36. Bölge Çanakkale Eczacı Odası

İLAÇ FATURALARI HAKKINDA

Vekil Ebe ve Hemşirelerin daha önceleri provizyon sistemine girişi yapılamadığından java listelerine dahil edilemediği için bayt sisteminden manuel fatura kesilerek ödemesi için Müdürlüğümüze gönderilmekte idi.

Ancak bundan sonra vekil Ebe ve Hemşireler ile bakmakla yükümlü oldukları yakınlarının da provizyon sistemine girişi yapılmış olup, aynen kadrolu memurlarda olduğu gibi Sağlık Müdürlüğü’nün saymalık kodu ile girilerek java listelerine dahil edilebilecektir.

Ayrıca Müdürlüğümüz ve bağlı Sağlık Kuruluşlarında çalışan personel ve bakmakla yükümlü yakınlarının ilaç giderleri için Eczaneler tarafından düzenlenen faturanın ekinde 3 sayfa olarak gönderilen java listeleri bazı Eczaneler tarafından eksik ve az gönderilmekte olup, ödeme işlemlerinde problemler yaşanmaktadır. Fatura ekinde gönderilen java listelerinin her sayfasından en az 3 adet gönderilmesi gerekmektedir.