36. Bölge Çanakkale Eczacı Odası

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU KAPSAMINDA HAZIRLANMASI GEREKEN ACİL DURUM PLANI HAKKINDA

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU KAPSAMINDA HAZIRLANMASI GEREKEN ACİL DURUM PLANI HAKKINDA


İlgi: a) 31.12.2012 tarih ve 3833 sayılı
b) 07.02.2013 tarih ve 4296 sayılı
c) 18.02.2013 tarih ve 4380 sayılı Bölge Eczacı Odası yazılarımız

İlgide kayıtlı yazılarımız ile 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu hükümlerinde yer alan "iş yeri risk değerlendirmesi, analiz raporunun hazırlanması, acil durum ve yangınla mücadele planı hazırlanması" gibi konularda yapılması gerekli işlemler ve sürelerine ilişkin Merkez Heyetimiz tarafından çalışmalar yapıldığı bildirilmişti.

İş Sağlığı ve Güvenliği konusunda Birliğimiz tarafından Çalışma Bakanlığı yetkilileri ile yapılan görüşmelerde, Kanun kapsamında eczaneler tarafından yerine getirilmesi gereken yükümlülüklerden;

- Acil durum planı ile ilgili olarak (Kanunun 11.maddesi) "İş Yerlerinde Acil Durumlar Hakkında Yönetmeliği"nin henüz taslak aşamasında olduğu, eczanelerin halihazırda bir acil durum planı hazırlamasına gerek bulunmadığı,

- Sağlık raporları ile ilgili olarak ise (Kanunun 15.maddesi) eczanelerin risk değerlendirmesi kapsamında, çalışanlarından sağlık raporu almalarının gerekmekte olduğu bilgisi alınmıştır.

Eczanelerin İş Sağlığı ve Güvenliği konusunda yapması gereken işlemlere ilişkin hususlar Birliğimiz tarafından takip edilmekte olup, bu konuda Birliğimizin duyurularının takip edilmesi ve konunun tüm üyelerinize duyurulmasını saygılarımla rica ederim.