36. Bölge Çanakkale Eczacı Odası

İADE REÇETE İŞLEMLERİ HAKKINDA

T.C .

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI

İzmir Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü

Kordon Sağlık Sosyal Güvenlik Merkezi

SAYI: 10120608.5.325.049

Konu: İade Reçete İşlemleri Hk.

TEB 36.Bölge Çanakkale Eczacı Odası

İnönü Cad. Fevzi Renda Sok. Sevgi Apt. No:18/2

ÇANAKKALE

Bilindiği üzere, Kurumumuzda e-reçete uygulamasına geçildiğinden, manuel düzenlenen rapor ve/veya reçeteler dışında e-rapor ve/veya e-reçete iade işlemleri sistem üzerinden yapılmakta eczanelere ayrıca evrak gönderilmemektedir. Ancak Müdürlüğümüze yapılan müracatlarda e-reçete ve/veya e-rapor iade işlemleriyle ilgili olarak Eczanelerce evrak beklendiği anlaşılmıştır.

Eczanelere iade edilen e-reçetelerin ve/veya e-raporların mesaj tarihi dahil olmak üzere 15 iş gününde, manuel reçetelerin ve/veya manuel raporların ise eczaneye ulaştıktan sonra 15 iş günüde tamamlanması gerektiği, bu sürede iade tamamlanamadığında eczane protokolünün 4.3.2 maddesi gereğince kesinti yapılacağı, iade edilen evrak e-reçete ve/veya e-rapor olduğunda veya tamamlatılması istenen eksik bir belge olduğunda ( C grubu sıralı dağıtım icmal listesi, aile hekimi uzmanı tarafından düzenlenmiş ilaç kullanım raporu, vb ) Eczanelere posta yolu ile herhangi bir evrak gönderilmeyeceği, iade tamamlandıktan sonra ise 15 iş günü içerisinde iade evraka ait döküm listesi ve döküm özet listesinin ( varsa eksikliği tamamlatılması istenen belgelerle birlikte ) ekte örneği bulunan dilekçe ekinde Müdürlüğümüzün aşağıdaki artibat adresine gönderilmesi gerektiği,

Konusunun Bölgenizde faaliyet gösteren ve Kurumumuzla sözleşmeli Eczanelere Odanız tarafından duyurulması hususunda,

Bilginizi ve gereğini önemle rica ederim.

Ecz.A.Pınar ARIKAN

Kordon SSGM Müdür V.

Ek : 1 Dilekçe Örneği

Adres :Milli Kütüphane Cad. SSK Rant Tesisleri C 2-3 Blok 35260 Konak-İZMİR

KORDON SAĞLIK SOSYAL GÜVENLİK MERKEZİNE,

İZMİR

Aşağıda bilgileri bulunan iade reçetelerle ilgili işlemlerin yapılması hususunda gereğini arz ederim.

Eczacı Adı Soyadı

Kaşe –İmza/Tarih

Eczane Sicil No :

Orijinal Döküm No:

Döküm No *:

Ek -1 : İade evraka ait döküm listesi ve döküm özet listesi

Ek-2** :

(* İade evrağa ait döküm no.su yazılacak)

(** Manual reçeteler veya varsa eksikliği tamamlatılması istenen belgeler olması durumunda doldurulacak.)