36. Bölge Çanakkale Eczacı Odası

18 EKİM PAZAR GÜNÜ İSTANBUL KADIKÖY MEYDANINDAYIZ

İstanbul Tabip Odası, İstanbul Eczacı Odası, İstanbul Veteriner Hekimler Odası, İstanbul Diş Hekimleri Odası, Sağlık Emekçileri Sendikası ve Dev Sağlık-İş; 18 Ekim 2009 Pazar günü İstanbul Kadıköy’de “TÜRKİYE’NİN SAĞLIĞI KÖTÜYE GİDİYOR” SUSMA(YACAĞIZ)!” ana teması ile bir miting düzenlemektedir. Sağlık alanında hizmet veren tüm meslek mensuplarının sorunlarının dile getirileceği bir platform olan bu mitingi, Türk Eczacıları Birliği olarak bizler de desteklemekte ve eczacılığın içinden geçtiği bu sancılı dönemde sesimizi duyurmak açısından son derece önemli bulmaktayız.

İstanbul Eczacı Odası’nın da Tertip Komitesi’nde yer aldığı bu mitinge Türk Eczacıları Birliği yöneticileri ve çalışanları katılım sağlayacaktır. 51 Eczacı Odamızın da mitinge geniş katılımının sağlanması konusunda bütün bölge eczacı odası yönetim kurullarımızın gereken hassasiyeti göstereceğine inanıyor ve tüm bölge eczacı odalarını mitinge katılım sağlamaya çağırıyoruz.