36. Bölge Çanakkale Eczacı Odası

Tüm Duyurular

 

DANIŞTAYIN BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNLER RUHSATLANDIRMA YÖNETMELİĞİNİN 4.MADDES...

DANIŞTAYIN BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNLER RUHSATLANDIRMA YÖNETMELİĞİNİN 4.MADDESİNİN (Y) BENDİ HAKKINDA ALDIĞI YÜRÜTMEYİ DURDURMA KARARI

Birliğimiz tarafından, Beşeri Tıbbi Ürünler Ruhsatlandırma Yönetmeliği’nin 22.04.2009 tarih ve 27208 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Yönetmelikle değişik 4.Maddesinin birinci fıkrasının (y) bendinin “… (Bir etkin maddenin farklı tuzları, esterleri, izomerleri, enantiomerleri, izomer karışımları veya türevleri güvenlik ve/veya etkinlik ile ilgili özellikleri açısından önemli ölçüde farklılık göstermediği sürece aynı etkin madde olarak değerlendirilir)” kısmının iptali ve öncelikle y&u...


2010 YILI SGK SÖZLEŞMESİ VE ODA AİDATLARI HAKKINDA

2010 YILI SGK SÖZLEŞMESİ VE ODA AİDATLARI HAKKINDA

Değerli Meslektaşlarımız , 2010 yılı SGK Sözleşmesi dağıtımına 24.02.2010 Çarşamba günü başlanacaktır. Sözleşme yapacak üyelerimiz Oda Aidatı , Genel Gider Katılım Payı,, Afet Fonu, Yardımlaşma Sandığı aidatlarını ve 2009 yılı satış hasılatı üzerinden belirlenen kademeye göre 2010 yılı SGK sözleşme bedelini Eczane ve Eczacı adı belirtilerek ilgili banka hesap numaralarına yatırılması rica olunur.2010 YILI ODA AİDATLARIOda Aidatı ve Genel Gider Katılım Payı : 286,90 TLAfet Fonu:57,38 TLYardımlaşma SandığıAidatı : 86,07 TLBursa SGK eleman ücr...


2009 YILI SATIŞ HASILATI GİRİŞİ HAKKINDA

2009 YILI SATIŞ  HASILATI  GİRİŞİ HAKKINDA

Meslektaşlarımızın 25.02.2010 Perşembe günü mesai bitimine kadar 2009 yılı satış hasılatı ve iskonto bildirimlerini yapmaları gerektiği bilgisi Odamıza ulaşmıştır.Bildirimlerin yapılmasından sonra reçete kaydedilmesine ve 01.02.2010 tarihinden itibaren kaydedilen reçetelerin yeni iskonto oranı ile düzeltilmelerinin sağlanmasına imkan verecek düzenleme kurumca yapılacaktır.Bu düzenlemeden sonra Şubat ayı içerisinde karşılanan ve yalnızca iskonto oranı değişikliği nedeniyle sistemden yeniden hesaplatılan reçetelerin, reçete arkası &cced...


İLAÇ TAKİP SİSTEMİ SÜRECİ HAKKINDA BİLGİLENDİRME

İLAÇ TAKİP SİSTEMİ SÜRECİ HAKKINDA BİLGİLENDİRME

İlaç Takip Sistemi ve Karekodlu ilaçlarla ilgili uygulamalar konusunda, daha önce de Birliğimiz tarafından yapılan duyurularda ve bilgilendirmelerde ifade edildiği gibi, ilacın, üretildiği nokta ile son kullanıcıya ulaştığı satış noktası arasındaki hareketlerinin güvenlik altına alınması amacıyla tasarlanan sistem, Birliğimiz tarafından da desteklenmektedir. İlaç Takip Sistemi ile ilgili olarak sürdürülen çalışmalar kapsamında, Sağlık Bakanlığı İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğü ve Sosyal Güvenlik Kurumu B...


YATILI ÖĞRENCİLERİN TEDAVİ GİDERLERİ HAKKINDA

YATILI ÖĞRENCİLERİN TEDAVİ GİDERLERİ HAKKINDA

Bilindiği gibi, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu hükümleri doğrultusunda, Kamu Kurum ve Kuruluşlarında 5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanununa tabi olarak çalışan kamu personeli ile bunların bakmakla yükümlü oldukları kişilerin tedavi giderlerinin, 15.01.2010 tarihinden itibaren Sosyal Güvenlik Kurumunca karşılanmaya başlanmış olmasına karşın, 2684 sayılı Kanun kapsamındaki İlköğretim ve Orta öğretimde okuyan parasız yatılı veya burslu öğrencilerin ilaç giderlerinin SGK tarafından karşılanıp karşılanmayac...


SOSYAL GÜVENLİK KURUMU İLE SÖZLEŞMELİ ECZANELERİN 2010 YILI İÇİN YAPAC...

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU İLE SÖZLEŞMELİ ECZANELERİN 2010 YILI İÇİN YAPACAKLARI SÖZLEŞME YENİLEME İŞLEMLERİ HAKKINDA DUYURU

Bilindiği gibi, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı ile Türk Eczacıları Birliği arasında 19.01.2009 tarihinde imzalanan “Sosyal Güvenlik Kurumu Kapsamındaki Kişilerin Türk Eczacıları Birliği Üyesi Eczanelerden İlaç Teminine İlişkin Protokol”ün, 16.12.2009 tarihinde noter aracılığıyla Birliğimize ulaştırılan tebligat aracılığıyla Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından tek taraflı olarak feshi ile başlayan süreçte, Danıştay 10.Dairesinin 2009/16187 ve 2010/147 Esaslarına kayden açılan davalarda aldığı yürütmeyi durdurma ...


YEŞİL KARTLARDA ACİL GİRİŞİ HAKKINDA

YEŞİL KARTLARDA ACİL GİRİŞİ HAKKINDA

Yeşil Kartlı hastaların acilde yazılan reçetelerinde, reçete veya barkodunda "ACİL" ibaresi var ise; reçeteye tekrardoktor imza ve kaşesine gerekyoktur. Tüm Yeşil Kartlıların acildeki reçeteleri "104 Acil" koduyla girilip muayene ücreti alınmayacaktır. SGK lı hastaların reçetelerinde 104 Acil koduyla girilmesi için mutlaka doktorun "ACİL" ibaresi, imza vekaşesi gerekmektedir.


SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞININ TNF BLOKERLERİ HAKKINDA DUYURUSU

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞININ TNF BLOKERLERİ HAKKINDA DUYURUSU

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı’nın web sayfasında yayımlanan 10.02.2010 tarihli “SGK BAŞKANLIĞINDAN TNF BLOKERLERİ İLE İLGİLİ ÖNEMLİ DUYURU” başlıklı duyuru ile; - TNF bloker ilaçlar için; Sağlık Bakanlığı tarafından yayımlanan 23.11.2009-73 sayılı genelge sonrasında, Genelgenin uygulamasına Sosyal Güvenlik Kurumu’na Sağlık Bakanlığı tarafından gönderilen 07.1.2010 tarih, 1303 sayılı yazı ile açıklık getirildiği, bu yazıda; - Tedaviye ilk başlayacak hastalarda “TNF Bloker İlaçlar Hasta Onaylama Formu” dü...


KATILIM PAYI ÖDEMELERİ HAKKINDA BİLGİLENDİRME

KATILIM PAYI ÖDEMELERİ HAKKINDA BİLGİLENDİRME

Sosyal Güvenlik Kurumundan alınan bilgiye göre;Katılım payı tutarlarının 15 Şubat 2010 Pazartesi günü eczacılarımızın hesabında olacağı bilgisi alınmıştır.


SAĞLIK OCAKLARINDA DÜZENLENEN RAPORLAR

SAĞLIK OCAKLARINDA DÜZENLENEN RAPORLAR

Sağlık ocaklarında uzman hekimler tarafından düzenlenen ilaç kullanım raporlarını sisteme kayıt ederken ,raporun düzenlendiği hastane kodu 11990102 olarak girilecektir.Bilgilerinize sunulur.


İLAÇ TAKİP SİSTEMİ VE KAREKODLU İLAÇLAR HAKKINDA TÜRK ECZACILARI BİRLİ...

İLAÇ TAKİP SİSTEMİ VE KAREKODLU İLAÇLAR HAKKINDA TÜRK ECZACILARI BİRLİĞİ TARAFINDAN UYGULAMANIN İLGİLİ TARAFLARI İLE YAPILAN TOPLANTILAR VE İZLENECEK SÜREÇ HAKKINDA BİLGİLENDİRME

İLAÇ TAKİP SİSTEMİ VE KAREKODLU İLAÇLAR HAKKINDA TÜRK ECZACILARI BİRLİĞİ TARAFINDAN UYGULAMANIN İLGİLİ TARAFLARI İLE YAPILAN TOPLANTILAR VE İZLENECEK SÜREÇ HAKKINDA BİLGİLENDİRME İlaç Takip Sistemi ve Karekodlu ilaçlarla ilgili uygulamalar konusunda, daha önce de Birliğimiz tarafından yapılan duyurularda ve bilgilendirmelerde ifade edildiği gibi, ilacın, üretildiği nokta ile son kullanıcıya ulaştığı satış noktası arasındaki hareketlerinin güvenlik altına alınması amacıyla tasarlanan sistem, Birliğimiz tarafından da desteklenmektedir. ...


SGK BAŞKANLIĞININ İSTİSNAİ DURUMLARDA MUAYENE KATILIM PAYLARININ TAHSİ...

SGK BAŞKANLIĞININ İSTİSNAİ DURUMLARDA MUAYENE KATILIM PAYLARININ TAHSİLİ HAKKINDA DUYURUSU

Bilindiği gibi, 18/9/2009 tarih ve 27353 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “2008 Yılı Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ” ile sağlık hizmeti sunucularında yapılan ayaktan hekim ve dişhekimi muayenesi katılım payı tutarları ve tahsil yöntemi yeniden belirlenmiş, muayene katılım payı tahsili ile ilgili olarak, Tebliğin (2) numaralı maddesinin son fıkrasında, ““İstisnai durumlar nedeniyle Kurum bilgi işlem sisteminden hasta takip numarası/ provizyon alınamamasına rağmen gerekli sağlık yardımları sağlanan, (3.3) num...


ÖNEMLİ ACİLDE YAZILAN REÇETELER!!!

ÖNEMLİ ACİLDE YAZILAN REÇETELER!!!

Eczane Provizyon Sisteminde bulunan 104 kodlu “Acil Sağlık Hizmeti” reçete teşhisinin hangi hallerde kullanılacağı konusunda tereddütlerin hasıl olduğu Müdürlüğümüze gelen başvurulardan anlaşılmıştır. Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinin “5. Sözleşmesi olmayan sağlık kurum veya kuruluşlarında acil tedavi bedellerinin ödenmesi başlıklı bölümün 1. maddesinde “Acil Haller , ani gelişen hastalık , kaza , yaralanma vb. durumlarda olayın meydana gelmesini takip eden ilk 24 saat içinde tıbbi...


TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ PROVİZYON SİSİTEMİNE GİRİŞ HK.

TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ PROVİZYON SİSİTEMİNE GİRİŞ HK.

TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ çağrı merkezi tarafından, TSK provizyon sisteminin, https://www.eczane.tsk.mil.tr olan web adresinin, https://www.eczane.tsk.tr/ olarak değiştiği bildirilmiştir. Anlaşmalı eczacılarımıza duyurulur.


ÖNDER DAĞITIM ŞUBAT 2010 SGK FATURA TOPLAMA PROGRAMI HAKKINDA

ÖNDER DAĞITIM ŞUBAT 2010 SGK FATURA TOPLAMA PROGRAMI HAKKINDA

ÖNDER DAĞITIMŞUBAT 2010SGK FATURA TOPLAMA PROGRAMIAÇIKLAMASGK ; TARAFIMIZDAN EVRAK TESLİM EDİLİRKEN VE ÖRNEKLEME YAPILIRKEN İSTENEN EVRAK VE DİĞER İSTEKLERİ AŞAĞIDA BELİRTİLMİŞTİR.1.A VE B GRUP EVRAKLARININ İÇİNE DİĞER EVRAKLAR (Y.DIŞI-KAN ÜRÜNÜ-İADE V.S. SGK VERİLECEK EVRAKLAR) MUTLAKA AYRI ŞEKİLDE GELEN KURYENİN ELİNE VERİLECEKTİR.2. REÇETE DİZİMLERİ ; SSK-BAĞKUR-E.SANDIĞI ŞEKLİNDE AYRI AYRI POŞETLERDE SIRASIYLA 1 DEN BAŞLANMIŞ ŞEKİLDE (DÜZ ŞEKİLDE)YAPILIP REÇETELERİNİN TÜMÜNÜ TEK POŞET VEYA ÇUVALA KOYULACAKTIR. ...


OCAK AYI BORCU YOKTUR EVRAKLARI

OCAK AYI BORCU YOKTUR EVRAKLARI

Ocak ayına ait borcu yoktur evraklarınızı (Bağ-Kur ve SSK ayrı ayrı); kaşeli ve imzalı olarak, 11 ŞUBAT 2010 Perşembe günü mesai bitimine kadar Odamıza ulaştırmanız gerekmektedir.Belirtilen tarih uzatılmayacağından unutulmaması önemle rica olunur.


İLAÇ TAKİP SİSTEMİ VE KAREKODLU ÜRÜNLER HAKKINDA ÇOK ÖNEMLİ DUYURU

İLAÇ TAKİP SİSTEMİ VE KAREKODLU ÜRÜNLER HAKKINDA ÇOK ÖNEMLİ DUYURU

Bilindiği gibi, karekod sisteminin gerekli teknik altyapı hazırlıklarının tamamlanmadan yürürlüğe girmesinin, eczane uygulamaları ve Kurum uygulamaları açısından sorunlar yaşanmasına neden olacağı Merkez Heyetimiz tarafından, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı ve Sağlık Bakanlığı İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğü ile yapılan çeşitli görüşmelerde aktarılmış ve erteleme taleplerimiz sonucunda, Sağlık Bakanlığı tarafından 30/05/2009 tarihli 27243 sayılı ve 30/09/2009 tarihli 27362 sayılı Resmi Gazetelerde yayımlanan Beşeri Tıbb...


BOĞAZ KOMUTANLIĞI VE FATURALARI HAKKINDA

BOĞAZ KOMUTANLIĞI VE FATURALARI HAKKINDA

GENEL HUSUSLAR· Çanakkale Boğaz Komutanlığı Loj. Şb. Sağ. Ks. A.de; M.S.B., Gn.Kur.Bşk., K.K.K. ve Dz.K.K.’na ait reçetelerin kontrol ve ödemeleri yapılmaktadır. · Reçetelerde hastanın adı, soyadı, yakınlık derecesi, poliklinik protokol numarası, tabip kaşesi ve imzası, tarih bilgileri tam olarak bulunacaktır. · Reçete Çanakkale Asker Hastanesi’nde yazıldıysa, muhteviyatının Çanakkale Asker Hastanesi Baştabipliği eczanesinde bulunmadığını belirten kaşe ve eczacı onayı bulunacaktır. Reçete, askeri sağlık kuru...


SGK NIN 23.01.2010 VE 26.01.2010 TARİHLİ KAMU KURUM İSKONTOSU DÜZENLEM...

SGK NIN 23.01.2010 VE 26.01.2010 TARİHLİ KAMU KURUM İSKONTOSU DÜZENLEMELERİ

Sosyal Güvenlik Kurumu resmi internet sitesi üzerinden, 22.01.2010 ve 26.01.2010 tarihlerinde yayımlanan listelerle toplam 56 kalem ilacın kamu kurum iskontosu düşürülmüştür. Ek-1 Ek-2


SIBUTRAMIN İÇEREN İLAÇLARA UYGULANAN GERİ ÇEKME İŞLEMİ HAKKINDA

SIBUTRAMIN İÇEREN İLAÇLARA UYGULANAN GERİ ÇEKME İŞLEMİ HAKKINDA

T.C.Sağlık Bakanlığı İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğü tarafından Birliğimize gönderilen 22.01.2010 tarih 006064 sayılı yazı ile, “Sibutramin” ihtiva eden ilaçların “kardiovasküler hastalığı olanlarda risk oluşturduğu” gerekçesiyle, Avrupa İlaç Ajansı tarafından ruhsatlarının askıya alınması ve Avrupa Birliği pazarından kaldırılması nedeniyle, Abbott Lb. İth. İhr. Ve Tic. Ltd. Şti. adına ruhsatlı olan “Reductil 10 mg Kapsül” ve “Reductil 15 mg Kapsül” adlı müstahzarların t&u...