toplantı gerçekleştirmiştir.


Toplantıda, sistem hakkında alınan bilgiler doğrultusunda, MEDULA-Reçete Sistemi’nin 01.03.2010 tarihinde devreye alınması durumunda, ilaç temin hizmetinde aksaklıklar yaşanabileceği ve gerek hastalar gerekse eczacılar açısından mağduriyet yaratacak sonuçlara neden olabileceği değerlendirilmiştir. Bu değerlendirme nedeniyle, ekte de bir örneği yer alan başvurumuz Sosyal Güvenlik Kurumu’na gönderilmiş ve uygulamanın, MEDULA –Reçete Sisteminin, sistemdeki eksikliklerin giderilmesi sonrasındaki bir tarihte devreye alınması talep edilmiştir.


Ancak, Kurum tarafından uygulamanın 01.03.2010 tarihinde devreye alınacağı 25.02.2010 tarihinde duyurulmuş olduğundan, herhangi bir erteleme olmaması halinde, Pazartesi günü itibariyle sistem devreye girecektir.


MEDULA – Reçete Sistemi ile ilgili olarak, Sosyal Güvenlik Kurumu’nun 25.02.2010 tarihinde yayımlanan duyurusunda yer alan telefon numaralarına ve e-posta adreslerine yoğun başvuru nedeniyle ulaşımda zorluk yaşanabileceği değerlendirilerek, bildirimlerin Birliğimiz bünyesinde tasnif edilerek Kuruma aktarılabilmesi için,

- Meslektaşlarımızın, MEDULA-Reçete Sistemi ile ilgili bildirimde bulunmak istedikleri konuları bağlı bulundukları Bölge Eczacı Odasına bildirmeleri,


- Bölge Eczacı Odalarımızın da üyeleri tarafından sistemle ilgili yapılan bildirimleri, Türk Eczacıları Birliği Genel Sekreterliğine ve Odalarından sorumlu Koordinatör eczacılarımıza telefon veya e-posta aracılığıyla iletmeleri yönteminin izlenmesi,


- E-posta ile yapılacak bildirimler için medulayardim@gmail.com adresinin kullanılması,
gerekmektedir.

Bölge Eczacı Odaları tarafından Birliğimize iletilen bildirimler, konusuna göre tasnif edilerek, Sosyal Güvenlik Kurumu’nun ilgili birimlerine aktarılacak ve sistem ile ilgili aksaklıkların giderilmesi için bildirimlerimiz doğrultusunda yapılan işlemler takip edilecektir.