36. Bölge Çanakkale Eczacı Odası

İL SAĞLIK MÜDÜRLÜKLERİ TALEPTE BULUNAN ECZACILARA VE ECZANE ÇALIŞANLARINA DOMUZ GRİBİ AŞISI UYGULAYACAK

Bilindiği gibi, Sağlık Bakanlığı tarafından, ülke genelinde sağlık çalışanlarına ve risk grubunda yer alan kişilere Pandemik A (H1N1) aşıları uygulanmaktadır. Aşıların ülkemize girişi sonrasında, Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan ilk açıklamada, aşının öncelikli olarak uygulanacağı “sağlık hizmetlerinde görev alan personel” kapsamında, eczacıların yer almadığı görülmüş ve Birliğimizce, eczacıların ve eczane çalışanlarının da bu kapsama alınarak, talep etmeleri halinde Pandemik A (H1N1) aşısı olabilmeleri için Sağlık Bakanlığı’na başvuruda bulunulmuştur.

Birliğimiz tarafından yapılan başvurunun olumlu değerlendirilmesi sonucunda, T.C.Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından İl Sağlık Müdürlüklerine05.11.2009 tarih 32192 sayılı Genel Yazı gönderilmiştir.

Genel yazıda İl Sağlık Müdürlüklerine, talep etmeleri halinde, serbest eczane sahipleri ve mesul müdürleri ile eczanede çalışan diğer kişilere, aşı uygulanmasına başlanması ve bu kapsamda planlamaların yapılması bildirilmektedir.