36. Bölge Çanakkale Eczacı Odası

YEŞİL KARTLILARIN MUAYENE ÜCRETLERİ HAKKINDA

T.C
ÇANAKKALE VALİLİĞİ
İl Sağlık Müdürlüğü
Sayı: B104ISM4170011-010.02-8961
Konu: Yeşil Kart Tedavi Katılım Payı
TÜRK ECZACILAR BİRLİĞİ
36. BÖLGE ÇANAKKALE ECZACI ODASI BAŞKANLIĞI’NA
İLGİ: 09/04/2009 tarih ve 6319 no lu yazımız.
İlgi yazımızda belirtildiği üzere 31/12/2008 tarih ve 27097 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Tedavi Katılım Payının Uygulanması Hakkında Tebliğ’de Acil Poliklinik Muayene Ücretinden Katılım Payı Alınmaz denilmekte olup Acil Polikliniğine müracaat eden Yeşil Kartlı Hastalardan muayene ücretinin talep edilmemesi ancak sistemde görülen ve daha önceki tarihlerde muayene olup tahsil edilmemiş muayene katılım payının tahsili söz konusu ise bunun tahsil edilip reçete ekindeki provizyonda eczacı tarafından not yazılarak belirtilmesi uygun olacaktır, denilmiştir.Ancak eczanelerin paket programlarında Yeşil Kartlılarının bir önceki muayene ücretlerini göstermedi tespit edilmiş olup reçete ekindeki provizyonda görülen 3.00TL muayene ücretinin 104 Acil Sağlık Hizmetleri Kodunun girilmemesinden kaynaklandığı anlaşılmıştır.
Bundan böyle Acil Polikliniğine müracaat eden hastaların sisteme girişi yapılırken 104 Acil Sağlık Hizmetleri kodunun girilmesi hususunda ;
Gereğini rica ederim

RamazanTAŞ

Sağlık Müdür Yardımcısı