36. Bölge Çanakkale Eczacı Odası

SGK Haberleri


Sıcaklık Takip Formlarının Sağlık Müdürlüğünce E-posta Olarak İstenme...

 Sıcaklık Takip Formlarının Sağlık Müdürlüğünce E-posta Olarak İstenmesi Hk.

Sıcaklık takip formlarının Sağlık Müdürlüğünce e-posta olarak istenmesi hakkındaki yazısı ektedir. Bilginize rica ederiz.


10.05.2018 Tarihli Resmi Gazetede Yayımlanan SUT Değişikliklerinin ve ...

10.05.2018 Tarihli Resmi Gazetede Yayımlanan SUT Değişikliklerinin ve Yürürlük Tarihlerinin Yer Aldığı Karşılaştırmalı Tablo

10.05.2018 Tarihli Resmi Gazetede Yayımlanan SUT Değişikliklerinin ve Yürürlük Tarihlerinin Yer Aldığı Karşılaştırmalı Tablo 10 Mayıs 2018 tarihli 30417 sayılı Mükerrer Resmi Gazetede yayımlanan “Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ” ile yapılan düzenlemelerin yer aldığı karşılaştırmalı tablo, 10.05.2018 tarihinde internet sayfamızdan duyurulmuştu. Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından, 10.05.2018 tarihli SUT Değişikliği ile yapılan düzenlemelerin ve yürürlük tarihlerinin ye...


URSODEOKSİKOLİK ASİT ETKEN MADDESİ HAKKINDA

URSODEOKSİKOLİK ASİT ETKEN MADDESİ HAKKINDA

Ursodeoksikolik asit etken maddesi içeren ilaçların ürün endikasyon bilgisigüncellenmiş olup "Alkalen Reflü" endikasyonu prospektüstençıkarılmıştır.Bu etken maddeli ilaçlar için endikasyon uyumu aranmaktadır.Bilgilerinize rica ederiz.


Fatura Teslim Süresinin 22 Eylül 2017 Tarihine Uzatılması Hakkında

Fatura Teslim Süresinin 22 Eylül 2017 Tarihine Uzatılması Hakkında

Fatura Teslim Süresinin 22 Eylül 2017 Tarihine Uzatılması Hakkında Birliğimiz tarafından Sosyal Güvenlik Kurumuna yapılan resmi başvuru ile, Bakanlar Kurulu Kararı ile; 28-29.08.2017 tarihleri tam gün, 31.08.2017 tarihi ise yarım gün idari tatil ilan edilmesi nedeni ile Eylül ayı içinde teslim edilmesi gereken Ağustos ayı reçetelerinin, fatura tesliminde sıkıntılar yaşanacağı öngörülmüş, teslim süresinin uzatılması talep dilmişti. Kurum tarafından 12.09.2017 (bugün) tarihinde yapılan duyuru ile, reçete ve fatura eki belgelerin tesliminde ...


Sağlık Uygulama Tebliğinin İlaçla İlgili Maddeleri Hakkında

Sağlık Uygulama Tebliğinin İlaçla İlgili Maddeleri Hakkında

Sosyal Güvenlik Kurumu’nun resmi internet sayfasında 03.03.2017 tarihinde, “Sağlık Uygulama Tebliğinin İlaçla İlgili Maddeleri Hakkında “ bir duyuru yayımlanmış olup, duyuruda; “Bilindiği üzere; 18.02.2017 tarih, 29983 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmış olan “Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ” ile Sağlık Uygulama Tebliğinin (SUT) bazı maddelerinde değişiklik yapılmıştır. SUT’un “4.1.3 - İlaç kullanımına esas sağlık raporlarının düzenlenmesi” başlıklı maddesinin 9 uncu fıkrasında;...


SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞININ VERGİ DAİRESİ DEĞİŞİKLİĞİ HAKKI...

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞININ  VERGİ DAİRESİ  DEĞİŞİKLİĞİ HAKKINDA

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığının vergidairesi Çankaya VergiDairesi olarak değişmiştir.Verginumarasında değişiklik olmamıştır. Kurum adına hazırlanan faturaların ; Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü Ankara Çankaya Vergi Dairesi -7750409379” olarak düzenlenmesi gerekmektedir.


İZMİR SGK DAN ECZANE FATURALARI HAKKINDA

İZMİR SGK DAN ECZANE FATURALARI HAKKINDA

T.C. SGK İzmir Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü Kordon Sağlık Sosyal Güvenlik Merkezi’ nin ekte sunulan yazısı gereği, kurumları ile sözleşmeli eczaneler tarafından faturaların düzenlenmesinde dikkat edilmesi gereken hususlar bildirilmiştir. Bununla birlikte kurum adına kesilen faturaların aşağıda belirtilen şekilde düzenlenmesi gerekmektedir. Önemle duyurulur... İzmir Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü’nün Odamıza göndermiş olduğu 29/01/2014 tarih ve 10120608 sayılı yazısında fatura başlığı değişikliği ve dikkat edilecek hususlar tarafımıza iletilmiştir. Faturalar...


26.09.2013 TARİH VE 28877 SAYILI RESMİ GAZETEDE YAYINLANAN SAĞLIK UYGU...

26.09.2013 TARİH VE 28877 SAYILI RESMİ GAZETEDE YAYINLANAN SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ HAKKINDA

26.09.2013 TARİH VE 28877 SAYILI RESMİ GAZETEDE YAYINLANAN SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ HAKKINDA 26.09.2013 tarih ve 28877 sayılı Resmi Gazete’de Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ yayımlanmıştır. Tebliğin; a) 1 inci maddesi yayımı tarihinde, (Yürürlük: 26.09.2013) b) 12ncimaddesi yayımı takip eden ayın birinci günü, (Yürürlük: 01.10.2013) ...


İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU KAPSAMINDA HAZIRLANMASI GEREKEN ACİL DU...

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU KAPSAMINDA HAZIRLANMASI GEREKEN ACİL DURUM PLANI HAKKINDA

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU KAPSAMINDA HAZIRLANMASI GEREKEN ACİL DURUM PLANI HAKKINDA İlgi: a) 31.12.2012 tarih ve 3833 sayılı b) 07.02.2013 tarih ve 4296 sayılı c) 18.02.2013 tarih ve 4380 sayılı Bölge Eczacı Odası yazılarımız İlgide kayıtlı yazılarımız ile 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu hükümlerinde yer alan "iş yeri risk değerlendirmesi, analiz raporunun hazırlanması, acil durum ve yangınla mücadele planı hazırlanması" gibi konularda yapılması gerekli işlemler ve sürelerine ilişkin Merkez Heyetimiz tarafından çalışmalar yapıldığı bildirilmişti. İş ...


REÇETE TESLİMATI HAKKINDA

REÇETE TESLİMATI HAKKINDA

T.C SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI İzmir Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü Kordon Sağlık Sosyal Güvenlik Merkezi Sayı: B.13.2.SGK.4.35.20.01/Ecz./29.3.2013-5.534.113 Konu: Reçete Teslimatı HK. TEB 36. BÖLGE ÇANAKKALE ECZACI ODASI Kurumumuzda e-reçete uygulamasına geçilmesinden dolayı manuel reçetelerin tasniflenmesi ile ilgili olarak yeniden düzenlenmeye ihtiyaç duyulmuş olup, tüm grupların reçete miktarına göre; -A grubu reçeteler için beyaz renkli, -B gurubu reçeteler için sarı renkli, -C grubu sıralı dağıtım reçeteler için kırmızı renkli, -C grubu kan ürünü reçeteler ...


İADE REÇETE İŞLEMLERİ HAKKINDA

İADE REÇETE İŞLEMLERİ HAKKINDA

T.C . SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI İzmir Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü Kordon Sağlık Sosyal Güvenlik Merkezi SAYI: 10120608.5.325.049 Konu: İade Reçete İşlemleri Hk. TEB 36.Bölge Çanakkale Eczacı Odası İnönü Cad. Fevzi Renda Sok. Sevgi Apt. No:18/2 ÇANAKKALE Bilindiği üzere, Kurumumuzda e-reçete uygulamasına geçildiğinden, manuel düzenlenen rapor ve/veya reçeteler dışında e-rapor ve/veya e-reçete iade işlemleri sistem üzerinden yapılmakta eczanelere ayrıca evrak gönderilmemektedir. Ancak Müdürlüğümüze yapılan müracatlarda e-reçete ve/veya e-rapor iade işlemleriyle ilgi...


2012 YILI KASIM AYI ÖDENEMEYEN İLAÇ FATURA BEDELLERİNİN ÖDEMESİ HAKKIN...

2012 YILI KASIM AYI ÖDENEMEYEN İLAÇ FATURA BEDELLERİNİN ÖDEMESİ HAKKINDA BİLGİLENDİRME

Muhasebe Dairesi Başkanlığından alınan bilgi; 2012 yılı Kasım ayına ait 15.02.2013 tarihinde ödenemeyen eczane ve optik fatura ödemelerinin 20.02.2013 Çarşamagünü eczacılarımızın hesabında olacak şekilde planlamasının yapıldığı yönündedir.


SGK DAN MEDULA AÇIKLAMASI

SGK DAN MEDULA AÇIKLAMASI

Sgk: Medula Sistemi’nin Kaldırılması Söz Konusu DeğilSosyal Güvenlik Kurumu (SGK), Medula Sistemi’nin kaldırılmasının söz konusu olmadığını belirtti Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), Medula Sistemi’nin kaldırılmasının söz konusu olmadığını belirtti.SGK’dan yapılan açıklamada, 10 Şubat tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Genel Sağlık Sigortası Kapsamında Uygulanan Medula Sistemi Hakkındaki Tebliğ’in Yürürlükten Kaldırılmasına İlişkin Tebliğ’in, "güncelliğini yitirmiş mevzuatın yürürlükte...


ÖNDER DAĞITIM HİZMETLERİEKİM AYI REÇETELERİNE AİT SGK YA KESİLEN FATUR...

ÖNDER DAĞITIM HİZMETLERİEKİM AYI REÇETELERİNE AİT SGK YA KESİLEN FATURA TESLİMİ HAKKINDA

FATURA ADRESİ:T.C.SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞIİzmir Sosyal Güvenlik İl MüdürlüğüKordon Sağlık Sosyal Güvenlik Merkezi-İZMİRVergi Dairesi No: Başkent 7750409379A grubu reçeteler için BEYAZ,B grubu reçeteler için SARI,C grubu kan ve sıralı dağıtım reçeteleri için KIRMIZIYurtdışı reçeteleri için YEŞİLKUTULARIN TEMİNİ*İstekli Eczaneler ; Önder Dağıtım 0 266 239 7179 nolu telefonu arayarak istediği kadar Kutu ve Zarf isteyebilir .Ücretleri diğer hizmet faturasına eklenecektir.*Kutuların dağıtım...


SGK NIN 1 AYLIK DOZ UYGULAMASINDA GERİYE DÖNÜK TAKİP SÜRESİNİ 3 AYA ÇI...

SGK NIN 1 AYLIK DOZ UYGULAMASINDA GERİYE DÖNÜK TAKİP SÜRESİNİ 3 AYA ÇIKARMASI HAKKINDA

38.A.00.00321322.10.2012 Konu: SGK nın 1 aylık doz uygulamasında geriye dönük takip süresini 3 aya çıkarması hakkındaBÖLGE ECZACI ODASIYÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI’NABilindiği üzere Sağlık Uygulama Tebliğinin 28 Ocak 2012 tarihinden itibaren geçerli 6.1.1.Ç maddesinin 8. fıkrasında belirtilen ilacın 1 aylık doz ile ödenmesi kuralı Medula Eczane uygulamasında hastanın almak istediği ilacı veya eşdeğerini son 2 ay içinde kullanmaması durumunda uygulanmakta idi.Birliğimize meslektaşlarımız tarafından, hastaların almak istedikleriil...


2012 HAZİRAN AYI SGK İLAÇ FATURA BEDELLERİNİN ÖDEMESİ HAKKINDA BİLGİLE...

2012 HAZİRAN AYI SGK İLAÇ FATURA BEDELLERİNİN ÖDEMESİ HAKKINDA BİLGİLENDİRME

2012 HAZİRAN AYI SGK İLAÇ FATURA BEDELLERİNİN ÖDEMESİ HAKKINDA BİLGİLENDİRME Sosyal Güvenlik Kurumu Bütçe ve Muhasebe Daire Başkanlığı ile yapılan görüşme sonucunda alınan bilgi; 2012 Haziran ayı ilaç fatura bedelleri ödemesinin 14 Eylül 2012 Cuma günü eczacılarımızın hesabında olacak şekilde planlamasının yapıldığı yönündedir.Tüm meslektaşlarımıza önemle duyurulur.


SGK KATILIM PAYI ÖDEMESİ HAKKINDA BİLGİLENDİRME

SGK KATILIM PAYI ÖDEMESİ HAKKINDA BİLGİLENDİRME

Sosyal Güvenlik Kurumu Bütçe ve Muhasebe Daire Başkanlığı ile yapılan görüşme sonucunda alınan bilgi;Katılım payı tutarlarının ödemesinin 1 Ağustos 2012 Çarşamba günü eczacılarımızın hesabında olacak şekilde planlamasının yapıldığı yönündedir.Tüm meslektaşlarımıza önemle duyurulur.


SGK TARAFINDAN AKTARIMI GERÇEKLEŞTİRİLEMEYEN SSK VE BAĞ-KUR KATILIM PA...

SGK TARAFINDAN AKTARIMI GERÇEKLEŞTİRİLEMEYEN SSK VE BAĞ-KUR KATILIM PAYI ÖDEMELERİ İLE MART AYI REÇETELERİNE AİT HİZMET BEDELLERİ HAKKINDA BİLGİLENDİRME

Bilindiği gibi, Birliğimiz tarafından 25.06.2012 tarihinde yayımlanan duyuruda, SGK’dan alınan bilgiye göre, 2012 Mart ayı reçetelerine ait eczanelere ödenemeyen hizmet bedelleri ile birlikte katılım payı tutarlarının ödemesinin, 29 Haziran 2012 Cuma günü eczacılarımızın hesabında olacağı belirtilmişti.Ancak Kurum ile yapılan görüşmede, Cuma günü hesaplarda olan ödemelerin yalnızca Emekli Sandığı’na ait katılım payı ödemesi olduğu bilgisi alınmış olup, SSK ve Bağ-Kur’a ait katılım payı ödemesinin ise 04 Temmuz...


SGK TARAFINDAN MEDULA ECZANE PROVİZYON SİSTEMİNDE YAYIMLANAN E-REÇETE ...

SGK TARAFINDAN MEDULA ECZANE PROVİZYON SİSTEMİNDE YAYIMLANAN E-REÇETE KONULU DUYURU

01.07.2012 tarihinde başlayan E-Reçete Uygulamaları ile ilgili olarak, Medula Eczane Provizyon Sisteminde yayımlanan duyuru aşağıdaki şekildedir.MEDULA DUYURUSUTarih : 01.07.2012Konu : E-reçete Hk.Açıklama : 1 Temmuz 2012 tarihinde başlayan e-reçete uygulamasından dolayı bir çok eczanenin manuel (kağıt) ortamda yazılan reçeteleri karşılamadıkları bilgisi alınmıştır. Her hangi bir nedenle elektronik reçete (e-reçete) olarak yazılamayan durumlarda yazılan ıslak imzalı manuel reçetelerinde eskiden olduğu gibi giriş yapılarak karşılanm...


MAYIS AYI C GRUBU REÇETELERİNİN MEDULA SİSTEMİNE KAYDI SONRASINDA HAZİ...

MAYIS AYI C GRUBU REÇETELERİNİN MEDULA SİSTEMİNE KAYDI SONRASINDA HAZİRAN AYINA ATILMASI SORUNU HAKKINDA SGK NIN DUYURUSU

MAYIS AYI C GRUBU REÇETELERİNİN MEDULA SİSTEMİNE KAYDI SONRASINDA HAZİRAN AYINA ATILMASI SORUNU HAKKINDA SGK NIN DUYURUSU 38.A.00.00191804.06.2012BÖLGE ECZACI ODASIYÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI’NABirliğimiz ile Sosyal Güvenlik Kurumu arasında imzalanan ve 01.02.2012 tarihinde yürürlüğe giren Protokolün 3.7 Maddesi ve Protokol eki EK-4 ile düzenlenen hükümler doğrultusunda dağıtımına başlanmış olan C grubu listelerine dahil olan recete/ilaç gruplarının sistemden çağrılarak yeniden kaydedilmesi sonrasında ait olduğu Mayıs ...