36. Bölge Çanakkale Eczacı Odası

Tüm Duyurular

 

FİYAT DÜŞÜŞLERİNDEN DOLAYI ECZANELERİMİZİN ERİMESİNE SEYİRCİ KALMAYIN!...

FİYAT DÜŞÜŞLERİNDEN DOLAYI ECZANELERİMİZİN ERİMESİNE SEYİRCİ KALMAYIN! TIKLAYIN!

Bilindiği gibi, 18.09.2009 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Tebliğler ve İlaç Fiyatları Hakkında Karar ile yapılan düzenlemeler ile ilgili olarak izlenen süreç, ilgili Bakanlıklar ve Kurum yetkilileri ile yapılan görüşmeler ve sürdürülen çalışmalar Bölge Eczacı Odası yazıları ve web sitemizde yayımlanan duyurular ile aktarılmaktadır. Birliğimiz tarafından sürdürülen çalışmalara katkı sağlanması amacıyla, sağlıkta alınan tasarruf tedbirlerin ile ilgili uygulamaların ve düzenleme değişikliklerinin, ec...


OSTEOPOROZ İLAÇLARININ YAZIMI VE RAPORLARI HAKKINDA

OSTEOPOROZ İLAÇLARININ YAZIMI VE RAPORLARI HAKKINDA

ESKİ OSTEOPOROZ RAPORLARI İÇİN BİLGİLENDİRME***19/10/2009 tarihinden önce çıkarılmış raporlar(bundan böyle eski raporlar diye anılacaktır) ve KMY belgeleri süresi sonuna kadar geçerlidir. (Kemik Yoğunluğu Ölçümü en erken 1 yıl sonra tekrar edilebilir ve yılda bir defadan daha sık yapılamaz şartı nedeniyle)***Eski raporlarda herhangi bir ekleme(bifosfonat intoleransı veya ağrılı vertebral kırığı) yapılmasına gerek yoktur.***19 Ekim 2009 öncesi KMY belgelerinde yeni genelgede belirtilen bölgelerdeki yeni değerler ARANMAYACAK, &o...


SGK ÖDEMELERİ HAKKINDA

SGK ÖDEMELERİ HAKKINDA

BUGÜN ECZANELERE YAPILAN ÖDEMELERDE BAZI ECZANELERE MÜKERRER ÖDEMELER YAPILMIŞ BÖYLE CEZANELER VARSA AŞAĞIDA SGK ‘A AİT BANKA HESAPLARINA GERİ İADE EDİLMESİ İÇİN KENDİ BANKALARINI TALİMATLANDIRMALARI GEREKİYOR.BANKA ADI ŞUBE ADI HESAP NO ------------------------------------------------ ------------------------ZİRAAT BANKASI KURUMSAL ŞB. 37712011 – 5005 ANKARAT.İŞ BANKASI KURUMSAL ŞB 10945ANKARAT.HALK BANKASI KURUMSAL ŞB 79000020ANKARA


18 EKİM PAZAR GÜNÜ İSTANBUL KADIKÖY MEYDANINDAYIZ

18 EKİM PAZAR GÜNÜ İSTANBUL KADIKÖY MEYDANINDAYIZ

İstanbul Tabip Odası, İstanbul Eczacı Odası, İstanbul Veteriner Hekimler Odası, İstanbul Diş Hekimleri Odası, Sağlık Emekçileri Sendikası ve Dev Sağlık-İş; 18 Ekim 2009 Pazar günü İstanbul Kadıköy’de “TÜRKİYE’NİN SAĞLIĞI KÖTÜYE GİDİYOR” SUSMA(YACAĞIZ)!” ana teması ile bir miting düzenlemektedir. Sağlık alanında hizmet veren tüm meslek mensuplarının sorunlarının dile getirileceği bir platform olan bu mitingi, Türk Eczacıları Birliği olarak bizler de desteklemekte ve eczacılığın içinden geçtiği bu san...


13 ÜNCÜ BAŞKANLAR DANIŞMA KURULU SONUÇ BİLDİRGESİ

13 ÜNCÜ BAŞKANLAR DANIŞMA KURULU SONUÇ BİLDİRGESİ

TÜRK ECZACILARI BİRLİĞİ13 ÜNCÜ BAŞKANLAR DANIŞMA KURULU SONUÇ BİLDİRGESİTürk Eczacıları Birliği ve 51 Eczacı Odası, 18 Eylül 2009 tarihinde yayımlanan Tebliğler ve İlaç Fiyat Kararnamesi ile ilgili değerlendirme yapmak üzere, 7 Ekim 2009 tarihinde Ankara’da toplanmış ve aşağıdaki sonuç deklarasyonunu yayımlamıştır: SAĞLIKTA YENİ DÜZENLEMELER SAĞLIKSIZLIK VE KAOS DEMEKHükümet, 18 Eylül tarihinde yaptığı mevzuat değişiklikleri ile, beklenen 15.6 milyar düzeyindeki ilaç harcamasını bütçe rakamları...


ÖNEMLİ!!!MUAYENE KATILIM PAYLARININ ECZANELERDEN TAHSİLİ UYGULAMALARI ...

ÖNEMLİ!!!MUAYENE KATILIM PAYLARININ ECZANELERDEN TAHSİLİ UYGULAMALARI HAKKINDA

18.09.2009 tarih 27353 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Sağlık Uygulama Tebliğinde yapılan düzenlemeler doğrultusunda, kurum sigortalı ve hak sahiplerinin sağlık kurum ve kuruluşlarında yapılan muayeneleri için kendileri tarafından ödenmek üzere belirlenen yeni katkı payı tutarlarının uygulamasına 01.10.2009 tarihinde başlanmıştır. Uygulamanın başladığı tarih itibariyle Kurum provizyon sistemine reçete girişi sonrasında ekrana yansıyan ve eczane tarafından tahsil edilmesi gereken tutarlar ile ilgili olarak bazı tereddütler oluştuğu üyelerimiz taraf...


ÖNDER DAĞITIMA EYLÜL AYI FATURA TESLİMİ HAKKINDA..

ÖNDER DAĞITIMA EYLÜL AYI FATURA TESLİMİ HAKKINDA..

8 EKİM 2009 PERŞEMBEYenice+Biga+Çan+Bayramiç+Ezine(Karabiga-Oğuz+Balıklıçeşme Biga Odadan alınacak)9 EKİM 2009 CUMAKepez+Çanakkale Merkez+Lapseki+Gelibolu+Eceabat Merkezde Kalanlar+Ayvacık (Bozcaada+Gökçeada+Gülpınar+İntepe Odadan alınacak)13 EKİM 2009 SALIPazarköy+Kalkım+Hamdibey+Yenice+Biga+Çan+Bayramiç+Ezine(Geyikli)+Ayvacık(Karabiga-Oğuz+Balıklıçeşme Biga Odadan alınacak)14 EKİM 2009 ÇARŞAMBAKepez+Çanakkale Merkez+Lapseki+Gelibolu+Eceabat Merkezde Kalanlar+Küçükkuyu+Ayvacık(Bozcaada+Gö...


BASIN AÇIKLAMASI-SAĞLIK EMEKÇİSİ ECZACILAR VEZNEDAR DEĞİLDİR!

BASIN AÇIKLAMASI-SAĞLIK EMEKÇİSİ ECZACILAR VEZNEDAR DEĞİLDİR!

BASIN AÇIKLAMASI SAĞLIK EMEKÇİSİ ECZACILAR VEZNEDAR DEĞİLDİR!Değerli Basın Mensupları,Birçok ülkede bireysel hak tanımı kapsamında sağlık bir temel hak olarak kabul edilmektedir. İnsanların sahip oldukları dil, din, ırk, cinsiyet ve gelir gibi unsurlara bakılmaksızın sağlık hizmetlerinden eşit faydalanmaları konusunda, genel bir kabul söz konusudur. Özellikle yoksullara devletin sınırsız tedavi hizmeti sağlaması sosyal bir sorumluluk ve görevdir. Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın 41 maddesinde de belirtildiği üzere, Devlet, ailenin huzur...


TEB VE ECZACI ODALARI NDAN EŞZAMANLI BASIN AÇIKLAMASI

TEB VE ECZACI ODALARI NDAN EŞZAMANLI BASIN AÇIKLAMASI

1 EKİMDE YAPILACAK EŞZAMANLI BASIN AÇIKLAMASI HAKKINDA DUYURU- Tedavi Katılım Payının Uygulanması Hakkında Tebliğ (Sıra No: 12) (Maliye Bakanlığı’ndan),- 2008 Yılı Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan)- Beşeri İlaçların Fiyatlandırılmasına Dair Kararda Değişiklik Yapılması Hakkında Bakanlar Kurulu Kararı yayınlanmış ve yapılan bu değişikliklerle;a) Birinci basamak sağlık hizmetlerine 2 TL katılım payı getirilmiş,b) Hekim ve diş hekimi muayenesi nedeniyle uygulanacak katılım payı tutarları; 01/10/2009 tarihinde...


MUAYENE ÜCRETLERİ!!! 01.10.2009 TARİHİNDEN İTİBAREN UYGULAMAYA BAŞLANA...

MUAYENE ÜCRETLERİ!!! 01.10.2009 TARİHİNDEN İTİBAREN UYGULAMAYA BAŞLANACAKTIR!

MALİYE BAKANLIĞINDAN TEBLİĞ18 Eylül 2009 CUMAResmî GazeteSayı : 27353TEBLİĞ Maliye Bakanlığından:TEDAVİ KATILIM PAYININ UYGULANMASI HAKKINDA TEBLİĞ(SIRA NO: 12)1- AmaçBu Tebliğin amacı; kapsama dahil kişilerden, ayakta tedavilerinde hekim ve diş hekimi muayenelerinde, vücut dışı protez ve ortez kullanımlarında ve yardımcı üreme yöntemi tedavilerinde katılım payı alınmasına ilişkin esas ve usullerin tespit edilmesidir.2- KapsamBu Tebliğ;a) Kamu idarelerinde 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 4 üncü ma...


MUAYENE ÜCRETLERİ!!! 01.10.2009 TARİHİNDEN İTİBAREN UYGULAMAYA BAŞLANA...

MUAYENE ÜCRETLERİ!!! 01.10.2009 TARİHİNDEN İTİBAREN UYGULAMAYA BAŞLANACAKTIR!

SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNDAN TEBLİĞ2008 Yılı Sosyal Sigortalar Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ18 Eylül 2009 CUMAResmî GazeteSayı : 27353TEBLİĞSosyal Güvenlik Kurumundan: 2008 YILI SOSYAL SİGORTALAR KURUMU SAĞLIK UYGULAMATEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞMADDE 1 – 29/9/2008 tarihli ve 27012 sayılı birinci mükerrer Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “2008 Yılı Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliği” nin (SUT) “Ayakta tedavide hekim ve diş hekimi muayenesi katılım p...


İYİ BAYRAMLAR

İYİ BAYRAMLAR

Değerli Meslektaşımız,Ramazan Bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluk dolu nice bayramlar dileriz. 36.BÖLGE ÇANAKKALE ECZACI ODASI YÖNETİM KURULU


2009 YILI GÖREV DAĞILIMI

2009 YILI GÖREV DAĞILIMI

18 Eylül 2009 Perşembe günü yapılan Yönetim Kurulu toplantısında görev dağılımı yapılmıştır. YÖNETİM KURULU Başkan : Ecz. N.Jale KARAATA Genel Sekreter : Ecz. Sevinç Çetin Sayman : Ecz. Semih BALIKÇI Üye : Ecz. Mehmet TAVUKÇU Üye : Ecz. Nevin KÖYATASI DENETLEME KURULU Başkan : Ecz. Erhan YILMAZ Üye : Ecz. Neriman DOĞANCALI Üye : Ecz. Şeyma BAHAR VAROL HAYSİYET DİVANI Üye : Ecz. N.Nilgün YILMAZ Üye : Ecz. Mücella CELEPSOY Üye : Ecz. Vahit GÜLER Üye : Ecz. Derya CELEP Üye...


ÖNDER DAĞITIMA EYLÜL AYI FATURA TESLİMİ HAKKINDA..

ÖNDER DAĞITIMA EYLÜL AYI FATURA TESLİMİ HAKKINDA..

ÖNDER DAĞITIM ÇANAKKALE ECZANELERİNİN EYLÜL AYI SGK FATURA TOPLAMA PROGRAMI7 EYLÜL 2009 PAZARTESİYenice+Biga+Çan+Bayramiç+Ezine(Karabiga-Oğuz+Balıklıçeşme Biga Odadan alınacak)8 EYLÜL 2009 SALIKepez+Çanakkale Merkez+Lapseki+Gelibolu+Eceabat Merkezde Kalanlar+Ayvacık (Bozcaada+Gökçeada+Gülpınar+İntepe Odadan alınacak)12 EYLÜL 2009 CUMARTESİPazarköy+Kalkım+Hamdibey+Yenice+Biga+Çan+Bayramiç+Ezine(Geyikli)+Ayvacık(Karabiga-Oğuz+Balıklıçeşme Biga Odadan alınacak)14 EYLÜL 2009 PAZARTESİKepez+&...


2009 YILI SEÇİMLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI

2009 YILI SEÇİMLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI

36.BÖLGE ÇANAKKALE ECZACI ODASI GENEL KURUL ÇAĞRISIDIR2009 Yılı Seçimli Genel Kurulumuz 11 Eylül 2009 Cuma Günü Saat 14:30 da Eczacı odamızda yapılacaktır. Çoğunluk sağlanmadığı taktirde çoğunluğa bakılmaksızın 12 Eylül 2009 Cumartesi 14:30da aşağıdaki gündemle aynı yerde yapılacaktır. Seçimler 13 Eylül 2009 Pazar günü saat 09:00-17:00 arasında Eczacı Odamızda yapılacaktır. YÖNETİM KURULU ADINA BAŞKAN Ecz. N.JALE KARAATAGÜNDEM1- Açılış2- Divan Kurulu Heyeti seçimi ve Saygı ...


20 AĞUSTOSTA ODADA TOPLANIYORUZ

20 AĞUSTOSTA ODADA TOPLANIYORUZ

20Ağustos Perşembe günü saat 17:00 de odamızda güncel konularla ilgili olarak yapacağımız toplantıya katılımınız rica olunur.


FIP KONGRESİ

FIP KONGRESİ

Değerli Meslektaşım;Büyük bir gurur ve onurla iletmek isteriz ki Türk Eczacıları Birliği, yaklaşık 3 yıllık bir çaba sonucu bilimsel olarak eczacılık alanının en büyük organizasyonlarından biri olan Uluslararası Eczacılık Federasyonu (FIP) Kongresi’nin 2009 yılında İstanbul’da düzenlenmesi için gerekli çalışmaları yapmış ve bu kongrenin Türk Eczacıları Birliği (TEB) ev sahipliğinde 03 - 08 Eylül 2009 tarihlerinde İstanbul Lütfi Kırdar Kongre Merkezi’nde gerçekleşmesini sağlamış bulunmaktadır.Kongremize d...


ACTİQ VE DUROGESİC İSİMLİ KIRMIZI REÇETEYE TABİ İLAÇLAR HAKKINDA

ACTİQ VE DUROGESİC İSİMLİ KIRMIZI REÇETEYE TABİ İLAÇLAR HAKKINDA

Sağlık Bakanlığı İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan ACTİQ Oromukozal Aplikatörlü isimli ilaç hakkındaki 2009/46 sayılı genelge ve DUROGESİC Transdermal Flaster isimli ilaç hakkındaki 2009/47 sayılı genelge yazımız ekindedir. 2009/46 sayılı genelge ile ACTİQ 200-400-800 mcg Oromukozal Aplikatörlü Pastil isimli ilaçların maksimal dozlarının, kullanımda yaşanan mağduriyetin giderilmesi amacıyla 2 (iki) katı doza çıkartıldığı, bu nedenle bir kırmızı reçeteye yazılabilecek maksimal dozların;ACTİQ ...


51 ECZACI ODASI BAŞKANININ İMZASI İLE YAYIMLANAN DEKLARASYON

51 ECZACI ODASI BAŞKANININ İMZASI İLE YAYIMLANAN DEKLARASYON

Son beş yıl içerisinde, eczanelerin ilaç satış koşullarındaki zorunlu değişimler, eczaneler aleyhine birçok olumsuzluğu beraberinde getirmiştir.Eczacı kamuoyu, sosyal güvenlik kuruluşları ile hak arama mücadele süreci içerisinde iken, ilaç firmaları eczacılara yapmış oldukları ticari ıskontoları 2002 yılından bu yana, sürece yayılan bir şekilde ve sistemli olarak düşürmüş, sonunda da tamamen ortadan kaldırmışlardır.İlaç fiyatlarında meydana gelen sürekli düşüşler, eczane stoklarında azımsanamayacak zara...


İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜNDEN GELEN DUYURU HAKKINDA

İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜNDEN GELEN DUYURU HAKKINDA

İlimiz genelinde yapılan 2009 yılı birinci dönem Eczane denetimlerinde bazı eczanelerde İl Sağlık Müdürlüğümüzün bilgisi dahilinde olmadan Eczane krokisi ile bölümleri üzerinde tadilat yapıldığı tespit edilmiştir.Eczaneler ve Eczane Hizmetleri Hakkında Yönetmelik’in 13. maddesi gereği Eczane krokisi ile bölümleri üzerinde tadilat yapılması istendiğinde İl Sağlık Müdürlüğümüze bilgi verilmesi gerekmekte olup Valilik Makamınca uygun görülmedikçe Eczane krokisi ile bölüm...