36. Bölge Çanakkale Eczacı Odası

İLAÇTA AKILCILIK HİBE PROGRAMI

TEKLİF ÇAĞRISI İÇİN DUYURU
“İLAÇTA AKILCILIK” HİBE PROGRAMI

Türk Eczacıları Birliği’ne bağlı olarak faaliyet göstermek üzere kurulan TEB Araştırma ve Uygulama Merkezi, “İlaçta Akılcılık” Hibe Programı kapsamında Türkiye’de uygulanacak hibe proje teklifleri beklemektedir.
“İlaçta Akılcılık” Hibe Programı kapsamında, eczacılık mesleğinin geleceğini etkileyecek konularda;

• ulusal sağlık politikalarında eczacılık hizmetlerinin yerinin ve öneminin artırılmasını sağlayacak
• sağlıklı toplum konusunda kamu nezdinde farkındalık ve iyileştirme yaratacak,
• gelecek hedeflerine ulaşmak için gerekli veri ve bilgiler sağlayacak
araştırma ve uygulama projeleri desteklenecektir.

Bu hedefe, aşağıda belirtilen öncelik alanlarını amaçlayan çeşitli projelerle ulaşılması hedeflenmektedir;

• akılcı ilaç kullanımı
• meslek hakkı uygulamaları
• eczacılık hizmetleri ve sağlık ekonomisi ilişkisi; var olan hizmetlerin görünürlüğünün arttırılması, yeni hizmetler üretilmesinin sağlanması

Program, Bölge Eczacı Odalarımıza ve Eczacı Odalarımız aracılığı ile tüm eczacı meslektaşlarımıza, Üniversiteler ve diğer Eğitim ve Araştırma Kuruluşları’na, Üniversitelerin tüzel kişiliği altında öğrencilere, Sivil Toplum Kuruluşları ve Meslek Örgütleri’ne, Ecza Kooperatifleri’ne ve hibe programı kapsamı ile ilişkili diğer kamu kurum ve kuruluşlarına açıktır.
Başvuru Rehberine, Hibe Başvuru Formuna ve sunulması gereken diğer destekleyici dokümanlara eklerden ulaşabilirsiniz.

Proje teklifleri başvuru son teslim tarihi 30 Aralık 2011 saat 17.00’dir.

Başvuru Rehberi için Tıklayınız...
Başvuru Formu için Tıklayınız...
Başvuru Sahipleri için Kimlik Beyan Formu için Tıklayınız....
Beklenen Finansman Kaynakları (Bütçe) Formu için Tıklayınız...
Ek-1
Ek-2
Ek-3
Ek-4