36. Bölge Çanakkale Eczacı Odası

Tüm Duyurular

 

KURUM FATURALARI!!!

KURUM FATURALARI!!!

Kamu kurumlarına ait reçete faturalarınızı , kurumların isteği doğrultusunda 21 Aralık 2009 mesai bitimine kadar kurumlara teslim etmeniz gerekmektedir.Ayrıca , 31 Aralık 2009 ve SGK ya geçiş nedeniyle 15 Ocak 2010 tarihli faturalarda sonradan kesilecektir. 21 Aralıktan sonra reçete karşılamada herhangi bir sorun yoktur. Arzu edenler , ellerinde yüksek tutarlı reçeteleri yoksa tek fatura olarak 31 Aralık 2009 da kesebilirler.21 Aralık 2009 da teslim edilen faturaların ödemeleri 25 Aralık 2009 a kadar ödeneğe bakılmaksızın ödenecektir. 21 aralık s...


KIRMIZI REÇETE İLE VERİLECEK İLAÇLAR KAPSAMINA ALINAN SUBOXONE DİLALTI...

KIRMIZI REÇETE İLE VERİLECEK İLAÇLAR KAPSAMINA ALINAN SUBOXONE DİLALTI TABLET HAKKINDA

Sağlık Bakanlığı İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğü’nden Birliğimize gelen 02.12.2009 tarih, 081231 sayılı yazı ekte iletilmektedir. Buna göre; formülleri ve kontrole tabi madde içermesi nedeniyle Kırmızı Reçete ile verilecek uyuşturucu ilaçlar kapsamına alınmış olan SUBOXONE 2 MG / 0.5 MG 28 DİLALTI TABLET ve SUBOXONE 8 MG / 2 MG 28 DİLALTI TABLET adlı müstahzarlara ait olan 23/11/2009 tarihli ve 079661 (2009/74) sayılı Genelgeye istinaden; * Söz konusu ilaçlar rapora istinaden psikiyatristler tarafından kırmızı r...


ÇOK ÖNEMLİ SGK SÖZLEŞME FESHİ!!!!

ÇOK ÖNEMLİ SGK SÖZLEŞME FESHİ!!!!

Değerli Meslektaşlarımız,Sosyal Güvenlik Kurumu, Provizyon sistemine ve Türk Eczacıları Birliği’ne gönderdiği yazı ile SGK eczane sözleşmelerini 15.01.2010 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere tek taraflı olarak feshettiğini bildirmiştir. 15.01.2010 Tarihine kadar reçete karşılamada bir sorun yoktur.Gelişmeler oldukca tarafınıza duyurulacaktır.


TÜRK ECZACILARI BİRLİĞİ 37.DÖNEM MERKEZ HEYETİ GÖREV DAĞILIMI

TÜRK ECZACILARI BİRLİĞİ 37.DÖNEM MERKEZ HEYETİ GÖREV DAĞILIMI

Türk Eczacıları Birliği’nin 10-13 Aralık 2009 tarihlerinde Ankara’da gerçekleşen 37.Olağan Büyük Kongresi ve merkez organlarının seçimi ile göreve gelen 37.Dönem Merkez Heyeti ve Denetleme Kurulu, 16 Aralık 2009 Çarşamba günü (bugün) ilk toplantısını gerçekleştirmiş ve görev dağılımını yapmıştır. 37.Dönem Merkez Heyeti’nin ilk toplantısı ile yapılan görev dağılımı; Ecz.Erdoğan Çolak Başkan Uzm.Ecz.Harun Kızılay 2.Başkan Ecz.Özgür Özel Genel Sekreter Ecz.Nevin Taşlıç...


SGK NIN SÖZLEŞME FESHİ HAKKINDA BİLGİLENDİRME

SGK NIN SÖZLEŞME FESHİ HAKKINDA BİLGİLENDİRME

16.12.2009 günü Sosyal Güvenlik Kurumu, Birliğimiz ve SGK arasında bağıtlanmış olan İlaç Alım Protokolü’nü aynı Protokol’ün 10.1 maddesine dayanarak (“Taraflar bir ay önceden yazılı bildirimde bulunmak şartıyla, bu protokolü feshetme hakkına sahiptirler”) tek taraflı biçimde feshetmiştir. Buna göre, fesih, tebliğ edildiği tarihten itibaren (16.12.2009) bir ay sonra, 16.01.2010 tarihinden itibaren geçerli olacaktır. Tek tek meslektaşlarımız ve Kurum arasında yapılmış olan sözleşmeler de bu tarihe kada...


!!!KAMU KURUMLARI, YEŞİL KART VE TSK REÇETELERİ HAKKINDA!

!!!KAMU KURUMLARI, YEŞİL KART VE TSK REÇETELERİ HAKKINDA!

Kamu Kurumları , Yeşil Kart, TSK , Üniversite ve diğer resmi kurumlara ait (SGK hariç) reçete faturalarını, reçetelerin kontrolü ve tahakkuk işlemlerinin yapılması için en geç 21.12.2009 Pazartesi günü mesai bitimine kadar mutlaka ilgili birimlere ulaştırmaları gerekmektedir.


MALİYE BAKANLIĞI´NIN MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE UYGULAMA GENELGESİ VE DUYU...

 MALİYE BAKANLIĞI´NIN MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE UYGULAMA GENELGESİ VE DUYURUSU HAKKINDA

T.C. Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü tarafından 26.11.2009 tarihinde 16565 sayılı (6) Sıra No’lu 2009 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Uygulama Genelgesi yayımlanarak, Genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri ile özel bütçeli idarelerin bütçe giderlerinin gecikmelere mahal verilmeden zamanında gerçekleştirilmesi, yıl sonu işlemlerinin sağlıklı bir şekilde yürütülmesi bakımından uygulamanın ne şekilde olacağı bildirilmiş olup, söz konusu Genelge yazımız ekin...


TÜRK TELEKOMDAN BİLDİRİLMİŞTİR

TÜRK TELEKOMDAN BİLDİRİLMİŞTİR

İl Telekom Müdürlüğünden Odamıza gönderilen yazı aşağıdaki gibidir.2009 Yıl sonu kapanışımıza az bir süre kalmış olması,SPK nın raporlama takviminin önceki seneye göre daha ileri bir tarihe alınması nedeniyle Şirketimiz adına kesilen faturaların kayıtlarımıza yansıtılması esnasında yasal sıkıntılarla karşılaşmamak adına Aralık ayı faturalarının 25/12/2009 tarihine kadar Şirketimizin ilgili birimlerine teslim edilmesini ve bu tarihten sonra gelecek faturaların kabul edilmeyip geriye iade edileceğinin bilinmesi hususunun,Odanıza bağlı eczanelere duyurulmas...


TÜRK ECZACILARI BİRLİĞİ 37.OLAĞAN BÜYÜK KONGRESİ VE SEÇİMLERİ TAMAMLAN...

TÜRK ECZACILARI BİRLİĞİ 37.OLAĞAN BÜYÜK KONGRESİ VE SEÇİMLERİ TAMAMLANDI

Türk Eczacıları Birliği 37.Olağan Büyük Kongresi 10-11-12 Aralık 2009 tarihlerinde Ankara’da toplanmış, 13 Aralık 2009 Pazar günü 09.00-17.00 saatleri arasında Türk Eczacıları Birliği Kurullarının seçimi gerçekleşmiştir.Çankaya 1.İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı tarafından Büyük Kongre Divan Başkanlığına teslim edilen resmi olmayan seçim sonuçları ekte sunulmaktadır. Ek-1


SGK İL MÜDÜRLÜĞÜNDEN BİLDİRİLMİŞTİR

SGK İL MÜDÜRLÜĞÜNDEN BİLDİRİLMİŞTİR

Ekim 2009 dönemi fatura teslimatı ve kontrolü sırasında gözlenen bazı aksaklıklar için alınması gereken önlemler yazımız ekindeki listede belirtilmiştir.Fatura düzeni ve teslimatına dair standartların oluşturulması bağlamında anılan listede belirtilen hususlara uyulması gerekmektedir.Konunun önemine binaen üyelerinizin en kısa sürede bilgilendirilmesi için,gereğini bilgilerinize rica ederim.DR.MURAT AKINSağlık Sosyal Güvenlik Merkez Müdürü V.FATURA TESLİMATI SIRASINDA KARŞILAŞILAN SORUNLAR İÇİN ALINACAK ÖNLEM...


GÖKÇEADADA DEVREN ECZANE

GÖKÇEADADA DEVREN ECZANE

Gökçeada Devlet Hastanesi ve Sağlık Ocağının tam karşısındaki tek eczane sağlık sebeplerinden dolayı devredilmektedir.Eczane Tel : 0286 887 47 64Cep Tel : 0536 791 73 49


KUPÜR İPTALLERİ HAKKINDA TEKRAR BİLGİLENDİRME

KUPÜR İPTALLERİ HAKKINDA TEKRAR BİLGİLENDİRME

Kupür iptalleri A ve B grubu ayrımı yapılmaksızın tüm kupürlere Kasım ayının şifresi olan B yazılacaktır. Aralık ayının şifresi ayrıca kurum tarafından bildirilecektir.


TEBİM’E VERİ GİRİŞİ HAKKINDA ÇOK ÖNEMLİ DUYURU

TEBİM’E VERİ GİRİŞİ HAKKINDA ÇOK ÖNEMLİ DUYURU

04.12.2009 tarihinden itibaren kamu kurum iskontosu artışı veya ilaç fiyatlarında %60-60 uygulamasına geçilmesinden dolayı ilaçların fiyatları düşmüştür. Üyelerimizin stoklarında bulunan ürünler nedeniyle mağdur olmamaları için stok durumlarının tespiti ve gereğinde bu ürünlerin depolar kanalıyla firmalara iadesi için TEBİM devreye alınmıştır.Modül 2 Aralık 2009 Günü devreye alınmış, ardından ilaç sanayi ile kamunun daha önce alınan kararların revize edilmesi noktasında anlaşması sonucunda &ou...


ÖNDER DAĞITIMA ARALIK AYI FATURA TESLİMİ HAKKINDA..

ÖNDER DAĞITIMA ARALIK AYI FATURA TESLİMİ HAKKINDA..

ÖNDER DAĞITIM ÇANAKKALE ECZANELERİNİN ARALIK AYI SGK FATURA TOPLAMA PROGRAMI8 ARALIK 2009 SALIYenice+Biga+Çan+Bayramiç+Ezine+Ayvacık(Karabiga-Oğuz+Balıklıçeşme Biga Odadan alınacak)10 ARALIK 2009 PERŞEMBEÇanakkale Merkez+Lapseki+Gelibolu+Eceabat Merkezde Kalanlar+Kepez(Bozcaada+Gökçeada+Gülpınar Odadan alınacak)12 ARALIK 2009 CUMARTESİPazarköy+Kalkım+Hamdibey+Yenice+Biga+Çan+Bayramiç+Ezine(Geyikli)+Mahmudiye+Ayvacık(Karabiga-Oğuz+Balıklıçeşme Biga Odadan alınacak)14 ARALIK 2009 PAZARTESİÇanakkale Merkez+L...


TEŞEKKÜRLER!!!

TEŞEKKÜRLER!!!

Eczacının gücünü ve bölünemez olduğunu bugün bir kez daha gösterdik. 4 Aralık 2009 gününün tarihe geçmesinde büyük emeği olan meslektaşlarımıza teşekkür ederiz.36. BÖLGE ÇANAKKALE ECZACI ODASIYÖNETİM KURULU


04 ARALIK 2009 CUMA GÜNÜ İLİMİZDEKİ NÖBETÇİ ECZANELER

04 ARALIK 2009 CUMA GÜNÜ İLİMİZDEKİ NÖBETÇİ ECZANELER

BÖLGEECZANE ADIADRESTELEFONMERKEZCAN ECZANESİGAZİ BULVARI NO:2/A213 57 55MERKEZYAPRAK ECZANESİDEMİRCİOĞLU CAD.NO:58217 60 36MERKEZHALK ECZANESİATATÜRK CAD. NO:61217 20 52AYVACIKGÖZDE ECZANESİEDREMİT CAD. NO:2/1712 41 30KÜÇÜKKUYUNİL ECZANESİSAKALLI SÜLEYMAN CAD.752 53 79BAYRAMİÇYENİ ECZANESİSAĞLIK MERKEZİ KARŞISI773 10 30BİGASİBEL ECZANESİİSTİKLAL CAD. NO:152316 42 47BİGAEDA ECZANESİİSTİKLAL MAH. KÖPRÜ SOK. NO:10317 11 13ÇANGİZEM ECZANESİCUMHURİYET MAH. HASTANE SOK.416 14 11ÇANGÖNÜL ECZANESİILICA CAD. NO:4416 11 36EZİ...


TEBİM (TEB İADE MODÜLÜ) AÇILMIŞTIR!

TEBİM (TEB İADE MODÜLÜ) AÇILMIŞTIR!

TEBİM modülü açılmış olup, modül web sitemiz üzerinde şifre altında çalışacaktır. Daha önce web sitemizden reçete kayıt sistemi için şifre almış olan meslektaşlarımız bu şifrelerini kullanarak işlem yapabilirler. Daha önce böyle bir şifre almayan üyelerimiz, sitedeki TEBİM butonuna tıkladıklarında karşılarına gelecek olan sayfadan, TC Kimlik Numaraları ve SGK sicillerini girdiklerinde sistemde kayıtlı e-posta adreslerine şifreleri gönderecektir. Meslektaşlarımızın sistemde kayıtlı e-posta adreslerini artık kullanmıyor olm...


ÖRNEK!!! SGK KUPÜR İPTALLERİ

ÖRNEK!!! SGK KUPÜR İPTALLERİ

Kasım ayı reçete kupürleri iptaliekte sunulan reçete gibiyapılacaktır. Ek-1


ÇOK ÖNEMLİ!!!KURUM FATURALARI TESLİMİ

ÇOK ÖNEMLİ!!!KURUM FATURALARI TESLİMİ

Kasım 2009 kamu kurum faturalarınızı 03 Aralık 2009 Perşembe günü mesai sonuna kadar mutlaka ilgili kurumlara teslim etmeniz gerekmektedir. Türk Silahlı Kuvvetleri ve Üniversite faturaları dahil.


ACİL!!! TOPLANIYORUZ

ACİL!!! TOPLANIYORUZ

03 AralıkPerşembe saat 11:00 de Merkez ve Kepez Eczacılarımızı odada yapılacak olan toplantıya bekliyor, katılımınızı önemle rica ediyoruz.04 Aralık süreci değerlendirilecektir.36. BÖLGE ÇANAKKALE ECZACI ODASIYÖNETİM KURULU