36. Bölge Çanakkale Eczacı Odası

SUT Değişikliği Hakkında Bilgi Notu

19.10.2023 tarihli ve 32344 sayılı Resmî Gazete’de “Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ” yayımlanmıştır.


Tebliğ değişikliği metni, Birliğimizce hazırlanan karşılaştırmalı tablo ve bilgi notu ekte yer almaktadır.


Meslektaşlarımızın bilgisine sunarız.

TÜRK ECZACILARI BİRLİĞİ


Tebliğ metni için tıklayınız.
Karşılaştırmalı tablo için tıklayınız.
Bilgi Notu için tıklayınız.