36. Bölge Çanakkale Eczacı Odası

Simponi (Golimumab) ile İlgili Hazırlanan Doktor Bilgilendirme Mektubu Hakkında

BÖLGE ECZACI ODASI

YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINA

T.C. Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu tarafından Birliğimize gönderilen 10.10.2023 tarih ve E-54398317-510.01.10-1249889 sayılı yazı ile,

Sağlık mesleği mensuplarının ilaç güvenliliği ile ilgili konularda meydana gelen gelişmelerden ivedilikle haberdar olmaları amacıyla mektup dağıtılması uygulamasının Kurum tarafından yürütüldüğü belirtilerek,

“Simponi (Golimumab) 50 mg/0,5 mL PEN Enjeksiyonluk Çözelti İçeren Kullanıma Hazır Kalem için Kullanma Talimatında Yapılan Önemli Değişiklikler” başlıklı doktor bilgilendirme mektubunun Birliğimiz tarafından duyurulması istenmektedir.

İlgili Kurum yazısı ve doktor bilgilendirme mektubu yazımız ekinde yer almakta olup, bilgilerinizi ve üyelerinizin bilgilendirilmesini saygılarımla rica ederim.

Ecz. Saygın Garğın

Genel Sekreter

Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu’nun 10.10.2023 tarih ve E-54398317-510.01.10-1249889 sayılı yazısı için tıklayınız.