36. Bölge Çanakkale Eczacı Odası

13 ÜNCÜ BAŞKANLAR DANIŞMA KURULU SONUÇ BİLDİRGESİ

TÜRK ECZACILARI BİRLİĞİ
13 ÜNCÜ BAŞKANLAR DANIŞMA KURULU SONUÇ BİLDİRGESİ

Türk Eczacıları Birliği ve 51 Eczacı Odası, 18 Eylül 2009 tarihinde yayımlanan Tebliğler ve İlaç Fiyat Kararnamesi ile ilgili değerlendirme yapmak üzere, 7 Ekim 2009 tarihinde Ankara’da toplanmış ve aşağıdaki sonuç deklarasyonunu yayımlamıştır:

SAĞLIKTA YENİ DÜZENLEMELER SAĞLIKSIZLIK VE KAOS DEMEK

Hükümet, 18 Eylül tarihinde yaptığı mevzuat değişiklikleri ile, beklenen 15.6 milyar düzeyindeki ilaç harcamasını bütçe rakamlarına çekebilmek için, ilaç şirketlerinin kamuya yaptığı kurum iskontolarının yükseltilmesi, ilaç fiyatlarının düşürülmesi, 20 yıllık ilaçlar üzerindeki korumanın kaldırılması ve muayene ücretlerinin yükseltilmesi ile, radikal tasarruf tedbirleri paketi uygulamaya koymuştur. Bu paketle, kamunun ilaç giderlerini azaltmayı hedeflerken, hastaların sağlık giderlerini ve eczacının zararını artırma yöntemi benimsenmiştir.

Sağlığa ulaşma Anayasal bir haktır.

Son düzenlemeler, hastalar açısından bu hakkın kullanılmasını kısıtlamaktadır. Özellikle birinci basamak sağlık hizmetlerinden ücret alınması, hükümetin Genel Sağlık Sigortası ile yapmaya çalıştığının sağlık hizmetlerini yaygınlaştırmak değil, paralı hale getirmek olduğu tespitini doğrulamaktadır. Özellikle birinci basmak sağlık hizmetlerinin yaygın ve ücretsiz olmasının Anayasal bir hak olduğunu bugüne kadar ifade ettik. Bu, doğru bir yaklaşımdır. Ancak bu sağlık hizmetlerinin yaygınlaştırılmasının da bir bedeli olacaktır. Hem sağlık hizmetini yaygın bir biçimde vermek ve hem de bunun yarattığı masrafları kara delik olarak nitelendirmek, bir arada bulunması mümkün olmayan iki ayrı tutumdur. Biz, tüm sağlık hizmetlerinin daha da yaygın biçimde ve tamamen ücretsiz verilmesini savunuyoruz. Ama bunun yönteminin sadece primli sistem değil, kaynağı vergilerden karşılanan sağlık harcamaları olduğunu düşünüyoruz. Birliğimiz ve eczacı odalarımız, genel sağlık sigorta sisteminin primlere dayandırılmasının sürdürülemez olduğunu defalarca vurgulamasına karşın, prim toplayamayınca sağlık hizmetinin paralı hale getirilmesini “sağlıkla oynamak” olarak değerlendiriyoruz. Sağlık hizmeti, vergilerden karşılanmalı ve Hazine’den sağlık hizmetine ayrılan pay, bütçe açığına neden olan kara delikler olarak değil, verginin karşılığı ve toplumsal dayanışmanın gereği olarak görülmelidir. Asgari ücretlilerin ödediği yüksek vergilerin yanında bir de sağlık hizmetine ödemeleri gereken muayene ücreti vs. adı altındaki ücretler, toplumun birlikte yarattığı zenginliğin adaletsiz dağıtımını derinleştirmektedir. İlaca erişimi zorlaştırarak, yüksek muayene ücreti ile hekime gitme sıklığını azaltarak tasarruf yapmak, toplum sağlığını en hafif deyimiyle tehlikeye atmaktır.

Kolaycı değil, akılcı tedbirler!

Akılcı olmayan kullanım sorununa dokunmadan sağlık harcamalarındaki artışın bedelini hastalara ve eczacılara ödetmek, sorunun kaynağına inmeden geçici tedbirlerle geçici çözümler yaratmak, toplumun adalet duygusunu sarsmak dışında bir işe yaramayacaktır. Çeşitli yetkili ağızların, gazetecilerin, televizyon kanallarını dolaşarak, bir ilaç soygunu varmış, eczacılar tasarrufun önünde engelmişcesine, çöplerden çıkan ilaçlara dikkat çekmesi ve bunu tüm eczacılara mal etmesi yerine, ilaçların çöpe gönderilmesini sağlayan istismar edilmeye açık bir sistem olan TC Kimlik Numarası üzerinden işlem yapılması uygulamasından geri dönülmesi konusu, bizler tarafından yetkililere defalarca aktarılmıştır. Etik dışı ilişkilerle mücadele, hekimlerin reçeteleme ve hastaların akılcı ilaç kullanımına yönelik bilimsel tedbir ve eğitimler yapılmadan, kolaycı ve acımasız bir yöntemle bütçenin şişen kısmının bedelinin hasta ve eczacılara ödettirilmesi kabul edilemez. Biz herşeyden önce, asgari ücretle geçinen ve kendilerine sağlık, eğitim, güvenlik gibi temel hizmetler olarak geri dönecek diye vergi ödeyen hastalarımızın muayene ücreti parasını bulamadığı için eczanelerimizde düştüğü duruma seyirci kalmak istemiyoruz.

Eczacının e(k)meği bedelsiz kamulaştırılıyor!

Sağlık hizmetlerinde tasarruf yapmanın yöntemi tüm eczaneleri batırmak olamaz. Bu tedbirler, hastaların ilaca ulaşmasını zorlaştırdığı gibi, ilaç-eczacılık hizmet sunumunun kılcal damarları olan düşük cirolu semt, köy ve belde eczaneleri başta olmak üzere, tüm eczanelerimize çok ağır bir darbe vuracaktır. 2004 yılında yayınlanan İlaç Fiyat Kararnamesi’nden bu yana ilaç fiyatları referans ülkelere ve Euro’ya bağlanmıştır. Euro’daki artış ve düşüşlerin fiyatlara doğrudan yansıması gerekirken, düşüşler yansıtılmakta ama artışlar Kararname’ye aykırı bir biçimde hiçbir zaman tam olarak yansıtılmamaktadır. Evet, sektörde bazı aktörler büyümektedir. Ama bunlar her yıl aramıza 1200 yeni meslektaşımızın katıldığı emeğiyle kazanan bizler değiliz; büyüyen, parasıyla para kazanan ilaç sanayidir. Birliğimiz ve eczacı odalarımız, eczacının zaten yeteri kadar yük altında ezildiğini, bu yükü kaldıramadığını ifade etmiş, bununla ilgili demokratik tepkisini, 21 Aralık 2008 de 32.000 kişi ile meydanlara taşımıştır. Daha üzerinden bir yıl geçmeden eczacıların üzerine yüklenmek istenen yeni bedeller, Birliğimizin de eczacılarımızın da taşıyamayacağı kadar ağırdır. Bu yükün altında ezileceğimizi, bunun eczacılar için yeni alınan tedbirlerle artık yıkıma dönüşeceğini, feda edecek tek bir eczanemiz bile olmadığını defalarca ifade ettik. Buradan bir kez daha tekrarlıyoruz: Eczacının e(k)meğine el konulmasına izin vermeyeceğiz.

Tahsildar değil, sağlık emekçisiyiz!

Biz eczacılar, akılcı ilaç kullanımı yoluyla ilaç harcamalarının azaltılmasını ve ilaçların bulunabilir, alınabilir olmasını her zaman destekledik. Yapmakta olduğumuz eşdeğer ilaç kullanımını yaygınlaştırma kampanyası ile de bunu gösterdik. Bizler sağlık sisteminin giriş kapısı ve son halkası olarak, hastaların doğru hekime yönlendirilmesi, doğru ilaç kullanımı konusunda danışmanlık hizmeti veriyoruz. Ancak anlaşılıyor ki sadece ilaç satıcıları ve muayene ücreti tahsildarları olarak görülüyoruz. Herkese anlatacağız: Biz, sağlık emekçisiyiz.

Biz, yıllardır sistemli bir biçimde süren ve 18 Eylül’de yayınlanan mevzuatla da son darbeyi vuran eczane yıkımından geri dönülmesi için;

  • Kamu ile ilaç şirketi arasında yapılan bir alışverişe zorla aracı edilmemizden doğan kamu kurum ıskontolarının yükünün eczane üzerinden alınmasını,
  • İlaç şirketlerinin taahhütlerine tam olarak uymasını, ilaç fiyat düşüşlerinde eczane stok zararlarının karşılanması için mutlak suretle düşük fiyattan 45 gün süre ile ilaç temininin sağlanmasını
  • Muayene ücreti uygulamasına da, kamuya veya özel kurumlara ait tüm bedellerin eczaneler aracılığıyla tahsil edilmesine de son verilmesini istiyoruz.

Diğer yandan, eczanelerin ilaç alım koşullarının sadeleşmesi ve İlaç Fiyat Kararnamesi’nin değiştirilerek eczacıların kâr oranlarının yükseltilmesi şarttır ve öncelikli talebimizdir. Ancak, ilaç fiyatlarındaki yeni düşüşlerden eczacıların etkilenmemesi için, yüzdesel kâr oranının yanında, meslek hakkı uygulamasına öncelikle geçilmelidir. Eczacının verdiği hizmetin karşılığının ödenmesi için, tüm çağdaş ülkelerde uygulanan meslek hakkının uygulanmasını, emeğimizin ve bilgimizin karşılığının verilmesini istiyoruz. Meslek hakkı, bizim için, birer sağlık emekçisi olduğumuzun teyidi anlamını taşımaktadır ve mutlaka eczacılık temel yasasında da yerini almalıdır.

Bizler, emeğimizle ürettiğimiz kaynakların bedelsiz kamulaştırılmasına, emeğimizin yok sayılmasına, insanlık tarihi boyunca var olan eczacılık mesleğinin tahsildarlığa indirgenmesine, eczanelerimizin kapanmasına, halk sağlığıyla oynanmasına seyirci kalmayacağız. Bu sistemin hastalarımızı muayene ücretine, bizi tahsildarlığa mahkum etmesine göz yummayacağız.

Yeni düzenlemelerin tam olarak yürürlüğe gireceği 3 Kasım 2009 tarihinden önce, eczacının bu düzenlemeden uğradığı yıkımın ortadan kaldırılması ve tasarrufun bedelinin hastadan ve eczacıdan değil, bu büyüme kimlerin hanesine kâr olarak yazılıyorsa, onlardan alınması gerektiğini tekrarlıyoruz. Yetkililere bir kez daha sesleniyoruz: Adil olunuz. Sağlık hizmetini kesintiye ve vatandaşımızı mağduriyete uğratmayınız!

Kararlılıkla ifade ediyoruz ki, feda edecek tek bir hastamız ve eczanemiz, sabredecek tek bir günümüz bile yok!

Türk Eczacıları Birliği Merkez Heyeti Başkanı Ecz. Erdoğan ÇOLAK

1. Bölge İstanbul Eczacı Odası Başkanı Ecz. A.Semih GÜNGÖR

2. Bölge Ankara Eczacı Odası Başkanı Ecz.Oğuz EKİNCİOĞLU

3. Bölge İzmir Eczacı Odası Başkanı Ecz. Tuncay SAYILKAN

4. Bölge Adana Eczacı Odası Başkanı Ecz.Burhanettin BULUT

5. Bölge Konya Eczacı Odası Başkanı Uzm.Ecz.Harun KIZILAY

6. Bölge Samsun Eczacı Odası Başkanı Ecz.Arman ÜNEY

7. Bölge Bursa Eczacı Odası Başkanı Uzm.Ecz.Kıvanç ATMACA

8. Bölge Gaziantep Eczacı Odası Başkanı Ecz.M.İrfan DEMİRCİ

9. Bölge Eskişehir Eczacı Odası Başkanı Ecz.Yücel YENİLMEZ

10. Bölge Antalya Eczacı Odası Başkanı Ecz.R.Cihan DİNÇ

11. Bölge Diyarbakır Eczacı Odası Başkanı Ecz.Sinan ÖZÇELİK

12. Bölge Kayseri Eczacı Odası Başkanı Ecz.Ahmet ÖZÇAVUŞOĞLU

13. Bölge Erzurum Eczacı Odası Başkanı Ecz.H.Fehmi ALTINTAŞ

14. Bölge Kahramanmaraş Eczacı Odası Başkanı Ecz.Mustafa HÜDAYİOĞLU

15. Bölge Isparta Eczacı Odası Başkanı Ecz.Ramazan Ziya ÖRMECİ

16. Bölge Denizli Eczacı Odası Başkanı Ecz.Özen EKİZ

17. Bölge Zonguldak Eczacı Odası Başkanı Ecz.Sema KARAGÜLLE

18. Bölge Trabzon Eczacı Odası Başkanı Ecz.Sabih Tekin ÇAĞLAR

19. Bölge Tekirdağ Eczacı Odası Başkanı Ecz.Ufuk Bekir ERSÖZ

20. Bölge Sakarya Eczacı Odası Başkanı Ecz.Orhan YONTAR

21. Bölge Aydın Eczacı Odası Başkanı Ecz.Salih KOZALI

22. Bölge Malatya Eczacı Odası Başkanı Uzm.Ecz.Bülent KÖSE

23. Bölge Elazığ Eczacı Odası Başkanı Ecz.Yavuz TATAR

24. Bölge Ordu Eczacı Odası Başkanı Ecz.Murat YÜRÜR

25. Bölge Mersin Eczacı Odası Başkanı Ecz.Hüseyin ŞİMŞEK

26. Bölge Kastamonu Eczacı Odası Başkanı Ecz.Ümran PELENKOĞLU

27. Bölge Şanlıurfa Eczacı Odası Başkanı Ecz.Nejdet BAYIK

28. Bölge Hatay Eczacı Odası Başkanı Ecz.Mehmet GÖNENÇ

29. Bölge Manisa Eczacı Odası Başkanı Ecz.Meliha Nalan CAN

30. Bölge Balıkesir Eczacı Odası Başkanı Ecz.Adil TOSUNER

31. Bölge Kocaeli Eczacı Odası Başkanı Ecz.Üzeyir KORKMAZ

32. Bölge Muğla Eczacı Odası Başkanı Ecz.M.Arif YILMAZ

33. Bölge Afyon Eczacı Odası Başkanı Ecz.Kazım Melih KÖKEN

34. Bölge Aksaray Eczacı Odası Başkanı Ecz.Hasan Buminhan YAVUZ

35. Bölge Kütahya Eczacı Odası Başkanı Ecz.Hasan Basri KALE

36. Bölge Çanakkale Eczacı Odası Başkanı Ecz.N.Jale KARAATA

37. Bölge Sivas Eczacı Odası Başkanı Ecz.Uğur AKKUŞ

38. Bölge Van Eczacı Odası Başkanı Ecz.A.Murat KEÇECİOĞLU

39. Bölge Edirne Eczacı Odası Başkanı Ecz.Cenk KES

40. Bölge Kırklareli Eczacı Odası Başkanı Ecz.Aytül ÇİLOĞLU

41. Bölge Tokat Eczacı Odası Başkanı Ecz.M.Ali DURMAZ

42. Bölge Giresun Eczacı Odası Başkanı Ecz.Meyse KADEMOĞLU

43. Bölge Mardin Eczacı Odası Başkanı Ecz.Cengiz BİNGÜL

44. Bölge Batman Eczacı Odası Başkanı Ecz.M.Emin BEYAZ

45. Bölge Çorum Eczacı Odası Başkanı Ecz.Şefkat GÜLER

46. Bölge Uşak Eczacı Odası Başkanı Ecz.Halime ÖZEN

47. Bölge Amasya Eczacı Odası Başkanı Ecz.Besim GÖKALP

48. Bölge Osmaniye Eczacı Odası Başkanı Ecz.Zeki ÖZGEN

49. Bölge Yozgat Eczacı Odası Başkanı Ecz.Harun LEKESİZ

50. Bölge Karaman Eczacı Odası Başkanı Ecz.Osman ÜNSAL

51. Bölge Adıyaman Eczacı Odası Başkanı Ecz.Hüseyin Kemal TAŞ