36. Bölge Çanakkale Eczacı Odası

Geçici Kapalılık Süresi Hakkında

Bilindiği üzere, 14.03.2023 tarihli ve 32132 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik'in 6. maddesi ile mezkur Yönetmelik'in 49. maddesinin 1. fıkrası "Birden fazla eczanesi bulunan yerlerde eczacının hastalık ve sair mazeretlere istinaden talebi ile meslek hayatı boyunca toplam kapalılık süresi iki yılı geçmemek kaydıyla eczane kapalı tutulabilir." şeklinde değiştirilmiştir.

Yönetmelik değişikliğinin yayımlandığı 14.03.2023 tarihinde, eczanesi geçici kapalı olan eczacılarımızın eczanelerini süre sonunda açmaları halinde, toplamda iki yıl daha kapalı tutma hakkına sahip olup olamayacakları hakkında Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu'ndan resmi yazı ile görüş talep edilmiş olup, Kurum tarafından Birliğimize gönderilen ve ekte yer alan cevabi yazı ile, Yönetmelik değişikliğinin yürürlüğe girdiği tarih itibariyle eczanesi geçici kapalı bulunan eczacıların, eczanelerini usulüne uygun şekilde yeniden açmalarının ardından toplamda iki yıllık daha kapalı tutma hakkına sahip olacakları hususu belirtilmektedir.

Bilgilerinizi ve konu hakkında üyelerinizin bilgilendirilmesini saygılarımla rica ederim.

Ecz. Saygın Garğın

Genel Sekreter

Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu’nun 13.10.2023 tarihli ve E-85521274-513.01.99-1255679 sayılı yazısı için tıklayınız.