36. Bölge Çanakkale Eczacı Odası

2 KASIM DA FİYATI DÜŞECEK 700 KALEM İLACIN İADESİ HAKKINDA

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı tarafından 18.09.2009 tarih 27353 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğin 3.Maddesinde yer alan

“20 Yıllık olarak belirlenmiş ilaçlardan eşdeğer grubu olanların perakende satış fiyatı 10.00 TL nin üzerinde olan ilaçlar referans fiyat alana kadar %24 (baz ıskonto %11+%13 birlikte) ıskonto uygulanacaktır” hükmü gereğince, kurumun web sitesinde İlave Iskonto Uygulanacak 20 Yıllık İlaç Listesi yayımlanmıştır.

2 Kasım 2009 tarihinde yürürlüğe girecek olan uygulama kapsamında, bu listede yer alan ilaçlarda meydana gelecek fiyat düşüşü nedeniyle eczanelerde oluşacak olan stok zararının telafi edilmesi için Türk Eczacıları Birliği tarafından ilaç firmaları, dağıtım kanalları ve ecza kooperatifleri ile bir dizi görüşme gerçekleştirilmiş olup bunların sonucunda;

-Eczacının stok zararını tamamen karşılayacak,
-İlaç fiyat düşüşlerinin gerçekleşeceği günlerde, ilaç temin hizmetinin ve hastaların ilaca ulaşımının kesintiye uğramadan devam etmesini sağlayacak,
-Depo/dağıtım kanalı, sanayi stoklarına bazı sahte ilaçların karışması riskini ortadan kaldıracak,
-Depoların, ecza kooperatiflerinin ve firmaların mevcut işleyişi açısından en uygulanabilir

yöntemin belirlenmesi için bir çalışma yapılmış, konu hakkında Birliğimiz tarafından önerilen yöntemler dağıtım kanalları ve üreticiler ile görüşülerek, yukarıda belirlenen prensiplere en uygun olduğu değerlendirilen yöntem belirlenerek ilgi yazımız ile duyurulmuştur.

Ancak duyurumuzun yayımlanması sonrasındaki süreçte, eczacı odalarımız tarafından, bu yöntemin, özellikle ecza depolarından kurye servisi alamayan ilçelerde ve beldelerde yer alan önemli miktardaki üyelerinin stok zararını karşılamayacağı ve uygulamada sıkıntı yaratabileceği ifade edilmiştir. Çok sayıda eczacı odamız tarafından da, ilaç sanayi tarafından bugüne kadar yapılmış olan bildirimlerin aksine, eczacı zararının, taahhüt edildiği biçimde karşılanmadığı, uygulamada önemli aksaklık ve mağduriyetlerin yaşandığı ifade edilmiştir.

İlaç sanayini temsil eden dernek ve sendikalar tarafından da, üyelerimizin stok zararlarının karşılanmasına yönelik olarak yapılan toplantılarda sözlü olarak görüş ve önerilerini ifade etmelerine rağmen; bu konuda yazılı taahhütte bulunmalarının yada üyelerini bu konuda bağlayıcı şekilde yönlendirmelerinin Rekabet Hukuku açısından mümkün olmadığı ifade edilmiştir.

Birliğimiz tarafından yapılan değerlendirme sonucunda, üyelerimizin uğrayacakları stok zararlarının tam ve eksiksiz olarak karşılanmasını ve ülke genelinde uygulama bütünlüğünün sağlanmasını teminen;

02.11.2009 tarihinde ilave kamu kurum iskontosu uygulamasına başlayacak olan Ek li listedeki 700 (yediyüz) kalem ürünün o tarihten önce depolara toplu halde iadelerinin yapılması kararlaştırılmış olup, uygulamanın 02.11.2009 Pazartesi Günü başlayacağı göz önüne alınarak, iade işlemleri için 30-31 Ekim 2009 tarihleri belirlenmiştir.

İade sürecinin meslektaşlarımız açısından sorunsuz biçimde uygulanması için, Bölge Eczacı Odalarımızın bölgelerindeki ecza kooperatifleri ve ecza depoları ile iletişime geçmeleri ve üyelerinin, 30-31 Ekim 2009 tarihlerinde, listedeki fiyatı düşecek olan ürünlerden stoklarında bulunanların tamamının iadelerini gerçekleştirmelerini sağlamaları büyük önem taşımaktadır.

Ayrıca 02.11.2009 tarihinden itibaren yürürlüğe girecek ilave ıskonto uygulaması kapsamında yer alan ilaçlar için; ilaç firmasının %11+%13 ıskonto uygulamasına geçeceği öngörülmekle birlikte; bu ürünlerin firmalar tarafından dağıtım kanallarına, dağıtım kanalından da eczaneye satışı aşamasında anılan ıskontoların uygulanıp uygulanmadığına dikkat edilmesi gerekmektedir. Iskontoları Tebliğe uygun olarak faturalara yansıtılmayan ürünlerin eczanelerce alınmayarak Birliğimizin konudan en ivedi biçimde haberdar edilmesi gerekmektedir.

İade Edilecek İlaçların Listesi İçin Tıklayınız...