36. Bölge Çanakkale Eczacı Odası

TÜRK ECZACILARI BİRLİĞİ BAŞKANI ECZ.ERDOĞAN ÇOLAK IN 14 MAYIS MESAJI

14 MAYIS MESAJI

14 Mayıs, bundan 173 yıl önce Türkiye’de eczacılığın bilimsel bir nitelik kazanmaya başladığı gün olarak eczacı örgütleri ve mesleğimizin her alanında çalışan eczacılar açısından özel bir anlam taşır. Herkes için daha fazla sağlık ilkesini kendisine temel almış bir mesleğin mensupları olarak bu anlamlı günü 2009 yılından bu yana belirli temalar etrafında halk sağlığını geliştirecek çeşitli kampanyalarla desteklenen bir hafta olarak kutlamaktayız. Bu bağlamda bu yıl 14-20 Mayıs tarihleri arasında kutlayacağımız Eczacılık Haftası’nın ana temasını Bitkisel Ürünler olarak belirledik.

Bugün Türkiye’de besin desteği ya da takviye edici gıda adı altında ruhsat alıp bitkisel tedavi edici olarak piyasaya sunulan ürünler halk sağlığı açısından artık görmezden gelinemeyecek devasa bir sorun haline gelmiştir. Toplumun bitkisel ürünlere yönelik talebi bilimsel ölçütlerden uzak ve denetimsiz biçimde karşılanmakta; söz konusu talep medya ve internet kanalları vasıtasıyla kışkırtılmaktadır. Bu durum halka maddi anlamda ciddi zararlar verdiği gibi ölümlere varan sonuçlar doğurabilmektedir. Sorunun çözümü bitkisel ürünlerin ilaç kategorisi içerisine sokulmasından geçmektedir. Zira bu ürünler ancak ilaç döngüsü içerisine girdiğinde takip edilebilir ve herhangi bir yan etki görüldüğünde müdahale edilebilir. Dolayısıyla söz konusu ürünlerin Sağlık Bakanlığı tarafından ruhsatlandırılması, sadece eczanelerden ve bu konuda en yetkin eğitimi almış meslek gurubu olan eczacılar tarafından sunulması, bu ürünlerin etkinliğini ve güvenilirliğini izleyecek bir sistem oluşturulması ve meselenin etik yönünün masaya yatırılması zorunludur. Bitkisel ürünlerin kullanım şekli, dozu ve süresi hakkında doğru bilginin halkın en yakın sağlık danışmanı olan eczacıdan öğrenilip, doğru tedavi yönteminin sağlık hizmetleri zincirinin en önemli bileşeni olan eczane aracılığıyla uygulanması toplumsal sağlık ve sağlık ekonomisi açısından vazgeçilmezdir.

Türk Eczacıları Birliği olarak bu noktada mesleğimizin bizlere yüklemiş olduğu halk sağlığının nöbetçisi olma misyonu çerçevesinde “Her Bitkiye Güvenemezsiniz, Ama Eczacınıza Güvenebilirsiniz” sloganı ile 14 Mayıs’ın merkezine bitkisel ürünleri alarak kamuoyunda bu ürünlere dair farkındalık yaratmak ve sağlık otoritesinin dikkatini bir kez daha bu yöne çevirmek istiyoruz.

Diğer yandan bu yıl 14 Mayıs’ı daha anlamlı kılacak, eczacılıkta yeni bir dönemin başlangıcı sayılabilecek çok önemli bir gelişmenin eşiğindeyiz. Yıllardır süren bir hayalimiz gerçek oluyor. Eczacılar olarak bizleri ve yaşam alanımız olan eczanelerimizi doğrudan ilgilendiren 6197 Sayılı Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Kanun örgütsel olarak billurlaştırdığımız ortak taleplerimiz çerçevesinde çağın ve ülkenin gereklerine uygun ve eczacıların ihtiyaçlarını karşılayabilecek şekilde değişiyor. Bu yasa değişikliği ile hedeflenen amacın gerçekleşebilmesi ise taslağın ruhuna uygun biçimde yasalaşabilmesi ile mümkün.

Beklentilerimizin, taleplerimizin, umutlarımızın ve düşlerimizin hayata geçtiği noktada aydınlık ve güzel yarınların simgesi olacak nice 14 Mayıs’lar kutlayacağımıza olan inancımla tüm meslektaşlarımızın 14 Mayıs Eczacılık Günü’nü kutluyor; halkımıza sağlıklı günler diliyorum.

Ecz. Erdoğan Çolak
Başkan