36. Bölge Çanakkale Eczacı Odası

FİYAT DÜŞÜŞLERİNDEN DOLAYI ECZANELERİMİZİN ERİMESİNE SEYİRCİ KALMAYIN! TIKLAYIN!

Bilindiği gibi, 18.09.2009 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Tebliğler ve İlaç Fiyatları Hakkında Karar ile yapılan düzenlemeler ile ilgili olarak izlenen süreç, ilgili Bakanlıklar ve Kurum yetkilileri ile yapılan görüşmeler ve sürdürülen çalışmalar Bölge Eczacı Odası yazıları ve web sitemizde yayımlanan duyurular ile aktarılmaktadır.

Birliğimiz tarafından sürdürülen çalışmalara katkı sağlanması amacıyla, sağlıkta alınan tasarruf tedbirlerin ile ilgili uygulamaların ve düzenleme değişikliklerinin, eczaneler üzerinde yaratacağı olumsuz etkiler konusunda meslektaşlarımızın kendi tepkilerinin ve değerlendirmelerinin, ilgili Bakanlıklara ve yetkili mercilere sunulabilmesi amacıyla, Türk Eczacıları Birliği web sitesinde bir e-posta gönderim sistemi oluşturulmuştur.

Bu e-posta gönderim sistemi kullanılarak, üyeleriniz tarafından,

-Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Sayın Ali Babacan’a,
-Sağlık Bakanı Sayın Prof.Dr.Recep Akdağ’a,
-Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sayın Ömer Dinçer’e,
-Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Sayın Nihat Tosun’a,
-Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Müsteşarı Sayın Birol Aydemir’e,
-Başbakanlık İletişim Merkezi (BİMER)’e,
-Sağlık Bakanlığı İletişim Merkezi (SABİM)’e

Elektronik posta gönderilebilecektir.

http://www.teb.org.tr/teb/posta/px.php