36. Bölge Çanakkale Eczacı Odası

9.BAŞKANLAR DANIŞMA KURULU TOPLANTISI SONUÇ BİLDİRGESİ

9.BAŞKANLAR DANIŞMA KURULU TOPLANTISI
SONUÇ BİLDİRGESİ
(12 NİSAN 2009 – İSTANBUL)

Son dönemde ilaç alım koşullarında, ilaç sektörünün diğer bileşenleri (sanayi, dağıtım kanalları ve kamu) tarafından tek taraflı yaratılan değişiklikler yüzünden, eczacıların uğramış olduğu zarar ciddi oranlara ulaşmıştır.
Yapılan çalışmalarda, Türkiye’de en çok satılan 100 ürünün;

•Pazar payının % 34,82 olduğu,
•57 tanesinin ticari iskontosunun “0” olduğu,
•28 tanesinin vade süresinin 60 gün ve altında olduğu tespit edilmiştir.

•18.306.755.777,00 TL’lik Türkiye ilaç pazarının, 6.373.729.013,00 TL’lik kısmını bu ilk 100 ürün oluşturmaktadır.
•İskontosu “0” olan 57 tane ürünün, cirosu 3.640.194.052,00 TL
•İskontosu “3,5” olan 6 tane ürünün, cirosu 543.680.706,00 TL
•İskontosu “7” olan 38 tane ürünün, cirosu 2.189.854.255,00 TL’dir.
İlaç şirketlerinin, global kriz gerekçesi ile vadeleri daha da kısması ve diğer ilaçlarda da ıskontoları düşürmesi eğilimi ortadadır.

Diğer yandan, ilaç firmalarının pek çoğu İlaç Fiyat Kararnamesi’nde yer alan ilaç fiyat düşüşlerinde eczacının zararının tazmin edilmesi hükmüne uygun davranmamakta, bu da eczacıların kayıplarını büyük oranda artırmaktadır. Krizi bahane gösteren ilaç firmaları, kamu ıskontolarını orantısız bir biçimde artırırken, esas alıcıları olan eczacılara yönelik var olan ıskontoları da kaldırma yoluna gitmektedir. Yerli sanayi karşısında Pazar payları gittikçe artan çokuluslu şirketler, piyasaya yerleştikçe kaşıkla verdiklerini kepçe ile alma yoluna gitmektedirler.

Başkanlar Danışma Kurulumuz, eczacının yaşam alanını iyice daraltan bu uygulamaları tartışmak üzere Merkez Heyetimiz ve 51 eczacı odası başkanımızın katılımı ile toplanmış,
İlaç alım koşulları konusunda eczacı aleyhine seyreden gelişmeleri tersine çevirmek konusunda tam iradelerini ve fikir birliklerini beyan etmişlerdir.

Başkanlar Danışma Kurulumuz kamu bütçesinde önemli tasarruflar sağladığı gibi, eczane ekonomisini de rahatlatan eşdeğer ilaç kullanımını yaygınlaştırmak için tüm eczacılarımızı seferberliğe çağırmaktadır. Bu çerçevede, eczacı odalarımız önümüzdeki dönemde üye toplantıları düzenleyecek ve tüm üyelerini ilaç alım koşulları konusunda bilgilendirecektir. Eşdeğer ilaç konusunda hastalarımızın bilinç düzeyinin artırılmasına yönelik çalışmalar ve kamu nezdindeki girişimler de yine Eczacı Odalarımız ve TEB Merkez Heyeti tarafından eşzamanlı olarak sürdürülecektir.

14 Mayıs Bilimsel Eczacılığın 170 inci yıldönümü ise, Merkez Heyetimizin aldığı kararla Eşdeğer İlaç Haftası olarak kutlanacaktır. Başkanlar danışma Kurulumuz, eczane ekonomisi açısından yaşamsal önemde olan tüm meslektaşlarımızın bu çağrıya kulak vereceğine şüphe duymamaktadır.

Eczanelerimizin yaşaması ve yaşatması için


· Ticari ıskontoların yüzde 7 olması,
· Vadelerin her bir ilaç için en az 90 gün ve üzeri olması
· İlaç firmalarının 45 günlük geçiş süresinden doğan eczacı zararını tazmin etmeleri gerekmektedir.

Kademeli karlılık oranlarına göre düşünüldüğünde, eşdeğer ilaçların eczanelerin mesleki hakkının korunması bakımından da daha avantajlı olduğu, eczanenin cirosuna değil, ortalama karlılığına bakıldığında, eşdeğer ilaç verme oranı yüksek olan eczacılarımızın karlılık oranlarının da daha yüksek olduğu bilinmelidir. Eczane ekonomisi açısından meslektaşlarımızın dikkat etmesi gereken konu, bir ilacın fiyatının yüksek olması değil, karlılık oranı, vadesi, ıskontosu gibi unsurlar olmalıdır. İlaç alım koşullarımızı düzenlememiz de, en az ilaç geri ödeme koşullarını düzenlememiz kadar önemlidir.
Eczane ekonomisinde önemli bir rahatlama sağlayacak eşdeğer ilaç kullanımı ile, aynı zamanda eczacıların ilaç uzmanı olduğu gerçeğinin altını bir kez daha çizilmiş olacaktır.

Tüm meslektaşlarımızın bu çağrıya uyacağına, eşdeğer ilaç kullanımının yaygınlaştırılması ve hastaların bu konuda bilinçlendirilmesi açısından, mesleki bilinç ve sorumlukları gereği, her türlü çabayı göstereceklerine inanıyoruz.

Başkanlar Danışma Kurulumuz önümüzdeki on beş gün içinde yeniden toplanacak, bölgelerde yapılan durum değerlendirmeleri ve üye toplantılarının sonuçları ele alınacaktır. Bu süre içinde yaptığımız görüşmeler sonucu ıskonto ve vadelerini eczacı lehine değiştiren ilaç firmaları web sitelerimizden duyurulacaktır.

Eczacı kamuoyuna saygılarımızla duyururuz.

TÜRK ECZACILARI BİRLİĞİ MERKEZ HEYETİ VE 51 ECZACI ODASI BAŞKANI