36. Bölge Çanakkale Eczacı Odası

MEDULA ECZANE PROVİZYON SİSTEMİNE REÇETE GİRİŞİNDE KARŞILAŞILAN SORUNLAR HAKKINDA SOSYAL GÜVENLİK KURUMU TARAFINDAN VERİLEN BİLGİLER

27.02.2010 tarihli duyurumuz ile, 01.03.2010 tarihinden itibaren devreye alınacak olan MEDULA-Reçete Provizyon sistemi ile ilgili olarak, meslektaşlarımızın Kuruma bildirimde bulunmak istedikleri konuları medulayardim@gmail.com adresine gönderebilecekleri bildirilmiştir.

01.03.2010 tarihinden itibaren MEDULA-Reçete Provizyon sistemi ile ilgili olarak medulayardim@gmail.com adresine ulaşan e-postalar ve sözlü bildirimlerkonularına göre ayrılmış ve Kurum yetkililerineiletilmiştir.

MEDULA – Reçete Provizyon Sistemi uygulamaları ile ilgili olarak Birliğimizce yaplan bildirimlereSosyal Güvenlik Kurumu yetkilileri tarafından verilen cevaplar,

• Sistemle ilgili sorular veaçıklamalar
• İlaçlarla ilgili sorular veaçıklamalar

Başlıkları altında toplanmış olup duyurumuz ekinde tüm meslektaşlarımızın bilgisine sunulmaktadır.

Yapılan bildirimler hakkında, Kurumdan alınan cevapların duyurulmasına devam edilecektir.

Ek-1
Ek-2