36. Bölge Çanakkale Eczacı Odası

SGK Haberleri


BALIKESİR SGK İL MÜDÜRLÜĞÜNDEN BİLDİRİLMİŞTİR.YURTDIŞI REÇETELERİ HAK...

 BALIKESİR SGK İL MÜDÜRLÜĞÜNDEN BİLDİRİLMİŞTİR.YURTDIŞI REÇETELERİ HAKKINDA

Yurtdışı sigortalılarımıza ait reçetelerin kontrolü sonucu karşılaşılan eksiklikler,hatalar ve alınması gereken önlemler yazımız ekindeki listede belirtilmiş oluo,bu reçetelerin karşılanmasında bu kritelere uyulması gerekmektedir.Gereğini bilgilerinize rica ederim.Dr.Süleyman Tekirdağ1-) Yurtdışı ilaç faturaları ülke bazında ayrılmadan,tek bir fatura olarak kesilecektir.2-) Standart bir uygulama birliği sağlanması bağlamında,yurtdışı reçeteleri için provizyon sisteminden deneme çıktısının alınmasına müteakip Eczacı Odasının web...


ÇOK ÖNEMLİ SGK SÖZLEŞME FESHİ!!!!

ÇOK ÖNEMLİ SGK SÖZLEŞME FESHİ!!!!

Değerli Meslektaşlarımız,Sosyal Güvenlik Kurumu, Provizyon sistemine ve Türk Eczacıları Birliği’ne gönderdiği yazı ile SGK eczane sözleşmelerini 15.01.2010 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere tek taraflı olarak feshettiğini bildirmiştir. 15.01.2010 Tarihine kadar reçete karşılamada bir sorun yoktur.Gelişmeler oldukca tarafınıza duyurulacaktır.


SGK NIN SÖZLEŞME FESHİ HAKKINDA BİLGİLENDİRME

SGK NIN SÖZLEŞME FESHİ HAKKINDA BİLGİLENDİRME

16.12.2009 günü Sosyal Güvenlik Kurumu, Birliğimiz ve SGK arasında bağıtlanmış olan İlaç Alım Protokolü’nü aynı Protokol’ün 10.1 maddesine dayanarak (“Taraflar bir ay önceden yazılı bildirimde bulunmak şartıyla, bu protokolü feshetme hakkına sahiptirler”) tek taraflı biçimde feshetmiştir. Buna göre, fesih, tebliğ edildiği tarihten itibaren (16.12.2009) bir ay sonra, 16.01.2010 tarihinden itibaren geçerli olacaktır. Tek tek meslektaşlarımız ve Kurum arasında yapılmış olan sözleşmeler de bu tarihe kada...


SGK İL MÜDÜRLÜĞÜNDEN BİLDİRİLMİŞTİR

SGK İL MÜDÜRLÜĞÜNDEN BİLDİRİLMİŞTİR

Ekim 2009 dönemi fatura teslimatı ve kontrolü sırasında gözlenen bazı aksaklıklar için alınması gereken önlemler yazımız ekindeki listede belirtilmiştir.Fatura düzeni ve teslimatına dair standartların oluşturulması bağlamında anılan listede belirtilen hususlara uyulması gerekmektedir.Konunun önemine binaen üyelerinizin en kısa sürede bilgilendirilmesi için,gereğini bilgilerinize rica ederim.DR.MURAT AKINSağlık Sosyal Güvenlik Merkez Müdürü V.FATURA TESLİMATI SIRASINDA KARŞILAŞILAN SORUNLAR İÇİN ALINACAK ÖNLEM...


ÖRNEK!!! SGK KUPÜR İPTALLERİ

ÖRNEK!!! SGK KUPÜR İPTALLERİ

Kasım ayı reçete kupürleri iptaliekte sunulan reçete gibiyapılacaktır. Ek-1


SGK TARAFINDAN YATIRILAMAYAN 2009 AĞUSTOS REÇETE BEDELLERİ HAKKINDA

SGK TARAFINDAN YATIRILAMAYAN 2009 AĞUSTOS REÇETE BEDELLERİ HAKKINDA

Bilindiği gibi 18.11.2009 tarihinde (dün), 2009 Ağustos ayı ilaç fatura bedelleri kapsamındaki ödemeler eczacılarımızın hesabına aktarılmıştı.Ancak bazı İl Müdürlüklerinin para aktarımını gerçekleştirememiş olmasından dolayı meslektaşlarımızın bir kısmı almaları gereken bu ödemeleri alamamışlardır.Bu konuda SGK ile Birliğimiz arasında yapılan görüşmeler sonucunda,72.726.528,71 TL’lik ödenmeyen tutarın 19.11.2009 tarihinde (bugün) eczacılarımızın hesabına aktarılacağı bilgisi alınmıştır.Meslektaşlarımıza önemle duyurulur...


SGK ÖDEMELERİ HAKKINDA BİLGİLENDİRME

SGK ÖDEMELERİ HAKKINDA BİLGİLENDİRME

Sosyal Güvenlik Kurumu Bütçe ve Muhasebe Daire Başkanlığı ile yapılan görüşme sonucunda;2009 Ağustos ayı ilaç fatura bedelleri kapsamında, 936.072.262,97 TL’lik tutarın 18 Kasım 2009 Çarşamba günü eczacılarımızın hesabında olacağı bilgisi alınmıştır.


SGK IBAN NUMARALARI HAKKINDA

SGK IBAN NUMARALARI HAKKINDA

SGK fatura ödemelerinin yattığıbankahesabınızınIBAN numarasını 16.11.2009 tarihine kadar odaya bildirmeniz önemle rica olunur.


SGK ÖDEMELERİ HAKKINDA

SGK ÖDEMELERİ HAKKINDA

BUGÜN ECZANELERE YAPILAN ÖDEMELERDE BAZI ECZANELERE MÜKERRER ÖDEMELER YAPILMIŞ BÖYLE CEZANELER VARSA AŞAĞIDA SGK ‘A AİT BANKA HESAPLARINA GERİ İADE EDİLMESİ İÇİN KENDİ BANKALARINI TALİMATLANDIRMALARI GEREKİYOR.BANKA ADI ŞUBE ADI HESAP NO ------------------------------------------------ ------------------------ZİRAAT BANKASI KURUMSAL ŞB. 37712011 – 5005 ANKARAT.İŞ BANKASI KURUMSAL ŞB 10945ANKARAT.HALK BANKASI KURUMSAL ŞB 79000020ANKARA


SGK 2008 YILI REÇETELERİNİN İNCELENMESİ HAKKINDA

SGK 2008 YILI REÇETELERİNİN İNCELENMESİ HAKKINDA

Değerli Mesklektaşımız , 2008 Yılı SGK reçete örneklemesi için Bursa SGK Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü tarafından yardımcı eleman talep edilmiştir. Bursa Eczacı Odasınca görevlendirilen yardımcı elemanların masrafları için odamıza düşen pay 8,466,90 TL dir. 2008 yılında SGK ile sözleşmesi olan eczanelerin ödeyeceği pay 50,70 TL olup üyelerimizin 30.04.2009 mesai bitimine kadar odaya nakit olarak ödemeleri önemle rica olunur. EK :1- Bursa Eczacı Odasından gelen yazı 2- Odalara bölünen maliyet hesabı...


SGK NIN, İLKÖĞRETİM VE ORTAÖĞRETİM KURUMLARINDA PARASIZ YATILI VEYA BU...

SGK NIN, İLKÖĞRETİM VE ORTAÖĞRETİM KURUMLARINDA PARASIZ YATILI VEYA BURSLU OKUYAN ÖĞRENCİLERDEN KATILIM PAYI ALINMASI HAKKINDAKİ CEVABİ YAZISI

Bilindiği gibi, Sosyal Güvenlik Kurumu Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü’nün 17.01.2012 tarihinde yayımlamış olduğu “Yeşil kart devri ve genel sağlık sigortası tescil işlemleri” konulu ve 2012/2 sayılı Genelgesi’nin 2.2 Sağlık yardımları öğrenim gördükleri okullarınca karşılanan öğrenciler maddesi gereğince, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı ilköğretim ve ortaöğretim kurumlarında parasız yatılı veya burslu okuyan öğrencilerin sağlık hizmetleri ve tedavi yardımlarının 01.01.2012 tarihinden itibaren Sosyal G&uum...