36. Bölge Çanakkale Eczacı Odası

Düşük Molekül Ağırlıklı Heparinler için Katılım Paysız Olarak Düzenlenen Sağlık Raporları Hakkında

BÖLGE ECZACI ODASI

YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI’NA

Sağlık Uygulama Tebliği'nin 4.2.7 "Düşük molekül ağırlıklı heparinlerin kullanım ilkeleri" başlıklı maddesi kapsamında, hamileler için katılım paysız olarak düzenlenen düşük molekül ağırlıklı heparin ilaç grubuna ait raporların eczanelerce karşılanmasının uygun olup olmadığı hususunda Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü İlaç Daire Başkanlığı'na görüş sorulmuş olup, Kurum tarafından Birliğimize gönderilen ve ekte yer alan cevabi yazı ile;

Düşük molekül ağırlıklı heparinlerin sadece gebelik tanısında kullanımında katılım payından muaf olmasına ilişkin Tebliğde düzenleme bulunmadığı, gebeliğe eşlik eden ve muafiyet kapsamında yer alan hastalığın mevcut olması durumunda düşük molekül ağırlıklı heparinlerin muaf olarak ödenebileceği bildirilmektedir.

Bilgilerinizi ve üyelerinizin konu hakkında bilgilendirilmesini saygılarımla rica ederim.

Ecz. Saygın Garğın

Genel Sekreter

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı’nın yazısı için tıklayınız.