36. Bölge Çanakkale Eczacı Odası

Sosyal Güvenlik Kurumu ile Birliğimiz Arasında 2023-1 Ek Protokolü İmzalandı

Sosyal Güvenlik Kurumu ile Birliğimiz Arasında 2023-1 Ek Protokolü İmzalandı


Sosyal Güvenlik Kurumu Kapsamındaki Kişilerin Türk Eczacıları Birliği Üyesi Eczanelerden İlaç Teminine İlişkin Protokol revizyonu, Sosyal Güvenlik Kurumu ile Birliğimiz arasında 28.04.2023 tarihinde (bugün) imzalandı.


T.C. Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanı Sayın Kürşad Arat, Sosyal Güvenlik Kurumu Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürü Prof. Dr. Gökhan Tuna Öztürk, Sosyal Güvenlik Kurumu Genel Sağlık Sigortası Genel Müdür Yardımcısı İsmail Hakkı Çakır, Sözleşme ve Uygulama Daire Başkanı Doç. Dr. Lütfiye Yasemin Gönder, Eczane Protokol/Sözleşme ve Mevzuat Şube Müdürü Ecz. Meral Aksoy Kalıpçı, Eczane Sözleşme/Protokol Şube Müdürü Ecz. Merih Dizici, Sözleşme ve Uygulama Daire Başkanlığından Ecz. Berkay Karahan,


Türk Eczacıları Birliği Başkanı Ecz.Arman Üney, Türk Eczacıları Birliği II. Başkanı İhsan Orkun Yılmaz, Türk Eczacıları Birliği Genel Sekreteri Ecz.Saygın Garğın, Türk Eczacıları Birliği Saymanı Uzm.Ecz.Tahir Özelçi, Türk Eczacıları Birliği Merkez Heyeti Üyesi Ecz.Cenk Kes, Türk Eczacıları Birliği Merkez Heyeti Üyesi Ecz. Birgül Nasırlıoğlu Kara, Türk Eczacıları Birliği Merkez Heyeti Üyesi Ecz. Ali Erdem, Türk Eczacıları Birliği Merkez Heyeti Üyesi Ecz. Osman Özdemir, Türk Eczacıları Birliği Merkez Heyeti Üyesi Ecz. Uğur Elik ve Türk Eczacıları Birliği Merkez Heyeti Üyesi Ecz.Fehmi Onur Özgüven, Türk Eczacıları Birliği Denetleme Kurulu Başkanı Ecz.Oğuzhan Ulutaş ve Türk Eczacıları Birliği Denetleme Kurulu Üyesi Ecz. Ümit Kayaalp, Türk Eczacıları Birliği Genel Sekreter Yardımcısı Ecz. Rida Himmet, ve Türk Eczacıları Birliği Planlama ve Koordinasyon Uzmanı Ecz. Ezgi Etral Güner’in katıldıkları tören sonrasında; Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanı Sayın Kürşad Arat ve Türk Eczacıları Birliği Başkanı Sayın Ecz.Arman Üney, ek protokolü imzaladılar.


İmzalanan ek protokol ile eczacı indirim oranlarına esas olan satış hasılat baremleri %36,08 oranında arttırılmıştır. Revizyon görüşmeleri sürecinde, reçete hizmet bedellerinde %36.08 oranında bir artış yerine tüm eczanelerimize daha yüksek katkı sağlayacak seyyanen bir artış yapılması hususu Birliğimiz tarafından talep edilmiş ve reçete hizmet bedellerine tüm baremlere artı 2,50 TL eklenecek şekilde bir artış yapılması sağlanmıştır.


Ek protokol, 1 Ekim 2022 tarihinden itibaren geçerli olacak, meslektaşlarımız için 01.10.2022’den itibaren olan hakedişler için mahsuplaşma işlemleri Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından ivedilikle gerçekleştirilecektir.


2023/2 Ek Protokolü de 01.10.2023 tarihinde imzalanacaktır.


Meslektaşlarımızın bilgisine sunarız.


TÜRK ECZACILARI BİRLİĞİ

Protokol metni için tıklayınız.

Karşılaştırmalı tablo için tıklayınız.

Eczacı İndirim Oranı- Barem-Reçete Başı Hizmet Bedeli Düzenlemeleri Karşılaştırma Tablosu için tıklayınız.