36. Bölge Çanakkale Eczacı Odası

36.BÖLGE ÇANAKKALE ECZACI ODASI GENEL KURUL ÇAĞRISIDIR

6643 sayılı yasa gereği; 36. Bölge Çanakkale Eczacı Odası Seçimsiz Olağan Genel Kurulu aşağıdaki gündem doğrultusunda çoğunluklu olarak 25 Eylül 2020 Cuma günü saat 14:00’da Çanakkale Eczacı Odasında, çoğunluk sağlanamadığı takdirde 26 Eylül 2020 Cumartesi günü çoğunluk aranmaksızın saat 14:00’da Çanakkale Eczacı Odasında aşağıdaki gündem doğrultusunda yapılacaktır.

36. Bölge Çanakkale Eczacı Odası
Yönetim Kurulu Adına
Başkan Ecz. N.Jale KARAATA

GÜNDEM

1- Açılış

2- Genel Kurul Divan Seçimi

3- Saygı Duruşu

4- Yönetim Kurulu Çalışma Raporunun okunması

5- Yönetim Kurulu Mali Raporunun okunması

6- Denetleme Kurulunun Raporunun Okunması

7- Çalışma,Hesap,Denetleme,Kurulu raporlarının ayrı ayrı ibrası

8- 2020-2021 yılı Tahmini Bütçe Tasarısının sunulması ve onayı

9- Dilek ve Temenniler

10- Kapanış