36. Bölge Çanakkale Eczacı Odası

Doğal Afet Sebebiyle İlçe Dışı Nakil Talepleri Konulu TİTCK Duyurusu Hakkında

06/02/2023 tarihinde Kahramanmaraş merkezli olarak meydana gelen depremler sonrasında mücbir hal ilan edilen Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, Malatya, Kahramanmaraş, Şanlıurfa, Kilis, Osmaniye, Elazığ illeri ve Sivas ili Gürün ilçesinde faaliyet göstermekte olan ve depremden etkilenen meslektaşlarımızın, nüfus azalmasına bağlı olarak herhangi bir kaybı olmadan eczanesini deprem bölgesinde bulunan yerlerden başka bir yere nakil edebilmelerine yönelik talebimiz 16/03/2023 tarihli ve 15736 sayılı yazımız ile Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Başkanlığı’na iletilmişti.

TİTCK Başkanlığının daveti üzerine, olağanüstü hal ilan edilen illerimizin bağlı bulunduğu Bölge Eczacı Odası Başkanlarımız, bu illerin il sağlık müdürlüğü yetkilileri, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Başkanlığı yetkilileri ve Merkez Heyetimizin katılımı ile, 27/04/2023 tarihinde bir istişare toplantısı gerçekleştirildi.

Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Eczaneler Dairesi Başkanlığı tarafından 11/05/2023 tarihinde (bugün) yayımlanan “Doğal Afet Sebebiyle İlçe Dışı Nakil Talepleri” konulu duyuru aşağıdaki şekildedir;

Bilindiği üzere 6197 sayılı Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Kanun’un 5’ inci maddesinde “Serbest eczane sayıları, ilçe sınırları içindeki nüfusa göre en az üç bin beş yüz kişiye bir eczane olacak şekilde düzenlenir. Hiç eczanesi olmayan yerleşim birimlerinde nüfus kriterine bakılmaksızın bir eczanenin açılmasına müsaade edilir. Ancak bu şekilde açılan eczanelerin başka yerlere naklinde nüfus kriteri işletilir. Eczanelerin aynı ilçe içerisindeki nakillerinde nüfusa göre eczane açılması kriteri uygulanmaz.Doğal afet ve mücbir sebep nedeniyle nüfus azalması hâlinde o yerleşim yerinde bulunan eczanelerin naklinde nüfusa göre eczane açılması kriteri uygulanmaz. Bu hâlin tespit ve ilanı Sağlık Bakanlığınca yapılır.” denilmek suretiyle nüfusa göre eczane açılmasına yönelik düzenlemeye yer verilmiştir.

Mezkur Kanunun Geçici 3 üncü maddesinde “Bu maddenin yürürlüğe girdiği takvim yılında eczacılık yapma hakkını haiz eczacılar ile eczacılık fakültelerinde okumakta olan ve okumaya hak kazanmış bulunanlar hakkında, bir defaya mahsus olmak üzere nüfusa göre eczane açılmasına ve nakline dair sınırlamalara ve yardımcı eczacı olarak çalışma zorunluluğuna ilişkin hükümler uygulanmaz. Bu kimseler, sahip ve mesul müdürlüğünü yaptıkları eczaneleri bir sefere mahsus olmak üzere devredebilirler. Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte serbest eczanesi bulunan eczacılar, bir defaya mahsus olmak üzere herhangi bir kısıtlamaya tabi olmaksızın eczanesini bulunduğu ilçe dışına nakledebilir ve devredebilir.” hükmü tanzim edilmiştir.

Malumları olduğu üzere 06/02/2023 tarihinde merkez üssü Kahramanmaraş İli Pazarcık ve Elbistan İlçeleri olarak tespit edilen iki büyük deprem meydana gelmiştir.

Bu minvalde Bakanlığımızca yapılan değerlendirme neticesinde, 6197 sayılı Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Kanun’un 5’ inci maddesi hükmü gereğince;

-AdıyamanİliBesni,GölbaşıveMerkezİlçeleri,

-GaziantepİliİslahiyeveNurdağıİlçeleri,

-HatayİliAntakya, Arsuz, Defne, Hassa, İskenderun, Kırıkhan, Samandağİlçeleri,

-KahramanmaraşİliAfşin, Dulkadiroğlu, Ekinözü, Elbistan, Göksun, Nurhak, Onikişubat, Pazarcık, Türkoğluİlçeleri,

-MalatyaİliAkçadağ, Battalgazi, Doğanşehir, Yeşilyurtİlçelerinde,

06/02/2023 tarihinde faaliyette bulunan eczanelere, nüfusa göre eczane açılması kriteri uygulanmaksızın ilçe dışı nakil hakkı tanınması uygun bulunmuştur.

Bu doğrultuda anılan ilçelerde 06/02/2023 tarihinde faaliyette bulunan eczane sahip ve mesul müdürleri tarafından talep edilmesi halinde nüfusa göre eczane açılması kriteri uygulanmaksızın ilçe dışı eczane nakil işlemlerinin gerçekleştirilebilmesi amacıyla ilgili il sağlık müdürlüklerine başvurulabileceği hususu bilginize sunulur.

Meslektaşlarımızın bilgisine sunarız.

TÜRK ECZACILARI BİRLİĞİ

Duyuru için tıklayınız.