36. Bölge Çanakkale Eczacı Odası

ÖNEMLİ CEZAEVİ SÖZLEŞMELERİ HAKKINDA

Değerli Meslektaşlarımız,

2023 Yılı Adalet Bakanlığı (Cezaevi) sözleşme formları Odamıza gelmiştir.Sözleşme yapmak isteyen eczacılarımız 25 Ekim 2023 Çarşamba mesai bitimine kadar belirtilen evraklarla birlikteodamıza gelmeleri önemle duyrulur.

*Sözleşme ücreti100,00 TLdir.

*Protokol tarihi olarak30/9/2023yazılacaktır.

Sözleşme yenilenmesi durumunda;

- Değişiklik olması durumunda ruhsat ve sertifika fotokopisi

- Eczane Bilgi Formu Ek-5 (2021 yılı satış hasılatını gösteren belge) (Mükellefin bağlı olduğu vergi dairesinden)

-Bölge Eczacı Odasından onaylı sözleşme metni,

- "Sözleşmeye engel yoktur" belgesi (Odamız tarafından verilecektir.)

- Kurum'a verilecek dilekçe (Odamız tarafından verilecektir.)

Eczacı tarafından ilk kez sözleşme imzalanması durumunda;

-Kimlik Fotokopisi (T.C. Kimlik Numarası ile birlikte),

- Ruhsat ve Sertifika Fotokopisi,

- İmza Sirkülerinin noter onaylı örneği,

-Bölge Eczacı Odasından onaylı sözleşme metni

-Eczane Bilgi Formu Ek-5 (2021 yılı satış hasılatını gösteren belge)(Mükellefin bağlı olduğu vergi dairesinden)

-Protokol tarihi doldurduğu günün tarihi yazılacaktır.

- "Sözleşmeye engel yoktur" belgesi (Odamız tarafından verilecektir.)

- Kurum'a verilecekdilekçe(Odamız tarafından verilecektir.)

AKBANK ÇANAKKALE ŞUBESİ 52389 IBAN:

TR 11 0004 6002 1488 8000 0523 89

İŞ BANKASI 2300 1791493 IBAN:

TR 46 0006 4000 0012 3001 7914 93

ZİRAAT BANKASI KORDON ŞUBESİ 12157927-5001 IBAN:

TR 49 0001 0008 1312 1579 2750 01