36. Bölge Çanakkale Eczacı Odası

SGK Haberleri


Doğal Afet Sebebiyle İlçe Dışı Nakil Hakkı Başvuru Süresinin Uzatılmas...

Doğal Afet Sebebiyle İlçe Dışı Nakil Hakkı Başvuru Süresinin Uzatılması Hakkında

Bilindiği üzere, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu tarafından 11/05/2023 tarihinde yayımlanan duyuru ile, 6197 sayılı Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Kanun'un 5' inci maddesi hükmü gereğince; - Adıyaman İli Besni, Gölbaşı ve Merkez İlçeleri, - Gaziantep İli İslahiye ve Nurdağı İlçeleri, - Hatay İli Antakya, Arsuz, Defne, Hassa, İskenderun, Kırıkhan, Samandağ İlçeleri, - Kahramanmaraş İli Afşin, Dulkadiroğlu, Ekinözü, Elbistan, Göksun, Nurhak, Onikişubat, Pazarcık, Türkoğlu İlçeleri, - Malatya İli Akçadağ, Battalgazi, Doğanşehir, Yeşilyurt İ...


SGK FATURALAR HAKKINDA

SGK FATURALAR HAKKINDA


Danıştay Kararı Hakkında

Danıştay Kararı Hakkında

Danıştay Kararı Hakkında T.C. Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü tarafından 15.02.2022 tarihinde yayımlanan duyuru aşağıdaki şekildedir. “Danıştay Onuncu Dairesinin 25.11.2021 tarihli ve 2021/2781 ve 2021/2782 Esas numaralı kararları ile; 24/03/2013 tarih ve 28597 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinin 4.2.14.B maddesine, 28/04/2021 tarih ve 31468 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapıl...


2020 Şubat Ayı Sağlık Ödemeler

2020 Şubat Ayı Sağlık Ödemeler

2020 Şubat Ayı Sağlık Ödemeleri Sosyal Güvenlik Kurumu Muhasebe Daire Başkanlığı'ndan Birliğimize yapılan bilgilendirmede; 2020 Şubat ayı Hastane, Eczane, Optik, Tıbbi Malzeme Tedarikçileri ve İşitme Cihazı Merkezlerine ait fatura bedellerinin 15.05.2020 tarihinde bankaya gönderileceği ve aynı gün eczacılarımıza ödeme yapılacağı iletilmiştir. Tüm meslektaşlarımızın bilgisine sunarız. TÜRK ECZACILARI BİRLİĞİ MERKEZ HEYETİ


GÜNCELLENDİ- TİTCK’nın Endikasyon Dışı/Yurt Dışı İlaç Kullanımına İliş...

GÜNCELLENDİ- TİTCK’nın Endikasyon Dışı/Yurt Dışı İlaç Kullanımına İlişkin Onay Sürelerinin Uzatılması Konulu Duyurusu Hakkında

GÜNCELLENDİ- TİTCK’nın Endikasyon Dışı/Yurt Dışı İlaç Kullanımına İlişkin Onay Sürelerinin Uzatılması Konulu Duyurusu Hakkında T.C. Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu tarafından 23 Mart 2020 tarihinde yayımlanan "Endikasyon Dışı/Yurt Dışı İlaç Kullanımına İlişkin Onay Sürelerinin Uzatılması" konulu duyuru,25.03.2020 (bugün) tarihinde aşağıdaki şekilde güncellenmiştir: "Kurumumuz tarafından hasta bazında verilen endikasyon dışı veya yurt dışı ilaç kullanım onaylarından 1 Mart 2020 - 30 Haziran 2020 arası dönemde süre...


2019 Temmuz Ayı Sağlık Ödemeleri

2019 Temmuz Ayı Sağlık Ödemeleri

2019 Temmuz Ayı Sağlık Ödemeleri Sosyal Güvenlik Kurumu Muhasebe Daire Başkanlığı'ndan Birliğimize yapılan bilgilendirmede; 2019 Temmuz Ayı Hastane, Eczane, Optik, Tıbbi Malzeme Tedarikçileri ve İşitme Cihazı Merkezleri fatura bedellerinin 15.10.2019 tarihinde bankaya gönderileceği ve aynı gün eczacılarımıza ödeme yapılacağı iletilmiştir. Tüm meslektaşlarımızın bilgisine sunarız. TÜRK ECZACILARI BİRLİĞİ MERKEZ HEYETİ


SGK’nın 2018/2. Dönem İlaç Geri Ödeme Komisyonu Kararlarına İstinaden ...

SGK’nın 2018/2. Dönem İlaç Geri Ödeme Komisyonu Kararlarına İstinaden Yapılan Düzenlemelere İlişkin Duyurusu Hakkında

SGK’nın 2018/2. Dönem İlaç Geri Ödeme Komisyonu Kararlarına İstinaden Yapılan Düzenlemelere İlişkin Duyurusu Hakkında Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından “2018/2. Dönem İlaç Geri Ödeme Komisyonu Kararlarına İstinaden Yapılan Düzenlemeler Hakkında” başlıklı duyuru yayımlanmıştır. Duyuruda; A-Tebliğin 4.2.14.C numaralı maddesinin üçüncü fıkrasının (ı) bendinin (a) alt bendi kapsamında yer alan “Bosutinib” etkin maddeli ilaç ile halen tedavi olmakta olan hastaların yapılan düzenleme öncesindeki mevcut raporlarının sür...


ÖNEMLİ 2018 YILI SATIŞ HASILAT BELGELERİ HAKKINDA

ÖNEMLİ 2018 YILI SATIŞ HASILAT BELGELERİ HAKKINDA

Değerli meslektaşımız, Eczanelerin 2018 yılı hasılatlarını gösterir EK-5 formlarının; ilgili vergi dairesinden onaylanmış veya elektronik ortamda düzenlenmiş şekilde üzerine eczane sicil numarası yazılarak, 08 Mayıs 2019 Çarşamba günü öğlen saat 12:00 ' a kadar odamız sekreteryasına ivedilikle teslim etmenizi rica ederiz. . Not: 7143 sayılı kanun kapsamında düzenlenen stok affı faturası var ise fotokopisine “ASLI GİBİDİR” yazılarak ECZANE KAŞE/İMZA yapılarak eklenecektir. EK-5 formu içinTIKLAYINIZ.


Sıcaklık Takip Formlarının Sağlık Müdürlüğünce E-posta Olarak İstenme...

 Sıcaklık Takip Formlarının Sağlık Müdürlüğünce E-posta Olarak İstenmesi Hk.

Sıcaklık takip formlarının Sağlık Müdürlüğünce e-posta olarak istenmesi hakkındaki yazısı ektedir. Bilginize rica ederiz.


10.05.2018 Tarihli Resmi Gazetede Yayımlanan SUT Değişikliklerinin ve ...

10.05.2018 Tarihli Resmi Gazetede Yayımlanan SUT Değişikliklerinin ve Yürürlük Tarihlerinin Yer Aldığı Karşılaştırmalı Tablo

10.05.2018 Tarihli Resmi Gazetede Yayımlanan SUT Değişikliklerinin ve Yürürlük Tarihlerinin Yer Aldığı Karşılaştırmalı Tablo 10 Mayıs 2018 tarihli 30417 sayılı Mükerrer Resmi Gazetede yayımlanan “Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ” ile yapılan düzenlemelerin yer aldığı karşılaştırmalı tablo, 10.05.2018 tarihinde internet sayfamızdan duyurulmuştu. Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından, 10.05.2018 tarihli SUT Değişikliği ile yapılan düzenlemelerin ve yürürlük tarihlerinin ye...


URSODEOKSİKOLİK ASİT ETKEN MADDESİ HAKKINDA

URSODEOKSİKOLİK ASİT ETKEN MADDESİ HAKKINDA

Ursodeoksikolik asit etken maddesi içeren ilaçların ürün endikasyon bilgisigüncellenmiş olup "Alkalen Reflü" endikasyonu prospektüstençıkarılmıştır.Bu etken maddeli ilaçlar için endikasyon uyumu aranmaktadır.Bilgilerinize rica ederiz.


Fatura Teslim Süresinin 22 Eylül 2017 Tarihine Uzatılması Hakkında

Fatura Teslim Süresinin 22 Eylül 2017 Tarihine Uzatılması Hakkında

Fatura Teslim Süresinin 22 Eylül 2017 Tarihine Uzatılması Hakkında Birliğimiz tarafından Sosyal Güvenlik Kurumuna yapılan resmi başvuru ile, Bakanlar Kurulu Kararı ile; 28-29.08.2017 tarihleri tam gün, 31.08.2017 tarihi ise yarım gün idari tatil ilan edilmesi nedeni ile Eylül ayı içinde teslim edilmesi gereken Ağustos ayı reçetelerinin, fatura tesliminde sıkıntılar yaşanacağı öngörülmüş, teslim süresinin uzatılması talep dilmişti. Kurum tarafından 12.09.2017 (bugün) tarihinde yapılan duyuru ile, reçete ve fatura eki belgelerin tesliminde ...


Sağlık Uygulama Tebliğinin İlaçla İlgili Maddeleri Hakkında

Sağlık Uygulama Tebliğinin İlaçla İlgili Maddeleri Hakkında

Sosyal Güvenlik Kurumu’nun resmi internet sayfasında 03.03.2017 tarihinde, “Sağlık Uygulama Tebliğinin İlaçla İlgili Maddeleri Hakkında “ bir duyuru yayımlanmış olup, duyuruda; “Bilindiği üzere; 18.02.2017 tarih, 29983 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmış olan “Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ” ile Sağlık Uygulama Tebliğinin (SUT) bazı maddelerinde değişiklik yapılmıştır. SUT’un “4.1.3 - İlaç kullanımına esas sağlık raporlarının düzenlenmesi” başlıklı maddesinin 9 uncu fıkrasında;...


SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞININ VERGİ DAİRESİ DEĞİŞİKLİĞİ HAKKI...

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞININ  VERGİ DAİRESİ  DEĞİŞİKLİĞİ HAKKINDA

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığının vergidairesi Çankaya VergiDairesi olarak değişmiştir.Verginumarasında değişiklik olmamıştır. Kurum adına hazırlanan faturaların ; Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü Ankara Çankaya Vergi Dairesi -7750409379” olarak düzenlenmesi gerekmektedir.


İZMİR SGK DAN ECZANE FATURALARI HAKKINDA

İZMİR SGK DAN ECZANE FATURALARI HAKKINDA

T.C. SGK İzmir Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü Kordon Sağlık Sosyal Güvenlik Merkezi’ nin ekte sunulan yazısı gereği, kurumları ile sözleşmeli eczaneler tarafından faturaların düzenlenmesinde dikkat edilmesi gereken hususlar bildirilmiştir. Bununla birlikte kurum adına kesilen faturaların aşağıda belirtilen şekilde düzenlenmesi gerekmektedir. Önemle duyurulur... İzmir Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü’nün Odamıza göndermiş olduğu 29/01/2014 tarih ve 10120608 sayılı yazısında fatura başlığı değişikliği ve dikkat edilecek hususlar tarafımıza iletilmiştir. Faturalar...


26.09.2013 TARİH VE 28877 SAYILI RESMİ GAZETEDE YAYINLANAN SAĞLIK UYGU...

26.09.2013 TARİH VE 28877 SAYILI RESMİ GAZETEDE YAYINLANAN SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ HAKKINDA

26.09.2013 TARİH VE 28877 SAYILI RESMİ GAZETEDE YAYINLANAN SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ HAKKINDA 26.09.2013 tarih ve 28877 sayılı Resmi Gazete’de Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ yayımlanmıştır. Tebliğin; a) 1 inci maddesi yayımı tarihinde, (Yürürlük: 26.09.2013) b) 12ncimaddesi yayımı takip eden ayın birinci günü, (Yürürlük: 01.10.2013) ...


İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU KAPSAMINDA HAZIRLANMASI GEREKEN ACİL DU...

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU KAPSAMINDA HAZIRLANMASI GEREKEN ACİL DURUM PLANI HAKKINDA

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU KAPSAMINDA HAZIRLANMASI GEREKEN ACİL DURUM PLANI HAKKINDA İlgi: a) 31.12.2012 tarih ve 3833 sayılı b) 07.02.2013 tarih ve 4296 sayılı c) 18.02.2013 tarih ve 4380 sayılı Bölge Eczacı Odası yazılarımız İlgide kayıtlı yazılarımız ile 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu hükümlerinde yer alan "iş yeri risk değerlendirmesi, analiz raporunun hazırlanması, acil durum ve yangınla mücadele planı hazırlanması" gibi konularda yapılması gerekli işlemler ve sürelerine ilişkin Merkez Heyetimiz tarafından çalışmalar yapıldığı bildirilmişti. İş ...


REÇETE TESLİMATI HAKKINDA

REÇETE TESLİMATI HAKKINDA

T.C SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI İzmir Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü Kordon Sağlık Sosyal Güvenlik Merkezi Sayı: B.13.2.SGK.4.35.20.01/Ecz./29.3.2013-5.534.113 Konu: Reçete Teslimatı HK. TEB 36. BÖLGE ÇANAKKALE ECZACI ODASI Kurumumuzda e-reçete uygulamasına geçilmesinden dolayı manuel reçetelerin tasniflenmesi ile ilgili olarak yeniden düzenlenmeye ihtiyaç duyulmuş olup, tüm grupların reçete miktarına göre; -A grubu reçeteler için beyaz renkli, -B gurubu reçeteler için sarı renkli, -C grubu sıralı dağıtım reçeteler için kırmızı renkli, -C grubu kan ürünü reçeteler ...


İADE REÇETE İŞLEMLERİ HAKKINDA

İADE REÇETE İŞLEMLERİ HAKKINDA

T.C . SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI İzmir Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü Kordon Sağlık Sosyal Güvenlik Merkezi SAYI: 10120608.5.325.049 Konu: İade Reçete İşlemleri Hk. TEB 36.Bölge Çanakkale Eczacı Odası İnönü Cad. Fevzi Renda Sok. Sevgi Apt. No:18/2 ÇANAKKALE Bilindiği üzere, Kurumumuzda e-reçete uygulamasına geçildiğinden, manuel düzenlenen rapor ve/veya reçeteler dışında e-rapor ve/veya e-reçete iade işlemleri sistem üzerinden yapılmakta eczanelere ayrıca evrak gönderilmemektedir. Ancak Müdürlüğümüze yapılan müracatlarda e-reçete ve/veya e-rapor iade işlemleriyle ilgi...


2012 YILI KASIM AYI ÖDENEMEYEN İLAÇ FATURA BEDELLERİNİN ÖDEMESİ HAKKIN...

2012 YILI KASIM AYI ÖDENEMEYEN İLAÇ FATURA BEDELLERİNİN ÖDEMESİ HAKKINDA BİLGİLENDİRME

Muhasebe Dairesi Başkanlığından alınan bilgi; 2012 yılı Kasım ayına ait 15.02.2013 tarihinde ödenemeyen eczane ve optik fatura ödemelerinin 20.02.2013 Çarşamagünü eczacılarımızın hesabında olacak şekilde planlamasının yapıldığı yönündedir.