36. Bölge Çanakkale Eczacı Odası

Tüm Duyurular

 

LİPİD DÜŞÜRÜCÜ İLAÇLAR HAKKINDAKİ YENİ UYGULAMA TEMMUZ AYINI KAPSAMIYO...

LİPİD DÜŞÜRÜCÜ İLAÇLAR HAKKINDAKİ YENİ UYGULAMA TEMMUZ AYINI KAPSAMIYOR

LİPİD DÜŞÜRÜCÜ İLAÇLARDA SON DURUM...LİPİD DÜŞÜRÜCÜ İLAÇLAR HAKKINDA SON DURUMBilindiği gibi, Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından yayımlanan ve 17.07.2009 tarihinde yürürlüğe giren 2009/91 sayılı Genelge ile Sağlık Uygulama Tebliği eki Hasta Katılım Payından Muaf İlaçlar Listesinin (Ek-2) 4.8.Hiperkolestrolemi, hiperlipidemi” maddesinin başlığı, “4.8.Primer ve Ailevi Hiperkolesterolemi” şeklinde yeniden düzenlenmiştir.Bu düzenleme itibariyle, konunun yarattığı sıkıntılar üzerine Birl...


BİLİM İLAÇ FİRMASI DEĞİŞEN İSKONTO ORANLARI

BİLİM İLAÇ FİRMASI DEĞİŞEN İSKONTO ORANLARI

Sayın Eczacılarımız,İlaç sektörünün köklü ve öncü kuruluşu olmanın verdiği sorumluluk anlayışından hareketle, müşterilerimizi memnun etmenin öncelikli görevimiz olduğu bilinci ile beklentileri doğru anlamak ve karşılamak şirketimiz için vazgeçilmez bir değerdir. Eczanelerimizin karlılıklarına katkı amacıyla 01 Nisan 2009 tarihinde 38 ürünümüzün ticari iskontosunu artırmıştık. Bu yaklaşıma paralel olarak, 20 Temmuz 2009 tarihinden geçerli olacak şekilde ekte yer alan 32 ürünüm&u...


REÇETELERDE DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR

REÇETELERDE DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR

Defterdarlık Muhasebemüdürlüğümüzce kurumlardan gelen ilaç ödemelerine ilişkin evrakların ekindeki reçetelerin kontrol işlemlerinde , reçetelerin düzenlenmesi aşamasında meydana gelen aşağıdaki eksiklikler tespit edilmiştir. Bunlar, 1- Farmasotik eşdeğeri verilen ilaçlarda eczacı onayın bulunmadığı , 2- Sağlık kurulu raporlarında sürenin geçip geçmediğinin dikkate alımadığı,3- Yatan hastalara ait ilaçların,hastane eczanelerinde bulunmaması halinde dışardan temin edilen ilaç ödemelerinde re&cced...EŞDEĞER İLAÇ KULLANIMI GENELGESİ YAYIMLANDI!

EŞDEĞER İLAÇ KULLANIMI GENELGESİ YAYIMLANDI!

Eşdeğer ilaç, referans ilaçlarla aynı etken maddeye sahip, eşdeğer olduğu bilimsel deneylerle kanıtlanmış, aynı etkinlik, aynı kalite ve aynı güvenilirlikteki ilaca verilen isimdir. Üyelerimiz, almış oldukları eğitim doğrultusunda, doktor tarafından reçeteye yazılan ilaç yerine, aynı etkinlik, kalite ve güvenilirlikteki farmasötik eşdeğerini verme yetkisine sahiptir. Bilimsel Eczacılığın Kuruluşunun 170.Yıldönümü Kutlamaları kapsamında başlattığımız, hastalarımızın sağlık güvenliği, gerekse ülke kaynaklarının daha doğru, ...


MUAYENE KATILIM PAYI HAKKINDA BİLGİLENDİRME

MUAYENE KATILIM PAYI HAKKINDA BİLGİLENDİRME

Bilindiği üzere Sosyal Güvenlik Kurumu ile sözleşmeli ikinci ve üçüncü basamak resmi ve özel sağlık kurumlarında hekim ve diş hekimi muayenesi için katılım payının 02.06.2009 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 2 TL olarak uygulanacağı bildirilmiş, provizyon sistemi de bu uygulama değişikliğine uygun olarak aynı tarih itibariyle düzenlenmiştir. 2008 Yılı Maliye Bakanlığı Tedavi Yardımına İlişkin Uygulama Tebliği kapsamındaki kişiler için tahsil edilecek muayene katılım paylarında bir değişiklik söz konusu olmamış...


MUAYENE KATILIM PAYI 2 TL

MUAYENE KATILIM PAYI 2 TL

T.C.Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı tarafından www.sgk.gov.tr de yayımlanan 01.06.2009 tarihinde yayımlanan duyuru ile; Kurum ile sözleşmeli ikinci ve üçüncü basamak resmi ve özel sağlık kurumlarında hekim ve diş hekimi muayenesi için katılım payının 2 Haziran 2009 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 2 (iki) TL olarak uygulanacağı bildirilmiştir.Kurum Provizyon sisteminde gerekli düzenleme yapılmıştır. Tüm üyelerimize duyurulur.


İLAÇ FATURALARI HAKKINDA

İLAÇ FATURALARI HAKKINDA

Vekil Ebe ve Hemşirelerin daha önceleri provizyon sistemine girişi yapılamadığından java listelerine dahil edilemediği için bayt sisteminden manuel fatura kesilerek ödemesi için Müdürlüğümüze gönderilmekte idi. Ancak bundan sonra vekil Ebe ve Hemşireler ile bakmakla yükümlü oldukları yakınlarının da provizyon sistemine girişi yapılmış olup, aynen kadrolu memurlarda olduğu gibi Sağlık Müdürlüğü’nün saymalık kodu ile girilerek java listelerine dahil edilebilecektir. Ayrıca Müdürlüğ...


YEŞİL KARTLILARIN MUAYENE ÜCRETLERİ HAKKINDA

YEŞİL KARTLILARIN MUAYENE ÜCRETLERİ HAKKINDA

T.C ÇANAKKALE VALİLİĞİ İl Sağlık Müdürlüğü Sayı: B104ISM4170011-010.02-8961 Konu: Yeşil Kart Tedavi Katılım Payı TÜRK ECZACILAR BİRLİĞİ36. BÖLGE ÇANAKKALE ECZACI ODASI BAŞKANLIĞI’NA İLGİ: 09/04/2009 tarih ve 6319 no lu yazımız. İlgi yazımızda belirtildiği üzere 31/12/2008 tarih ve 27097 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Tedavi Katılım Payının Uygulanması Hakkında Tebliğ’de Acil Poliklinik Muayene Ücretinden Katılım Payı Alınmaz denilmekte olup Acil Polikliniğine müracaat eden Yeşil Kartlı Hastalardan muayene ücreti...


NÖBETLER HAKKINDA

NÖBETLER HAKKINDA

Değerli Meslektaşlarım ,Son günlerdeki gelişen olaylar neticesinde yapılan nöbet değişikliklerini sizlerle paylaşıyoruz.22 Nisan Deniz Eczanesi - 9 Haziran Çanakkale Eczanesi24 Nisan Çetin Eczanesi - 4 Haziran Yaprak Eczanesi29 Nisan Doğan Eczanesi - 3 Temmuz Gülsün Eczanesiyukarıdaki tarihlerdeki eczaneler karşılıklı olarak nöbet değiştirmişlerdir.Daha sonra bir değişiklik olduğu takdirde sizlere ayrıca bildirilecektir.


YEŞİL KART TEDAVİ KATILIM PAYI HAKKINDA

YEŞİL KART TEDAVİ KATILIM PAYI HAKKINDA

Müdürlüğümüze teslim edilen Yeşil Kart faturalarının ekinde yer alan Yeşil Kart muayene Katılım Payı Tahsilat Listelerinde, bazı hastalardan Acil Polikliniklere müracaat etmelerine rağmen muayene katılım ücretinin tahsil edildiği buna gerekçe olarak da reçete ekinde yer alan provizyonda muayene katılım ücretinin görüldüğünün belirtildiği ayrıca sistemlerinde yer alan muayene katılım ücreti bölümünde muayene tarih ve ücretlerinin görüldüğü bu nedenle sisteme göre işle...


ODA SAYFAMIZ İLE İLGİLİ DUYURU

ODA SAYFAMIZ İLE İLGİLİ DUYURU

Yeni Oda Sayfamıza üyelerimizin şifreyle girebilmesi için ;Kullanıcı Adı olarak eczane isimlerini (balcı eczanesi için balcıecz) , şifre için odasicilini girerek işlem yapabilirler.Örneğin :Kullanıcı Adı : balcıeczŞifre : 170.....


9.BAŞKANLAR DANIŞMA KURULU TOPLANTISI SONUÇ BİLDİRGESİ

9.BAŞKANLAR DANIŞMA KURULU TOPLANTISI SONUÇ BİLDİRGESİ

9.BAŞKANLAR DANIŞMA KURULU TOPLANTISISONUÇ BİLDİRGESİ(12 NİSAN 2009 – İSTANBUL) Son dönemde ilaç alım koşullarında, ilaç sektörünün diğer bileşenleri (sanayi, dağıtım kanalları ve kamu) tarafından tek taraflı yaratılan değişiklikler yüzünden, eczacıların uğramış olduğu zarar ciddi oranlara ulaşmıştır. Yapılan çalışmalarda, Türkiye’de en çok satılan 100 ürünün;•Pazar payının % 34,82 olduğu,•57 tanesinin ticari iskontosunun “0” olduğu,•28 tanesinin vade süresinin 60 g&...


SGK 2008 YILI REÇETELERİNİN İNCELENMESİ HAKKINDA

SGK 2008 YILI REÇETELERİNİN İNCELENMESİ HAKKINDA

Değerli Mesklektaşımız , 2008 Yılı SGK reçete örneklemesi için Bursa SGK Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü tarafından yardımcı eleman talep edilmiştir. Bursa Eczacı Odasınca görevlendirilen yardımcı elemanların masrafları için odamıza düşen pay 8,466,90 TL dir. 2008 yılında SGK ile sözleşmesi olan eczanelerin ödeyeceği pay 50,70 TL olup üyelerimizin 30.04.2009 mesai bitimine kadar odaya nakit olarak ödemeleri önemle rica olunur. EK :1- Bursa Eczacı Odasından gelen yazı 2- Odalara bölünen maliyet hesabı...


ÖNDER DAĞITIM HİZMETLERİ

ÖNDER DAĞITIM HİZMETLERİ

Değerli Meslektaşımız SGK ile yaptığımız görüşme ile Şubat ayı dahil bundan sonraki göndereceğimiz reçeteler SGK tarafından teslim alınırken örnekleme ayrımı yapılacağı ve zarfların içinden reçeteler ayrıştırılarak %5 nispetinde reçeteler kontrol birimine gönderilecek, geri kalan reçeteler toplama kısmında kalacağından bundan böyle reçetelerin eczacının görevlendirdiği biri tarafından getirilmesi gerektiğini ve ayrıştırmanın da bu kişi tarafından yapılması gerektiğini bildirdiler. Bizde oda olarak Balıkesir Eczacı O...


ÖNDER DAĞITIMA NİSAN AYI FATURA TESLİMİ HAKKINDA

ÖNDER DAĞITIMA NİSAN AYI FATURA TESLİMİ HAKKINDA

ÖNDER DAĞITIM ÇANAKKALE ECZANELERİNİN NİSAN AYI SGK FATURA TOPLAMA PROGRAMI8 NİSAN 2009 ÇARŞAMBAYenice+Biga+Çan+Bayramiç+Ezine+Ayvacık+K.kuyu(Karabiga-Oğuz+Balıklıçeşme Biga Odadan alınacak)9 Nisan PerşembeKepez+Çanakkale Merkez+Lapseki+Gelibolu+Eceabat Merkezde Kalanlar(Bozcaada+Gökçeada+Gülpınar+İntepe Odadan alınacak)13 Nisan 2009 PazartesiYenice+Biga+Çan+Bayramiç+Ezine+Ayvacık+K.kuyu(Karabiga-Oğuz+Balıklıçeşme Biga Odadan alınacak)14 Nisan 2009 SalıKepez+Çanakkale Merkez+Lapseki+Gelibolu+Eceabat Mer...


ECZANE VITRINLERINDE ILAÇLA ILGILI PROMOSYON VE REKLAMA DAYALI IFADELE...

ECZANE VITRINLERINDE ILAÇLA ILGILI PROMOSYON VE REKLAMA DAYALI IFADELERIN YER ALMAMASI GEREKTIĞI HAKKINDA

38.A.00.00362806.12.2012BÖLGE ECZACI ODASIYÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI’NAKonu: Eczane vitrinlerinde “ilaçla ilgili promosyon ve reklama dayalı ifadelerin” yer almaması gerektiği hakkında.Birliğimize T.C. Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu’ndan gelen 28.11.2012 tarih ve 112208 sayılı yazıda, “Kuruma ulaşan şikayetler ve yerinde yapılan denetimlerde saptandığı üzere, eczane vitrinlerinde ilaçla ilgili promosyon ve reklama dayalı ifadelerin yer aldığı, Eczacıların, eczacılık hizmetlerini yürütürken...


ÖNDER DAĞITIM HİZMETLERİHAZİRAN AYI FATURA TOPLAMA PROGRAMI

ÖNDER DAĞITIM HİZMETLERİHAZİRAN AYI FATURA TOPLAMA PROGRAMI

ÖNDER DAĞITIM HİZMETLERİHAZİRAN AYI FATURA TOPLAMA PROGRAMIİRTİBAT TELEFONLARI:0266 239 71 790554 316 02 670554 579 69 15 8 HAZİRAN 2012 CUMAYENİCE+ÇAN+BİGA+LAPSEKİ+GELİBOLU+ECEABATMERKEZDE HAZIR OLANLAR9 HAZİRAN 2012 CUMARTESİMERKEZ+KEPEZ+EZİNE+BAYRAMİÇ+AYVACIK+KÜÇÜKKUYU13 HAZİRAN 2012 ÇARŞAMBAPAZARKÖY+KALKIM+HAMDİBEY+YENİCE+BİGA+ÇANETİLİ+BAYRAMİÇ++EZİNE+ GEYİKLİ+MAHMUDİYE+KEPEZ14 HAZİRAN 2012 PERŞEMBELAPSEKİ+GELİBOLU+ÇANAKKALE MERKEZ+KEPEZ+ AYVACIK+KÜÇÜKKUYU


TÜRK ECZACILARI BİRLİĞİ BAŞKANI ECZ.ERDOĞAN ÇOLAK IN 14 MAYIS MESAJI

TÜRK ECZACILARI BİRLİĞİ BAŞKANI ECZ.ERDOĞAN ÇOLAK IN 14 MAYIS MESAJI

14 MAYIS MESAJI14 Mayıs, bundan 173 yıl önce Türkiye’de eczacılığın bilimsel bir nitelik kazanmaya başladığı gün olarak eczacı örgütleri ve mesleğimizin her alanında çalışan eczacılar açısından özel bir anlam taşır. Herkes için daha fazla sağlık ilkesini kendisine temel almış bir mesleğin mensupları olarak bu anlamlı günü 2009 yılından bu yana belirli temalar etrafında halk sağlığını geliştirecek çeşitli kampanyalarla desteklenen bir hafta olarak kutlamaktayız. Bu bağlamda bu yıl 14-20 Mayıs tarihleri arasında kutlayacağ...


SGK NIN, İLKÖĞRETİM VE ORTAÖĞRETİM KURUMLARINDA PARASIZ YATILI VEYA BU...

SGK NIN, İLKÖĞRETİM VE ORTAÖĞRETİM KURUMLARINDA PARASIZ YATILI VEYA BURSLU OKUYAN ÖĞRENCİLERDEN KATILIM PAYI ALINMASI HAKKINDAKİ CEVABİ YAZISI

Bilindiği gibi, Sosyal Güvenlik Kurumu Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü’nün 17.01.2012 tarihinde yayımlamış olduğu “Yeşil kart devri ve genel sağlık sigortası tescil işlemleri” konulu ve 2012/2 sayılı Genelgesi’nin 2.2 Sağlık yardımları öğrenim gördükleri okullarınca karşılanan öğrenciler maddesi gereğince, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı ilköğretim ve ortaöğretim kurumlarında parasız yatılı veya burslu okuyan öğrencilerin sağlık hizmetleri ve tedavi yardımlarının 01.01.2012 tarihinden itibaren Sosyal G&uum...