36. Bölge Çanakkale Eczacı Odası

INTRON A PEN ENJEKTABL İSİMLİ ÜRÜN İÇİN 2. SINIF B SEVİYESİNDE GERİ ÇEKİLME İŞLEMİ HAKKINDA

Türk Eczacıları Birliği tarafından Odamıza gönderilen yazı ile Schering-plough Tıbbi Ürünler Tic. A.Ş. adına ruhsatlı Intron A Pen Enjektabl çözelti içeren çok dozlu enjeksiyon kalemi adlı ürünlerinin raf ömrünün 12 ay ile sınırlandırıldığı için 2. Sınıf b seviyesinde geri çekilme işlemi uygulanacağı,

Bu ilaçların eczanelerden dağıtımının durdurulması ve ilgili ecza depoları aracılığı ile ilgili firmalara iadesinin 15 gün içinde tamamlanması gerektiği bildirilmektedir.

Meslektaşlarımıza önemle duyurulur.