36. Bölge Çanakkale Eczacı Odası

Tüm Duyurular

 

Eczacı Yerleştirme Sistemi (EYS) Duyurusu Hakkında

Eczacı Yerleştirme Sistemi (EYS) Duyurusu Hakkında

Eczacı Yerleştirme Sistemi (EYS) Duyurusu Hakkında Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu tarafından 17.01.2020 tarihinde (bugün) yayımlanan duyuru ile; 6197 sayılı Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Kanun ile 12/04/2014 tarihli ve 28970 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Yönetmelik hükümleri doğrultusunda nüfus kriterine tabi olan eczacılara ait başvuruların,eys.titck.gov.tradresinden erişilebilecek olan Eczacı Yerleştirme Sistemi (EYS) üzerinden20/01/2020 - 18/02/2020tarihleri arasında alınarak...


İlaç Geri Çekme İşlemi Hakkında

İlaç Geri Çekme İşlemi Hakkında

İlaç Geri Çekme İşlemi Hakkında Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu tarafından 17.01.2020 tarihinde (bugün) yayımlanan duyuruda; Vem İlaç San. ve Tic. A.Ş.’ nin ruhsatına sahip olduğu “Dormofol %2 IV İnfüzyonluk/Enjeksiyonluk Emülsiyon” adlı ürünün 907025 (SKT:06/2021), 907027 (SKT:06/2021), 908033 (SKT:07/2021) ve 907032 (SKT:06/2021) parti numaralılarına TUFAM bildirimleri ve ruhsat sahibi firmanın gönüllü geri çekme talebine istinaden, “Dormofol %1 IV İnfüzyonluk/Enjeksiyonluk Emülsiyon” adlı ür&u...


İlaç Geri Çekme İşlemi Hakkında

İlaç Geri Çekme İşlemi Hakkında

İlaç Geri Çekme İşlemi Hakkında Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu tarafından 17.01.2020 tarihinde (bugün) yayımlanan duyuruda; VEM İlaç San. ve Tic. A.Ş.’nin ruhsatına sahip olduğu “Buvasin Enjeksiyonluk Çözelti İçeren Flakon 5 mg/ml” isimli müstahzarın 712014 (SKT: 12/20) parti numarasına partikül görülmesi gerekçesiyle 19 Kasım 2015 tarih ve 29537 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Geri Çekme Yönetmeliği” ne göre 1. sınıf A seviyesinde (nihai kullanıcı seviyesi) geri çekme işlemi uygulandığı ve gereğinin yapılması konusunda ...


KKİ Uygulanmayan İlaçlar Hakkında SGK'ya Yapılan Başvurumuz

KKİ Uygulanmayan İlaçlar Hakkında SGK'ya Yapılan Başvurumuz

KKİ Uygulanmayan İlaçlar Hakkında SGK'ya Yapılan Başvurumuz Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından belirlenen ve Medula Provizyon Sistemi'nde belirtilen Kamu Kurum Iskontosu (KKİ) oranları ile ilaç dağıtım kanalları tarafından uygulanan KKİ oranları arasında bazı ilaçlar için uyuşmazlıklar olduğu bilinmektedir. Bahse konu ilaçlar sürekli artmakta olup, konuya dair bilgiler düzenli olarak Birliğimiz tarafından Sosyal Güvenlik Kurumu’na iletilmektedir. Hastalarımızın ilaca erişiminde ciddi sıkıntılar yaratan ve meslektaşlarımızın mağduriyetine yol açan bu durum il...


HASSAS TERAZİLER HAKKINDA

HASSAS TERAZİLER HAKKINDA

HASSAS TERAZİLER HAKKINDA Hassas terazi muayene ve damgaları ile ilgili; 2018 yılında muayene ve damgası yapılan ve 2018 model tartı aleti kullanan üyelerimizin 2020 yılı tartı aleti muayene ve damga müracaatı için Yetkin Kalibrasyon Damla Ümmü YETKİN’e ait ekte bulunan başvuru formunu 2 nüsha doldurup 14 Şubat 2020 tarihine kadar odamıza teslim etmemizi rica ederiz. KÜTLE SETLERİ HAKKINDA Terazilerde kullanılmakta olan kütleler için muayene başvuruları 01.01.2020 tarihinden itibaren Türk Standartları Enstitüsü (TSE) htt...


İCMAL İŞLEMLERİNİN ODA ONAYI HAKKINDA

İCMAL İŞLEMLERİNİN ODA ONAYI HAKKINDA

Farmainbox'a işlenmesi zorunlu C grubu reçeteleri, kan ürünü reçeteleri ve yatan hasta reçetelerinin icmal listelerinin oda onayı için; C grubu ve kan ürünü medula döküm listeleri ve faturaları da oda yöneticisi ve ilçe temsilcileri tarafından kontrol edilerek, icmal listelerine döküm numarası yazılarak onaylanacağından, icmal listelerini oda onayı için getirirken beraberinde medula döküm listelerinin de getirilmesi konusundadikkat edilmesini önemle rica ederiz.


E-FATURA- E-ARŞİV - E DEFTER KONULARI İLE İLGİLİ TOPLANTI HAKKINDA

E-FATURA- E-ARŞİV - E DEFTER KONULARI İLE İLGİLİ TOPLANTI HAKKINDA

3 Şubat 2020 Pazartesi günü saat 14-17 saatleri arasında Çanakkale Ticaret Borsasın'da yapılacak olan E-Fatura ,E Arşiv ,E- Defter konuları ile ilgili sadece Eczacılar ve Muhasebecilerinin katılabileceğitoplantı düzenlenmiştir. TEB 'ten gelecek danışman ve ekibinin sunacağı toplantımız, görevli ekibin iş yoğunluğu nedeni ile fatura kesim tarihimiziengellemeyecek şekilde belirlenmiştir. Katılım durumunuzu ve kaç kişi katılıcağınızı engeç 30.01.2020 tarihine kadar oda sekreterimize bildirmenizi rica ederiz.


Reçetelerin Geçerlik Süresi Konusunda Yapılan Medula Düzenlemesi Hakkı...

Reçetelerin Geçerlik Süresi Konusunda Yapılan Medula Düzenlemesi Hakkında

Reçetelerin Geçerlik Süresi Konusunda Yapılan Medula Düzenlemesi Hakkında Sağlık Uygulama Tebliği’nin “4.5.2 Reçetelerin geçerli olduğu süre” başlıklı maddesi; “(1) İlaçlar reçetenin tanzim tarihinden itibaren 4 işgünü içinde sözleşme yapılan eczanelerden temin edilecektir. Bu sürenin dışındaki müracaatlarda reçete muhteviyatı ilaçlar eczanece verilmeyecektir. …” şeklindedir. Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından, reçetelerin, tanzim tarihinden itibaren 4 iş günü içerisinde Medula Sistemine işlenmemesi ...


Dormofol İnfüzyonluk/Enjeksiyonluk Emülsiyona Uygulanan Geri Çekme İşl...

Dormofol İnfüzyonluk/Enjeksiyonluk Emülsiyona Uygulanan Geri Çekme İşlemi Hakkında

Dormofolİnfüzyonluk/EnjeksiyonlukEmülsiyona Uygulanan Geri Çekme İşlemi Hakkında Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu tarafından 14.01.2020 tarihinde (bugün) yayımlanan duyuruda; Vem İlaç firmasının ruhsatına sahip olduğu “Dormofol %2 İ.V. İnfüzyonluk/Enjeksiyonluk Emülsiyon” adlı ürünün 908035 (SKT:07/2021) parti numaralısına, TUFAM bildirimleri ve ruhsat sahibi firmanın gönüllü geri çekme talebine istinaden 19 Kasım 2015 tarih ve 29537 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Geri Çekme Yönetmeliği”ne göre 1. ...


11.10.2020 Tarihli Resmi Gazete’de Yayımlanan SUT Değişikliği ve Sağl...

11.10.2020 Tarihli Resmi Gazete’de Yayımlanan SUT Değişikliği ve  Sağlık Hizmetleri Fiyatlandırma Komisyonu Kararı Hakkında

1.10.2020 Tarihli Resmi Gazete’de Yayımlanan SUT Değişikliği ve Sağlık Hizmetleri Fiyatlandırma Komisyonu Kararı Hakkında 11 Ocak 2020 tarihli ve 31005 sayılı Resmi Gazetede “Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ” ile “Sağlık Hizmetleri Fiyatlandırma Komisyona Ait Kararlar” yayımlanmıştır. Tebliğ değişikliği metni ve komisyon kararı ekte yer almaktadır. Tüm meslektaşlarımızın bilgisine sunarız. TÜRK ECZACILARI BİRLİĞİ Tebliğ metni için tıklayınız. Komisyon kararı için tıklayınız.


E-Fatura Uygulamaları Konusunda Gelir İdaresi Başkanlığı ile Yapılan G...

E-Fatura Uygulamaları Konusunda Gelir İdaresi Başkanlığı ile Yapılan Görüşme Hakkında

E-Fatura Uygulamaları Konusunda Gelir İdaresi Başkanlığı ile Yapılan Görüşme Hakkında 19.10.2019 tarihli Resmi Gazete'deyayımlanan, belgelerin elektronik ortamda düzenlenmesine yönelik 509 sıra No’lu Vergi Usul Kanunu Tebliği’nde yer alan düzenlemeler gereğince, Birliğimizin 13.12.2019 tarihli duyurusu ile süreç hakkında bilgilendirme yapılmıştı. Tebliğin Eczacıları ilgilendiren bölümleri şu şekildedir; 2018 hesap dönemi brüt satış hasılatı 10 Milyon TL ve üzeri olan mükellefler 1/1/2020 tarihinden itibaren, 2018 veya 201...


İlaç Geri Çekme İşlemi Hakkında

İlaç Geri Çekme İşlemi Hakkında

Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu tarafından 09.01.2020 tarihinde (bugün) yayımlanan duyuruda; Menta Pharma İlaç Sanayi ve Tic. Ltd. Şti.'nin ruhsatına sahip olduğu “Ranixel 50 mg/2 ml IM/IV Enjeksiyonluk Çözelti İçeren Ampul” adlı ürünün ekli listede yer alan parti numaralılarına güvenlik gerekçesiyle 19 Kasım 2015 tarih ve 29537 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Geri Çekme Yönetmeliği” ne göre 1. sınıf B seviyesinde (nihai kullanıcıya ürünü sağlayan tüm yerlere) geri çekme işlemi uygulandığı ve gereğinin...


Mitomycin-C Kyowa Enjektabl Flakon 10 mg ve 20 mg Adlı İlaçlara Uygula...

Mitomycin-C Kyowa Enjektabl Flakon 10 mg ve 20 mg Adlı İlaçlara Uygulanan Geri Çekme İşlemi Hakkında

Mitomycin-C Kyowa Enjektabl Flakon 10 mg ve 20 mgAdlı İlaçlara Uygulanan Geri Çekme İşlemi Hakkında Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu tarafından 07.01.2020 tarihinde (bugün) yayımlanan duyuruda; Onko İlaç San. ve Tic. A.Ş” nin ithal ruhsatına sahip olduğu “Mitomycin-C Kyowa Enjektabl Flakon 10 mg” ve “Mitomycin-C Kyowa Enjektabl Flakon 20 mg” adlı ürünlerin aşağıdaki ve ekte liste halinde yer alan ilgili parti numaralılarına güvenlik gerekçesiyle 19 Kasım 2015 tarih ve 29537 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Geri Çekme ...


İlaç Geri Çekme İşlemi Hakkında

İlaç Geri Çekme İşlemi Hakkında

Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu tarafından 02.01.2020 tarihinde (bugün) yayımlanan duyuruda; Turk İlaç ve Serum San. A.Ş.’ nin ruhsatına sahip olduğu “Turkfleks İzotonik Sodyum Klorür Solüsyonu, 150 ml” adlı ürünün 9AA0024 (tüm alt seriler) serisine partikül tespiti, 9AA0023 (tüm alt seriler) ve 9AA0025 (tüm alt seriler) serilerine elyaf ve partikül tespiti ve “Turkfleks % 0,9 İzotonik Sodyum Klorür Solüsyonu, 100 ml” isimli ürünün 9AA0041 (tüm alt seriler) serisine sek...


ÖNDER DAĞITIM HİZMETLERİ OCAK 2020 AYI SGK YA KESİLEN FATURA TESLİMİ

ÖNDER DAĞITIM HİZMETLERİ  OCAK 2020 AYI SGK YA KESİLEN FATURA TESLİMİ

ÖNDER DAĞITIM HİZMETLERİ OCAK 2020 AYI SGK YA KESİLEN FATURA TESLİMİ POŞETLERİN TOPLANMASI 10 OCAK CUMA; Pazarköy+Kalkım+Hamdibey+Yenice+Çan+Biga+Etili+Bayramiç+Ezine+Küçükkuyu+Ayvacık 11 OCAK CUMARTESİ ; Eceabat+Gelibolu+Lapseki+Umurbey+Çanakkale Merkez+Kepez+ Geyikli+Mahmudiye DUYURULAR ÖNEMLİ (HER KESİLEN FATURA AYRI POŞET VEYA EVRAK OLACAKTIR.) *İzmir SGK nın istemiş olduğu form her ay hazırlanacak(sadece bir adet çıkartılacak)ve teslim ettiğiniz reçetelere ait döküm özet bilgisinden sadece 1 er sayfa çıkarılacaktır.Gelen arkadaşl...


TİTCK’nın Ürün Takip Sistemi Tekil Takip Süreçlerine İlişkin Duyurusu...

TİTCK’nın Ürün Takip Sistemi Tekil Takip Süreçlerine  İlişkin Duyurusu Hakkında

Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu tarafından 31.12.2019 (bugün) “2019/ÜTSG-13 Ürün Takip Sistemi Tekil Takip Süreçleri Hakkında Bilgilendirme Duyurusu” başlıklı olarak yayımlanan duyuruda meslektaşlarımızın yürüteceği işlemlere yönelik olarak; “2019/ÜTSG-10 Ürün Takip Sistemi Tekil Takip Süreçleri Hakkında Erteleme Duyurusu” ile tıbbi cihazların tekil takip süreçlerinde dikkat edilmesi gereken hususların izah edildiğine değinilerek; anılan duyuru’daki hükümlere ilişkin olarak; SGK...


Ürün Takip Sistemi Kayıtlarının Tamamlanması Hakkında

Ürün Takip Sistemi Kayıtlarının Tamamlanması Hakkında

Ürün Takip Sistemi Kayıtlarının Tamamlanması Hakkında Bilindiği üzere; 12.06.2017 tarihi itibari ile tıbbi cihaz kayıt/bildirim işlemleri, ürün hareketleri ve ilgili diğer iş ve işlemler Ürün Takip Sistemi (ÜTS) üzerinden takip edilmektedir. 06.12.2019tarihli, “2019/ÜTSG-12 Ürün Takip Sistemi’nde Stok Bildirim İşlemlerine İlişkin Duyuru” başlıklı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu duyurusu ve bu bağlamda 10.12.2019 tarihinde Birliğimiz web sayfasından yapılan bilgilendirme ile; “30.10.2019 tarihli...


YENİ YIL MESAJI

YENİ YIL MESAJI

Tüm meslektaşlarımızın ve Eczanede çalışan Yardımcı Elemanlarımızın, aileleri ile birlikte Yeni Yılını kutlar; sağlıklı, mutlu yıllar dileriz.


VERBİS’e Kayıt Tarihlerinin Uzatılması Hakkında

VERBİS’e Kayıt Tarihlerinin Uzatılması Hakkında

Kişisel Verileri Koruma Kurumu tarafından, 27.12.2019 tarihinde Kurumun internet sayfasında yayımlanan ve 27.12.2019 tarihli Bölge Eczacı Odası yazımız ile duyurulan “VERBİS’e Kayıt Tarihlerinin Uzatılması” konulu duyuru, 28 Aralık 2019 Tarihli ve 30992 Sayılı Resmi Gazete’de de yayımlanmıştır. Tüm meslektaşlarımızın bilgisine sunarız. TÜRK ECZACILARI BİRLİĞİ Kişisel Verileri Koruma Kurumu Kurul Kararı için tıklayınız.


DENİZ HAVA ÜS KOMUTANLIĞI REÇETELERİ HAKKINDA

DENİZ HAVA ÜS KOMUTANLIĞI REÇETELERİ HAKKINDA

Deniz Hava Üs Komutanlığından çıkan reçeteleri karşılamak isteyen eczacılarımızın 03.01.2020tarihine kadar odamız sekreterlerine bilgi vermesi rica olunur.