36. Bölge Çanakkale Eczacı Odası

Eczacı Kamuoyuna

Birliğimize, Bölge Eczacı Odalarımızdan ve meslektaşlarımızdan ulaşan bildirimlerde, meslektaşlarımıza, belli ilaç gruplarının temininde uygulanan ödeme vadelerinin bazı ecza depolarınca geri çekileceği şeklinde bilgi verildiği ifade edilmektedir.

Sürdürülebilir bir ilaç ve eczacılık hizmeti sağlamak için yoğun çabalar sarfettiğimiz bir dönemde, meslektaşlarımızın böyle bir ekonomik yükü kaldırabilmesi mümkün değildir.

Birliğimiz ve SGK arasında bağıtlı bulunan serbest eczanelerden ilaç temin protokolünde yer alan geri ödeme şartları açısından değerlendirildiğinde, ilaçların ödeme vadesinin bazı ecza depolarınca keyfi olarak bu şekilde geri çekilmesinin hastalarımızın ve meslektaşlarımızın mağduriyetine yol açması kaçınılmazdır.

İlaç firmalarının ve ecza depolarının SGK ve Sağlık Bakanlığı ile çözmesi gereken sorunlarını dolaylı yoldan eczanelerimiz üzerinden çözmeye kalkması, sektörün birliği ve bütünlüğü açısından da son derece düşündürücüdür. Ecza depolarının yılın ortasında, hem de bir bayram tatili öncesinde, eczanelerle sene başında kendi hazırladığı sözleşmeleri tek taraflı olarak değiştirmek istemesinin hiçbir anlamlı tarafı yoktur. Böyle bir durumda, eczanelerimizin yanında olmasını beklediğimiz ecza depolarının böylesine yanlış bir uygulamadan bir an önce vazgeçmeye davet ediyoruz.

İlaç Sanayinin ve ecza depolarının sorunları ve sıkıntıları tarafımızca her platformda ilgili mercilere ve kamuoyuna iletilmekteyken, eczanelerimize karşı takınılan bu tek taraflı tutumu anlayabilmemiz ve sessiz kalmamız beklenemez.

Bu ve benzeri uygulamalarda ısrarcı olunması halinde, Birlik olarak gerekli tepkiyi göstereceğimizi ve buna izin vermeyeceğimizi tüm kamuoyuna saygıyla duyururuz.

TÜRK ECZACILARI BİRLİĞİ