36. Bölge Çanakkale Eczacı Odası

HASTALAR İLACA ULAŞAMIYOR, ECZANELERDE YANGIN VAR!

BASIN AÇIKLAMASI

HASTALAR İLACA ULAŞAMIYOR, ECZANELERDE YANGIN VAR!

Değerli Basın Mensupları,


Uzun süredir devreye girmesi planlanan, ancak teknik aksaklıklarının olması nedeniyle bugüne kadar Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından 3 kez ertelenen MEDULA Reçete Provizyon Sistemi 1 Mart 2010 tarihinde (Bugün) Kurumca devreye alındı. Böylelikle, hastaların reçetelerinin işlendiği ve ilaç verme onayının alındığı Eczane Provizyon Sistemi devre dışı bırakılarak, alt yapı hazırlıkları tamamlanmamış, yeni bir provizyon sistemi (MEDULA) devreye sokuldu. Henüz hazır olmayan bu sistemin yürürlüğe koyulmasının hemen ardından, bu sabah itibariyle, eczanelerimize gelen hastalarımızın reçeteleriyle ilgili hiçbir işlem yapılamadı. Çünkü, pek çok doktorun sistemde kayıtlı olmadığı, kayıtlı olanların branş bilgilerinin bulunmadığı, tüm sağlık ocaklarının girişinin tamamlanmamış olduğu ve hastalara ait rapor bilgilerinin sistemde bulunamadığı görüldü. Bu nedenle 81 ilde görev yapan eczacı meslektaşlarımız, hastalarına sistemdeki eksiklikler nedeniyle gerekli ilaç hizmetini vermekte sorunlar yaşamakta, hastalarımız ise ilaçlarını zamanında temin edememektedir.


Bu sabah 08:00/10:00 saatleri arasında kısmen de olsa işleyen yeni sistem, 10:00 itibariyle tamamen çökmüştür. Tüm eksikliklilerine rağmen bu sisteme geçilmesinin en önemli sebebi, Kurumun ısrarı ve gereksiz yere sürdürdüğü inadıdır. Aylardır yaptığımız tüm uyarılarımıza ve alınması gereken tedbirlerle ilgili Kuruma sunduğumuz raporlara rağmen, İlaç Takip Sistemi’ne 1 Ocak 2010 tarihinde geçilmiştir. Geride bıraktığımız 2 aylık süreçte, fiilen çalışmayan bir sistemle karşı karşıya bırakılmıştık. Çünkü, SGK ekranıyla, İTS ekranı birbiriyle uyumsuz çalışmakta, hiçbir veri girişi sağlıklı yapılamamakta idi. Oysa, tüm işlemlerin, birbiriyle uyumsuz olan iki farklı ekran üzerinden değil, tek ekran üzerinden yapılması gerekmektedir. İTS’nin ertelenmesi talebimize rağmen, bugün itibariyle de, İTS ile uyumlu olduğu iddia edilen MEDULA Provizyon sistemi uygulamaya konulmuştur. Zira, hazırlıksız başlatılan bir sistem ölü doğmuştur!
Bizim çok önceden ortaya çıkabilecek sorunlara dikkat çektiğimiz İTS uygulaması, acilen 1 Haziran 2010 tarihine ertelenmeli, İTS ve MEDULA Provizyon Sistemi tek ekran üzerinde ortaklaştırılmalıdır. Aksi halde, bugün yaşananlar da göstermiştir ki; bu sistem hem hastalar hem de eczacılara çile çektirmeye devam edecektir.


Bugün bu sistemi, bu haliyle başlatmak, hem hastalarımıza hem de eczacılarımıza yapılmış en büyük kötülüktür. Bugün bir kez daha gördük ki, alt yapısı iyi hazırlanmamış bir Provizyon Sisteminin varlığında İTS’nin işlemesi mümkün değildir. Bu nedenle, İTS uygulamasının 1 Haziran 2010 tarihine ertelenmesi artık bir zorunluluktur. Aksi halde, şu anda eczanelerimizde yaşanmakta olan hasta mağduriyetlerinden, hastalarımızın ilaca ulaşamama sorunlarından eczacılar sorumlu tutulamaz. Asıl sorumlu, aylardır yaptığımız uyarılarımızı dikkate almayan, yürümeyeceğini bildikleri bir sistemi eksiklikleriyle birlikte uygulamaya geçirenlerdir.

Bizler, Türk Eczacıları Birliği olarak İTS’nin ülke ekonomisine, ilaç sahteciliğine, hasta ve ilaç güvenliğine önemli katkıları olacağını her platformda dile getirdik. Bundan sonrasında da bu katkıya ortak olabilmek için taleplerimiz doğrultusunda oluşturulmuş İTS uygulamasının yürütümü noktasında ne gerekiyorsa yapmaya hazırız.

Sağlık alanı “kervan yolda düzelir” anlayışı ile bağdaşmaz. Ne hastalarımızın ne de meslektaşlarımızın bu yaklaşımı hak ettiğini düşünmüyor ve bu anlayışı reddediyoruz.


Doğru olan, her iki sistemin de ertelenmesi ve konunun taraflarının bir araya gelerek çözümü hep birlikte aramasıdır. İçinde bulunduğumuz çağ, biz yaptık oldu, herkes buna uymak zorundadır şeklinde ilerlemenin mümkün olmadığı bir çağdır. Oysa, bilgiyi paylaşmak ve deneyimlerimizi ortaklaştırmak, sorunları ortaya çıkmadan tespit edebilmek ve çözümü üretip başlangıçları sorunsuz yapmak en doğru yaklaşımdır.


Biz bu paylaşım için bir araya gelmek konusunda hiçbir zaman çekinmedik. Konunun diğer taraflarının da bu paylaşıma açık olması gerektiğini düşünmekteyiz.


Basına ve kamuoyuna saygıyla duyurulur.

TÜRK ECZACILARI BİRLİĞİ
BASIN BÜROSU