36. Bölge Çanakkale Eczacı Odası

Evde Sağlık Hizmeti Sunumu Yönetmeliği Değişikliği Hakkında

Evde Sağlık Hizmetleri Sunumuna yönelik olarak, T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından, 2015 yılında bir Yönetmelik yayımlanmıştı. Yönetmelik kapsamında, eczacının da yer almasını sağlamak amacıyla, Birliğimiz tarafından çok sayıda görüşme gerçekleştirilmiş, eczacı istihdamının artırılmasına yönelik olarak, Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğü ile gerçekleştirdiğimiz görüşmelerde, evde bakım hizmeti sunumunda eczacının yer almasının gereği ve önemi vurgulanmış; Cumhurbaşkanlığı Kalkınma Ajansı tarafından 12. Kalkınma Planı’nın hazırlık sürecinde ilettiğimiz, hazırlık raporuna geçen önerilerimiz ve görüşlerimiz de, akılcı ilaç kullanımının desteklenmesi ve evde bakım hizmetlerinde eczacı istihdamının sağlanmasına yönelik olmuştur.

Bugün, 02.06.2023 tarih ve 32209 sayılı Resmi Gazete’de, T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından, Evde Sağlık Hizmeti Sunumu Yönetmeliği yayımlanmıştır. 2015 yılında yayımlanan Yönetmelik ile bugün yayımlanan Yönetmelik için hazırlanan karşılaştırmalı tabloda da görüleceği gibi, yeni yönetmelikle, evde sağlık hizmet sunumunda, eczacılar için bir istihdam alanı açılmıştır.

Özellikle polifarmasi hastalarının çoğunluklu olduğu, evde bakıma ihtiyacı bulunan hasta gruplarında ilaç tedavi süreçlerinin etkinliğinin arttırılabilmesi için Evde Sağlık Hizmeti Sunumu ekiplerinde eczacının mutlaka bulunması gerektiğini vurguluyoruz; bu konuda gerekli görevlendirmelerin ve atamaların yapılması amacıyla, Türk Eczacıları Birliği olarak çalışmalarımızı sürdüreceğiz.

Meslektaşlarımızın bilgisine sunarız.

TÜRK ECZACILARI BİRLİĞİ

Karşılaştırmalı tabloya ulaşmak için tıklayınız.