36. Bölge Çanakkale Eczacı Odası

DİYABET TEDAVİSİNDE KULLANILAN İLAÇLARLA İLGİLİ 2008 YILI SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİNE UYGUN OLARAK DÜZENLENMİŞ RAPORLAR SÜRESİ SONUNA KADAR GEÇERLİ SAYILACAK

T.C.Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı tarafından 25.03.2010 tarih ve 27532 sayılı mükerrer Resmi Gazete’de yayımlanarak 01.04.2010 tarihinde (bugün) yürürlüğe giren Sağlık Uygulama Tebliği ile ilgili olarak, 31.03.2010 tarih 2010/44 sayılı bir Genelge yayımlanmıştır.

Bu Genelge ile, 01/04/2010 tarihinde yürürlüğe giren 2010 yılı “Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliği” nden önce düzenlenmiş olan Diyabet tedavisi”nde kullanılan ilaçlarla ilgili 2008 yılı “Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliği” hükümlerine uygun olarak düzenlenmiş raporların süresinin sonuna kadar geçerli kabul edileceği” duyurulmuştur.


Sağlık Uygulama Tebliği Madde 6.2.38. Diyabet Tedavisinde İlaç Kullanım İlkeleri
(01.04.2010 tarihinden itibaren geçerli)

(1) Metformin, sulfonilüreler, akarboz ve insan insülinleri tüm hekimler tarafından reçete edilebilir.
(2) Repaglinid ve Nateglinid; endokrinoloji, iç hastalıkları, kardiyoloji ve aile hekimliği uzman hekimlerince veya bu hekimlerce düzenlenen uzman hekim raporuna dayanılarak tüm hekimlerce reçete edilebilir.
(3) Analog insülinler, Rosiglitazon ve Pioglitazon; endokrinoloji, iç hastalıkları, ve kardiyoloji uzman hekimlerince veya bu hekimlerce düzenlenen uzman hekim raporuna dayanılarak tüm hekimlerce reçete edilebilir. Rosiglitazon ve Pioglitazon insülin ile kombine olarak yalnizca endokrinoloji uzman hekimlerince reçete edilebilir.
(4) DPP-4 Antagonistleri (Sitagliptin) ve oral antidiyabetiklerin kombine preperatları; endokrinoloji uzman hekimlerince ya da bu uzman hekim raporu ile tüm hekimlerce; üniversite ve eğitim ve araştırma hastanelerinde ise iç hastalıkları uzman hekimlerince ya da bu uzman hekim raporu ile tüm hekimlerce reçete edilebilir.